Trang chủ Đồng Nhân Đương Harry Potter Ngộ Kiến Anh Hùng Liên Minh

Đương Harry Potter Ngộ Kiến Anh Hùng Liên Minh

Thất Dạ 01 Đang ra Đồng Nhân

Tỉnh, phát hiện cũng đã tiến vào thế giới kia Allen phát hiện...

45 Yêu thích| 56945Lượt xem| 300 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.6

34đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tỉnh, phát hiện cũng đã tiến vào thế giới kia Allen phát hiện mình có LOL hệ thống sau mơ màng vô hạn.

Nhưng mà, một phong đến từ Hogwarts thư thông báo trúng tuyển trực tiếp cho hắn lấy mộng ép, cái quỷ gì, đây là Harry Potter thế giới?

Harry Potter cùng LOL va chạm, một cái thế giới mới ra đời —— dù sao não động chính là chỗ này bao lớn

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Top công thần

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn