Trang chủ Đô Thị Hệ Thống Bang Ngã Đương Cảnh Sát

Hệ Thống Bang Ngã Đương Cảnh Sát - 系统帮我当警察 (神豪警察)

Tha Sơn Chi Ngư Đang ra Đô Thị

Có được tài chính đầu tư thiên phú từ Hàn Lâm, tại trước...

6 Yêu thích| 6640Lượt xem| 8 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Có được tài chính đầu tư thiên phú từ Hàn Lâm, tại trước khi tốt nghiệp tịch bị hệ thống cưỡng ép bắt cóc đi làm cớm cố sự.

...

"Cái gì? Người hầu lão không có tiền đồ?"

"Sai, mười phần sai, người khác ta không biết, nhưng ta. . Người hầu lão không chỉ có thể thăng chức, đồng thời tiền đồ cuồn cuộn mà đến, cản cũng ngăn không được. . ."

(câu chuyện này đơn thuần hư cấu, như có tương đồng đơn thuần trùng hợp! )

P/S: mong mọi người ủng hộ

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn