Trang chủ Du Hí Dị giới manh linh chiến cơ

Dị giới manh linh chiến cơ

Xuy Hiểu Phong Đã hoàn thành Du Hí

Đây là một cái trạch nam xuyên việt đến dị giới, tiềm phục...

0 Yêu thích| 44093Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Đây là một cái trạch nam xuyên việt đến dị giới, tiềm phục mười năm sau, cuối cùng bắt đầu phát lực đích chuyện xưa.

Dị giới cánh nhiên có võng du? Cánh nhiên còn là trên địa cầu chúng trạch mơ tưởng dĩ cầu đích giả thuyết võng du! Cách đấu, cơ chiến, phó bản, thăng cấp, làm sao cái gì loại hình đều có?

Dị giới cánh nhiên có tiểu thuyết? Cái gì, phía trước nóng nhất môn kia bộ kịch truyền hình tựu là cùng danh tiểu thuyết cải biên đích? !

Này còn là dị giới sao? Lý vân cảm thán, nhìn vào trước mặt rạp chiếu phim môn khẩu viết đích "Cuối tuần tình lữ nửa giá", nhìn vào từ trước mặt mình đi qua đích một đôi ngưu đầu nhân tình lữ, thật lâu không nói.

Hắn nên nói cái gì? Thiêu chết dị tính luyến?

"Kỳ thực, tại dị giới, trừ chiến đấu cùng muội tử, còn có rất nhiều sự tình có thể làm." —— lý vân ngữ

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn