Hồng Hoang Chi Thông Thiên Đạo Nhân

Chương 38 : Thái Thượng Chứng Đạo Hỗn Nguyên, Thánh Nhân thời đại tiến đến

Người đăng: Phong Nhân Nhân

Chương 38: Thái Thượng Chứng Đạo Hỗn Nguyên, Thánh Nhân thời đại tiến đến Thiên đình cùng Tử Phủ một trận chiến này ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Song phương binh khí ngắn giao tiếp bất quá bách niên, Tử Phủ mọi người liền toàn diện đã rơi vào hạ phong, tùy theo là Tử Phủ mấy tên Đại La Kim Tiên cấp bậc trưởng lão thấy tình thế không ổn, quyết đoán quăng Thiên đình, trở thành tiến công Tử Phủ tiên phong nhân vật, thẳng đem Đông Vương Công tức giận đến cho đến thổ huyết ba thước. Đối mặt bất lợi tình hình chiến đấu, Đông Vương Công đành phải vận dụng cuối cùng át chủ bài, tụ tập Tử Phủ mấy vạn Kim Tiên đã ngoài tu vi tu sĩ, bày xuống Vạn Tiên Đại Trận, cùng Thiên đình quyết nhất tử chiến Ẩn vào chỗ tối Đế Tuấn vừa thấy Đông Vương Công bày xuống đại trận, cũng không nhìn nữa đùa giỡn, trực tiếp xuất hiện tại lưỡng quân trận trước, tế ra Hà Đồ Lạc Thư, bày xuống Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Tử Phủ vạn tiên cuối cùng không bằng Thiên đình lũ yêu, Vạn Tiên Trận chỉ chèo chống mấy năm liền cáo phá. Tại Đông Vương Công cơ hồ bị đánh cho hồn phi phách tán thời điểm, Thái Thượng đột nhiên xuất hiện, dùng Đông Vương Công chính là Thuần Dương chi khí hóa hình, nếu là hồn phi phách tán sẽ làm cho trong thiên địa Âm Dương mất nhất định vi do, bảo vệ Đông Vương Công một đám tàn hồn. Đế Tuấn gặp Đông Vương Công chỉ còn một đám tàn hồn, sẽ không để ý bán Tam Thanh một cái nhân tình, bất quá lại yêu cầu đưa hắn tùy thân Linh Bảo cùng Vạn Tiên Trận trận đồ lưu lại. Tam Thanh không muốn trả lại toàn bộ, lại là một phen đánh võ mồm, cuối cùng hai phe đều thối lui một bước, Thiên đình được Tử Phủ trấn áp số mệnh chi bảo Long Đầu Quải Trượng, Tam Thanh được Vạn Tiên Trận trận đồ. Vạn năm ung dung mà qua, Côn Luân Sơn bên trên bế quan Lý Nhĩ đột nhiên xuất quan. "Đại huynh thế nhưng mà sâm hiểu được Hồng Mông Tử Khí?" Nguyên Thủy kinh ngạc hỏi. Thái Thượng vuốt râu cười nói: "Hôm nay Hồng Mông Tử Khí bỗng nhiên nhảy lên, nghĩ đến cơ duyên đến vậy!" Hai người cười rộ nói: "Chúc mừng Đại huynh sắp chứng đạo!" Lý Nhĩ lắc đầu nói: "Cũng chỉ là sắp có chút tự bảo vệ mình chi lực, không cái gì có thể cao hứng. Huống hồ lần này cơ duyên chính là thành Thánh Cơ duyên, Hỗn Nguyên chi cảnh hay là có thể thấy được mà không thể thành." Thông Thiên cười nói: "Làm sao biết thành Thánh Cơ duyên cũng không Hỗn Nguyên chi cơ?" Thái Thượng Bạch Mi nhảy lên, đáp mây bay rời núi. "Lại không biết ta thành đạo cơ duyên khi nào có thể, thì tới đến!" Nguyên Thủy thở dài, hiếm thấy được ngữ khí trầm thấp. Thông Thiên an ủi: "Nghĩ đến Đại huynh chứng đạo không lâu về sau là Nhị huynh rồi." Dù sao cũng là đỉnh tiêm đại thần thông người, chỉ là hơi chút thất ý sau liền điều chỉnh tới. Nguyên Thủy cười nói: "Như thế, mượn Tam đệ cát ngôn rồi." Lại nói: "Ta liền đi trước bế quan!" Thông Thiên cũng biết dùng Nguyên Thủy kiêu ngạo lúc này tất nhiên sẽ bế trường quan tìm hiểu Hồng Mông Tử Khí, đã nói nói: "Ta cũng đang muốn đi Đông Hải nhìn xem ta cái kia chấp thi, mà lại như vậy từ biệt rồi." Dùng Thông Thiên hôm nay tu vi, sử dụng Không Gian pháp tắc chỉ là một lát liền từ Côn Luân đã đến Đông Hải. "Đạo hữu không tại Côn Luân Sơn hưởng phúc, hôm nay đến vậy hẳn là vừa muốn đem cái gì khó giải quyết sự tình muốn giao cho hắn làm bần đạo?" Thượng Thanh Linh Bảo vừa thấy Thông Thiên, là hay nói giỡn đạo. Thông Thiên cười to nói: "Lần này lại cũng không vi làm phiền đạo hữu mà đến. Ta Đại huynh hôm nay đã cảm ứng được thành Thánh Cơ duyên, nghĩ đến không lâu về sau sẽ gặp lập Nhân giáo, sau đó ngươi là được sáng tạo Tiệt giáo, lập địa thành thánh rồi." Thượng Thanh Linh Bảo đại hỉ, nói: "Hồng Mông Tử Khí ta đã tìm hiểu bảy thành, chỉ đợi thành Thánh Cơ duyên đã đi đến." "Này đến trả có liền đem một ít Linh Bảo giao Vu đạo hữu, đến lúc đó không thể nói trước cũng muốn đùa giả làm thật một hồi, đạo hữu cũng cần có chút phòng thân chi vật. Huống hồ phần đông đệ tử cũng cần không ít Linh Bảo." Thông Thiên đem Vạn Tiên Trận trận đồ cùng phần đông Linh Bảo đều cho Thượng Thanh đạo nhân, chính mình chỉ để lại Thanh Bình Kiếm, ba mươi sáu khỏa Định Hải Thần Châu, Vô Cực Châu, Hỗn Nguyên Ngư Cổ bốn kiện Linh Bảo. Thượng Thanh Linh Bảo hỏi: "Đạo hữu không lưu một kiện phòng ngự Linh Bảo sao? Phải biết rằng cái kia đại khủng bố chi địa tình huống không rõ, không biết có bao nhiêu đối thủ cường đại." Thông Thiên cười lắc đầu, đối với Thượng Thanh đạo nhân nói: "Ngươi tuy là ta chấp thi, lại không thể được ta Kiếm đạo. Kỳ thật nếu không là Hỗn Nguyên Ngư Cổ còn có một cái cọc nhân quả, Vô Cực Châu cùng Định Hải Thần Châu đối với ta tìm hiểu Nhất Kiếm Sinh vạn pháp có chút tác dụng, ta chỉ sợ gặp cái này ba kiện Linh Bảo cũng sẽ không mang lên. Một thanh trường kiếm, một khỏa Đạo Quả liền là đủ!" Thượng Thanh giật mình nhẹ gật đầu, lập tức tò mò hỏi: "Ta nhớ rõ cái kia Hỗn Nguyên Ngư Cổ chính là Ma Thần chi vật, hẳn là còn có Hỗn Độn Ma Thần chưa chết sao?" Thông Thiên gật đầu nói: "Trước đó không lâu ta thần du vận mệnh trường hà, nhưng lại phát hiện một đám Hỗn Độn Ma Thần khí tức cùng ta tương liên, nghĩ đến tại ta tiến vào đại khủng bố chi địa sau chắc chắn cùng hắn có chỗ một trận chiến." Thông Thiên cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này, nhân tiện nói: "Ta gặp cái này trên Kim Ngao Đảo cũng có chút nhân khí, không bằng lại để cho đồ đệ nhóm trông thấy ta cái này sư tôn như thế nào?" "Ngươi cái này vung tay chưởng quầy đương được ngược lại là thoải mái, hiện tại lại muốn đến ngoặt ta đệ tử, thật đúng không vì người tử!" Thượng Thanh cười mắng một câu, nhưng lại theo lời gõ vang Kim Chung. Trên Kim Ngao Đảo mọi người nghe được tiếng chuông, nhao nhao thả tay xuống bên cạnh sự tình, đi vào Bích Du Cung. Đi vào cung trong, đã thấy vân trên đài có hai đạo người cũng xếp hàng ngồi. Đợi cho mọi người hướng lên thanh chào về sau, Vân Tiêu với tư cách trước mắt tại trong Bích Du Cung duy nhất thân truyền đệ tử, việc đáng làm thì phải làm mà hỏi thăm: "Không biết sư tôn triệu chúng ta có chuyện gì quan trọng?" Đạo Quân viết: "Đây là ta chi bản tôn, bọn ngươi cũng có thể coi hắn là lão sư." Mọi người xôn xao, không nghĩ tới nhà mình sư tôn lại xuất hiện một cái bản tôn. Vân Tiêu lại hỏi: "Không biết sư tôn cùng vị lão sư này là quan hệ như thế nào?" "Ta là hắn, hắn lại không phải ta." Thượng Thanh Linh Bảo lời vừa nói ra, dưới đáy mọi người càng thêm mê hoặc. Đạo Quân lắc đầu nói: "Bọn ngươi thực lực không đủ, không hiểu cũng là bình thường. Chỉ cần ghi nhớ thấy hắn như gặp ta mặt cũng được." Đợi mọi người ứng, Thông Thiên cười theo trong tay áo móc ra bảy miếng ngọc phù, nói: "Những ngọc phù này chính là bần đạo trước chút ít thời điểm nhàn hạ chỗ luyện chế, uy lực đối với ta mà nói cường sai người ý, bất quá cho bọn ngươi phòng thân cũng không tệ lắm." Thượng Thanh Linh Bảo thấy kia ngọc phù, không khỏi kính nể nói: "Đạo hữu đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ càng phát cao thâm rồi." Lại đối với chúng nhân nói: "Đều nhận lấy a, bóp nát về sau tựu tính toán dùng ta nửa bước Hỗn Nguyên tu vi đều muốn trăm tức mới có thể công phá." Ngàn năm ở bên trong, Thông Thiên cùng Thượng Thanh liền tại Bích Du Cung diễn giải, chậm đợi Lý Nhĩ thành đạo. Đông Hải chi tân, một đạo kim kiều khung ở không trung, Thái Thượng tại hắn bên trên đứng nghiêm, khánh vân triển khai hiện ra nửa mẫu khánh vân, diễn biến ra cực lớn Âm Dương Thái Cực Đồ, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nói: "Ta chính là Thái Thượng, Hồng Quân thủ đồ, hôm nay lập một giáo viết người, dùng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Thái Cực Đồ trấn áp số mệnh, ta vi Nhân giáo giáo chủ Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn! Thiên Đạo giám chi!" Mà ở bầu trời Huyền Hoàng công đức dành dụm, Lý Nhĩ trên người khí thế lại biến đổi, nguyên lai là hắn triệt để lĩnh ngộ tử khí, Âm Dương Lưỡng Nghi Đại Đạo đại thành, Tam Thi hợp nhất Chứng Đạo Hỗn Nguyên. Lý Nhĩ kinh hỉ địa cười lớn một tiếng, đem Hồng Mông Tử Khí đánh vào hợp nhất Tam Thi ở bên trong, nói: "Ngươi vi Nhân giáo giáo chủ Thái Thanh Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn, có thể vi Thiên Đạo Thánh Nhân." Hồng Quân dạy phương pháp quả nhiên dùng tốt, Thái Thượng lời vừa nói ra, trên bầu trời tụ tập công đức lập tức rơi vào Thái Thanh trong cơ thể. Theo công đức nhập vào cơ thể, Thái Thanh nửa bước Hỗn Nguyên tu vi lập tức đột phá một cái bậc thang, trở thành trong thiên địa vị thứ ba Thánh Nhân.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang