Trang chủ Tiên Hiệp Duy Ngã Kiếm Tiên

Duy Ngã Kiếm Tiên

Tiêu Phong Thần Điêu Đang ra Tiên Hiệp

Thiên Địa Hỗn Độn, Yêu Ma hoành hành, Tam Giới rung chuyển,...

0 Yêu thích| 8803Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thiên Địa Hỗn Độn, Yêu Ma hoành hành, Tam Giới rung chuyển, cảnh hoàng tàn khắp nơi, ai chủ chính nghĩa, duy Kim Tiên Kiếm.

Mũi kiếm ra khỏi vỏ, Đằng Long giá sương mù; tu đạo thành Tiên, bốn phương hàng phục; hiệp khí can đảm, vũ nội Thượng Thanh đang.

Lưỡi đao tranh kêu, Phượng lên mây xanh; tu Phượng từ Long, không cùng tranh phong; kiếm đao hiệp nghĩa, Thanh Bình thế giới.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn