Trang chủ Đô Thị Điện Ảnh Giáo Sư

Điện Ảnh Giáo Sư

Thanh Thành Vô Kỵ Đang ra Đô Thị

Đánh ra tốt nhất điện ảnh , dạy dỗ tốt nhất đệ tử...

1 Yêu thích| 6394Lượt xem| 3 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5


Đánh ra tốt nhất điện ảnh , dạy dỗ tốt nhất đệ tử .

Ta là Trương Nhiên , điện ảnh đạo diễn , Bắc Điện lão sư , ta là Trung Quốc điện ảnh đại ngôn (*phát ngôn) !

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn