Trang chủ Tiên Hiệp Huyền Thiên Long Tôn

Huyền Thiên Long Tôn - 玄天龙尊

Hãi Long Đang ra Tiên Hiệp

Tinh Thần đại lục, Hạo Thiên đế quốc, thời không đảo...

5 Yêu thích| 26160Lượt xem| 46 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tinh Thần đại lục, Hạo Thiên đế quốc, thời không đảo ngược, Đấu Chuyển Tinh Di, là vi nghịch thiên cải mệnh! Huyền Thiên công pháp, Long Tôn Thần giới, giúp ta sính uy thần tiên người tam giới, thành tựu huyền Thiên Chí Tôn đỉnh phong!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn