Trang chủ Khoa Huyễn Hàng Lâm Vô Hạn Chi Dị Hỏa Phần Thiên

Hàng Lâm Vô Hạn Chi Dị Hỏa Phần Thiên

Nghê Hồng Đăng Phao Đã hoàn thành Khoa Huyễn

Tóm tắt nội dung : Thằng main bị xe cán chết => xuyên việt...

3 Yêu thích| 22046Lượt xem| 4 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tóm tắt nội dung : Thằng main bị xe cán chết => xuyên việt sau đó thằng này vào vô hạn khủng bố và mang theo cái dị hỏa hệ thống

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn