Trang chủ Kỳ Huyễn Hỏa trung kim liên

Hỏa trung kim liên

Đang cập nhập Đã hoàn thành Kỳ Huyễn

Đọc thấy hay hay, khung cảnh truyện khá giống phàm nhân tu tiên....

0 Yêu thích| 305727Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Đọc thấy hay hay, khung cảnh truyện khá giống phàm nhân tu tiên. Đưa lên đây giới thiệu với các huynh đệ

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn