Trang chủ Kỳ Huyễn Đế Ma Chi Kiếm

Đế Ma Chi Kiếm - 帝魔之剑

Cao Sơn Khản Lưu Thủy Đang ra Kỳ Huyễn

Cao Sơn chơi đùa lúc ngoài ý muốn xuyên qua. Người khác xuyên...

2 Yêu thích| 10326Lượt xem| 9 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Cao Sơn chơi đùa lúc ngoài ý muốn xuyên qua.

Người khác xuyên qua đều là các loại quang hoàn gia thân...

Có thể Cao Sơn lại không hiểu thấu biến thành một cái khô lâu tiểu binh!

Mà lại vừa lên đến tựu bị một cái đại hỏa cầu oanh sát đến tra...

Đây rốt cuộc là một trò chơi hay là âm mưu? ?

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn