Trang chủ Đô Thị Hoàn Khán Kim Triêu

Hoàn Khán Kim Triêu - 还看今朝

Thụy Căn Đang ra Đô Thị

Đương đập vào mặt mà đến đích thời đại cự lan đem tỉnh...

0 Yêu thích| 2145Lượt xem| 1 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Đương đập vào mặt mà đến đích thời đại cự lan đem tỉnh tỉnh mê mê đích sa Chính Dương cuốn vào trong đó khi, hắn là nước chảy bèo trôi, phong hoa tuyết nguyệt, vẫn là dây dài nơi tay, nghịch lưu đánh ba?

Làm muốn làm chuyện, vi bừa bãi nhân sinh.

Làm nên làm sự, vi gia tình hình trong nước hoài.

Một vạn năm lâu lắm, con tranh sớm chiều! Đến giữa dòng vỗ lên mặt nước, lãng át tàu cao tốc!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn