Trang chủ Tiên Hiệp Huyền Minh Quy Chân Lục

Huyền Minh Quy Chân Lục - 玄冥归真录

Lôi Thiên Đại Tráng Đang ra Tiên Hiệp

Huyền, chúng diệu chi môn; Minh, u ám chi sở. Ba ngàn thế...

1 Yêu thích| 17526Lượt xem| 8 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Huyền, chúng diệu chi môn;

Minh, u ám chi sở.

Ba ngàn thế giới, năm chính năm tà, luyện khí chi đồ, từng cái muốn trường sinh, nào có trường sinh?

Huyền Minh trên bảng chi danh , bình thường phúc vũ phiên vân.

Đỗ Trường Không đúng sự thực khai báo: "Quân sư ở trên, thứ cho ta nói thẳng. Ta tuy chỉ là cái bình thường sơn dã thôn phu, nhưng bất kể nhìn thấy ai tao ngộ loại kia nguy hiểm thì ta đều sẽ xuất thủ cứu giúp. Chúng ta luyện khí sĩ, hành tẩu giang hồ liền là là 'Tiên hiệp' hai chữ này. Cầu là tiên, hành chính là hiệp. Hành hiệp là bản phận, không có gì để nói."

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

Không nhỏ trắng, cự sáo lộ, đổi mới ổn. Quyển thứ hai Huyền Minh hai bảng diện thế, trên bảng người phong lưu trục vừa đăng tràng, nhiệt huyết đại cao trào cực tốc thúc đẩy!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn