Trang chủ Lịch Sử Hoành Tảo Tam Quốc Đích Đông Phương Thiết Kỵ

Hoành Tảo Tam Quốc Đích Đông Phương Thiết Kỵ - 横扫三国的东方铁骑

Ngã Đích Thương Tâm Thùy Tố Chủ Đang ra Lịch Sử

Đường Lượng xuyên qua, cúi người ở tại một người tên là...

0 Yêu thích| 52290Lượt xem| 16 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Đường Lượng xuyên qua, cúi người ở tại một người tên là Cao Phi tuổi trẻ tiểu tướng trên người, từ đó tam quốc xảy ra thay đổi.

Thu mãnh tướng, chiêu mưu sĩ, huấn luyện tử sĩ, lính đặc biệt, đóng quân trăm vạn, ác chiến cho quần hùng trong lúc, hắn là lãnh khốc vô tình bá chủ!

Vì bắt sống mỹ nhân tâm, hắn không chỗ nào không cần, ở mỹ nhân trên gối, hắn là tỷ số tính làm chân hán tử!

Bình định tứ phương man di, ân huệ khắp thiên hạ, hắn là dân tâm sở hướng đế vương!

Viễn chinh hải ngoại, quét ngang đại lục, hắn Đông Phương thiết kỵ đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi,

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn