Trang chủ Khoa Huyễn Đột Nhiên Thành Vi Siêu Năng Lực Giả

Đột Nhiên Thành Vi Siêu Năng Lực Giả - 突然成为超能力者

Thuần Diễm Đã hoàn thành Khoa Huyễn

Thần tỉnh lại sau giấc ngủ đột nhiên trở thành siêu năng...

7 Yêu thích| 9283Lượt xem| 23 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thần tỉnh lại sau giấc ngủ đột nhiên trở thành siêu năng lực giả, kế tiếp ta nên làm gì?

Online các loại, gấp.

PS : main là 1 trong những người đầu tiên có siêu năng lực, không có ai chỉ bảo nên phải tự mình tìm kiếm con đường phát triển.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn