Trang chủ Huyền Huyễn [Dịch] Độc Bộ

[Dịch] Độc Bộ - 独步

Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh Đang ra Huyền Huyễn

Đông Việt Thần châu, Nam Lê Man Châu, Tây Tần Thái Châu, Bắc...

0 Yêu thích| 96281Lượt xem| 34 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Đông Việt Thần châu, Nam Lê Man Châu, Tây Tần Thái Châu, Bắc Đẩu Linh Châu. . .

Thiên hạ lấy thế lực làm đơn vị, phân chia thiên hạ, phân bốn đẳng cấp Thiên Địa Huyền Hoàng . . .

Bộ Tranh vốn là một "con dế nhũi" trong một sơn thôn của một thế lực bất nhập lưu, trong núi nhặt được hai con vợ tuyệt thế vô song. Dễ nhũi sắp bắt đầu đảo loạn toàn bộ thiên hạ . . .

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn