Trang chủ Khoa Huyễn Động Mạn Nhiệt

Động Mạn Nhiệt - 动漫热

Yêu Nhiêu Huyết Hoa Đã hoàn thành Khoa Huyễn

Một cánh cửa mở ra, một Thế Giới mở ra. Một cánh cửa...

2 Yêu thích| 246672Lượt xem| 21 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Một cánh cửa mở ra, một Thế Giới mở ra.

Một cánh cửa đóng lại, một Thế Giới đóng lại.

Những cái...kia mang cho chúng ta Nhiệt Huyết sôi trào Động Mạn Thế Giới chính là vô số Đạo Môn , chờ một cái Nam Nhân đẩy ra mở.

Hắn dùng năng lực của mình để không ngừng chứng minh , đã tồn tại thì có thể cải biến Thế Giới .
. . .

Trong trí nhớ những cái...kia sống Linh Hoạt hiện Nhân Vật xuất hiện ở của ngươi trong sinh hoạt , chúng ta sẽ bắt được Hội Họa cảm giác.

Trong sinh hoạt những cái...kia Nhiệt Huyết sôi trào Đại Sự Kiện vây quanh Chủ Giác , chúng ta xưng là Đại Nhập Cảm .

Mà quyển sách này chính là đem các loại Cảm Thụ văn vê chập vào nhau , triển khai Vô Tận Liên Tưởng một màn kia nhiệt độ .

《 Conan 》 《 Tử Thần 》 《 Hỏa Ảnh 》 《 Hải Tặc 》 《 Long Châu 》 《 Kiếm khách Kenshin 》 chưa hoàn toàn đưa vào . . .

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn