Đế Bá

Chương 32 : Côn Bằng Lục Biến (hạ)

Người đăng: thtgiang

Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) Tại Tàng Binh Các ở trong chỗ cây pho tượng, không phải là Tẩy Nhan Cổ Phái Thủy tổ Minh Nhân Tiên Đế, cũng không phải một cái nào đó kiệt xuất cống hiến tổ tiên, mà là một cái to lớn quạ đen. Một cái to lớn quạ đen giương cánh muốn bay, muốn diêu phù cửu thiên, cái này muốn bay lên to lớn quạ đen lại là song trảo đều cầm lấy một thanh dao găm, cái này hai dao găm chính là Kỳ Môn Đao, bọn nó không phải cái gì bảo đao Thần Khí, mà là lấy sắt thường chế tạo phổ thông Kỳ Môn Đao mà thôi. Cái này hai thanh phổ thông Kỳ Môn Đao không biết có bao nhiêu tuế nguyệt, lưỡi đao phía trên đã sinh ra rỉ sắt, cả thanh đao chính là pha tạp cũ kỹ, nhìn, cái này hai thanh Kỳ Môn Đao tùy thời đều tại vỡ nát đồng dạng. Vừa nhìn thấy cái này to lớn quạ đen pho tượng, Lý Thất Dạ không khỏi trong lúc nhất thời ngẩn người, có chút đi qua tuế nguyệt, hiện lên trong đầu của hắn, cái này tư thái, động tác này, hắn đều đã quên, nhưng là, Minh Nhân Tiên Đế nhưng không có quên. Gặp Lý Thất Dạ nhìn lấy toà này pho tượng to lớn ngẩn người, Nam Hoài Nhân không khỏi nhẹ giọng là Lý Thất Dạ giải thích nói ra: "Sư huynh, đây là trong truyền thuyết quạ thần. Truyền thuyết, tổ sư tuổi nhỏ thời điểm từng đến quạ thần chỉ điểm, quạ thần hạ xuống ngọn núi này phía trên, về sau tổ sư liền ở chỗ này đã thành lập nên Tẩy Nhan Cổ Phái. Tổ sư gánh chịu thiên mệnh, thành tựu Tiên Đế về sau, vì hoài niệm quạ thần, cho nên ở đây tạo pho tượng." Nghe được Nam Hoài Nhân, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, cái gọi là quạ thần, chỉ liền là hắn cái này Âm Nha, đương nhiên, cái gì quạ thần hạ xuống ngọn núi này, Minh Nhân Tiên Đế liền ở đây đã thành lập nên Tẩy Nhan Cổ Phái, đó là một bên nói bậy nói bạ, hắn lựa chọn nơi này thành lập Tẩy Nhan Cổ Phái, là có thêm hắn mới biết nguyên nhân! Đương nhiên, cái này pho tượng động tác cũng không phải giả, năm đó, hắn lần thứ nhất gặp Minh Nhân tiểu tử thời điểm, hắn vẫn là một cái tốt võ nhiệt huyết thiếu niên, bọn hắn lần thứ nhất tương kiến, hắn liền là một trảo đem Minh Nhân tiểu tử trong tay kỳ môn đoản đao bắt đi . Không nghĩ tới Minh Nhân tiểu tử gánh chịu thiên mệnh, thành tựu Tiên Đế về sau, còn nhớ rõ chuyện này! "Chúng ta vào đi thôi." Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nở nụ cười, cái gì cũng chưa nói, tiến nhập Tàng Binh Các bên trong. Tàng Binh Các bên trong, có giấu không ít Bảo khí, thọ bảo vân vân, đặc biệt là tại tầng thứ nhất trong lầu các, giấu binh hơn vạn, đương nhiên, nơi này giấu nhiều lính mấy là lên không được cấp bậc binh khí, đa số là bảo thiết văn vê Thần Kim tạo thành binh khí mà thôi, tại tầng thứ nhất giấu binh bên trong, cho dù có Bảo khí, thọ bảo thậm chí là chân khí, vậy cũng là tương đối thấp cấp bậc bảo vật mà thôi. Tu sĩ binh khí, chia làm tứ đại loại: Một, phổ thông binh khí; hai, thọ bảo; ba, phổ thông mệnh khí; bốn Chân Mệnh chi khí. Phổ thông binh khí , bình thường đều là đệ tử mới nhập môn sử dụng, phổ thông binh khí số lượng phần đông, nó chẳng qua là lấy bảo thiết nhu hợp các loại Thần Kim chế tạo mà thành, mặc dù nói, loại binh khí này tại phàm nhân trong mắt đã là thổi mao đoạn đao Thần Đao thần kiếm, nhưng là, tại tu sĩ trong mắt, loại binh khí này không tính là cái gì, bởi vì nó không cách nào phát huy đại đạo pháp tắc uy lực! Thọ bảo, thì là không thuộc về binh khí loại này, nó thuộc về bảo vật, tác dụng của nó chính là duyên thọ dưỡng huyết , có thể nói, từng cái tu sĩ, đều có một kiện thọ bảo, bởi vì, có thọ bảo uẩn dưỡng chính mình thọ luân, mới có thể để cho mình tuổi thọ càng dài, mới có thể để cho mình tinh lực vượng hơn thịnh. Đồng thời, trong chiến đấu thọ bảo có thể phát ra nổi tác dụng phụ trợ, đương trong chiến đấu huyết khí hao tổn thời điểm, thọ bảo có thể di bị hao tổn huyết khí. Phổ thông mệnh khí cùng Chân Mệnh chi khí, đó là từng cái tu sĩ ắt không thể thiếu binh khí, bất luận là phổ thông mệnh khí vẫn là Chân Mệnh chi khí, đều là hộ mệnh phạt địch chi dụng. Phổ thông mệnh khí, lại được xưng chi là mệnh khí hoặc là xưng là Bảo khí, Chân Mệnh chi khí, thì là được gọi là chân khí. Một cái tu sĩ, trong cả đời có thể có được nhiều kiện hoặc là vô số kiện Bảo khí, thậm chí có thể kế thừa người khác Bảo khí, nhưng là, Chân Mệnh chi khí, như vậy một cái tu sĩ trong cả đời chỉ có thể có một kiện, bởi vì Chân Mệnh chi khí chính là thông Chân Mệnh, cùng Chân Mệnh hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa , bất kỳ một cái tu sĩ Chân Mệnh chi khí đều là chính mình tế luyện mà thành , không cách nào kế thừa người khác. Mặc dù nói, chân khí muốn chính mình tế luyện mà thành, cũng làm bạn cả đời, nhưng là, chân khí uy lực không phải phổ thông mệnh khí có thể sánh được, đồng nhất cấp bậc chân khí, hoàn toàn có thể miểu sát phổ thông mệnh khí! Tại Tàng Binh Các tầng thứ nhất, giấu binh có thể coi hơn vạn, có Huyền Thiết Kiếm, có lãnh nguyệt đao, có phi tinh trảo. . . Dạng này phổ thông binh khí, đồng thời, cũng có Bảo khí, như sơn hà tháp, trấn yêu vòng, sông giao thước. . . Trừ cái đó ra, còn có một chút chân khí, như thanh bảo Thần thạch, xích Huyết Thiên tác, Liệt Dương chìm bút. . . Những này Bảo khí, chân khí đều là cấp bậc rất thấp, chỉ có đời thứ ba đệ tử bình thường mới có thể chọn lựa, chỉ cần đang đứng công lao đệ tử, đều sẽ bên trên tầng thứ hai bảo vật. Tầng thứ nhất bảo vật, giấu binh hơn vạn, Lý Thất Dạ đi ở trong này, có thể cảm nhận được binh khí phát ra hàn ý, cũng có thể cảm nhận được Bảo khí, chân khí chỗ phun ra nuốt vào đại đạo lực lượng. Lý Thất Dạ từng cái xem lấy những này Bảo khí binh khí, từ tầng thứ nhất xem đến tầng thứ hai, tầng thứ hai giấu binh không còn có phổ thông binh khí, đều là Bảo khí, chân khí, hơn nữa lần thứ hai Bảo khí chân khí rõ ràng so tầng thứ nhất cao cấp. Có điều, Lý Thất Dạ nhìn một lần, đều không có coi trọng Bảo khí chân khí, cuối cùng, tại Nam Hoài Nhân cùng đi dưới, bước lên tầng thứ ba. Lý Thất Dạ nhập tầng thứ ba Tàng Binh Các, khiến một ít ở đây chọn lựa Bảo khí đệ tử liền có ý tứ, có đệ tử nhịn không được hừ lạnh nói ra: "Ta đi Nam Thiết Sơn chém một đầu thọ tinh, dựng lên không nhỏ công lao, mới có thể vào tầng thứ hai chọn lựa chân khí, hắn một cái mới nhập môn phế vật, một không lập công, hai không thành tựu, có tài đức gì nhập tầng thứ ba!" Bởi vì tầng thứ ba Tàng Binh Các, ngoại trừ lập đại công đệ tử bên ngoài, chỉ có đường chủ cấp bậc trở lên người mới có thể đi vào, Lý Thất Dạ mới nhập môn không bao lâu liền nhập tầng thứ ba, này làm sao không cho trong lòng bọn họ khó chịu đây. "Hắn có trưởng lão thủ lệnh." Đối với đệ tử khác nghi vấn, trông coi Tàng Binh Các đệ tử chỉ có trả lời như vậy. Về phần Lý Thất Dạ, quay đầu xem xét những này bất mãn đệ tử, chậm rãi nói ra: "Có bản lĩnh liền đi nghi vấn trưởng lão, ở chỗ này càu nhàu có gì tài ba." Lý Thất Dạ nói như vậy tức giận đến ở đây mấy cái đệ tử sắc mặt đỏ lên, bọn hắn tại đệ tử đời thứ ba bên trong địa vị không thấp, hôm nay lại bị một cái phế vật bao cỏ xem nhẹ, khí này cho bọn họ run rẩy. "Nhìn ngươi có thể hung hăng càn quấy bao lâu, một ngày nào đó ta hảo hảo giáo huấn ngươi một chút!" Có đệ tử nhịn không được hận hận nói ra. Nhưng mà, Lý Thất Dạ không thèm để ý bọn hắn, bước vào tầng thứ ba Tàng Binh Các, Nam Hoài Nhân thì là âm thầm lắc đầu, những đệ tử này thật sự là không biết sống chết, chỉ biết nhìn bề ngoài, thật sự cho rằng Lý Thất Dạ là bao cỏ sao? Bước vào tầng thứ ba Tàng Binh Các, đối diện chính là phun ra nuốt vào quang mang, từng vòng từng vòng đại đạo lực lượng giống như là thuỷ triều cuồn cuộn mà đến, thậm chí có Bảo khí, chân khí là vang lên binh ngâm thanh âm, tựa như là mỗi một kiện Bảo khí, chân khí đều có sinh mệnh đồng dạng. Không hề nghi ngờ, tầng này trong lầu các cất chứa Bảo khí chân khí xa xa so phía dưới hai tầng cao cấp hơn, mỗi một kiện Bảo khí, chân khí đều có không nhỏ địa vị. "Sư huynh, nơi này Bảo khí, chân khí so phía dưới cao cấp hơn, tầng này Bảo khí chân khí thấp nhất là Tráng Thọ cấp bậc, cao là cấp bậc Thiên Nguyên, thậm chí là có Dục Thần cấp bậc chân khí." Nam Hoài Nhân bề bộn là đối Lý Thất Dạ giải thích nói ra. Bảo khí, chân khí cấp bậc, cùng tế luyện nó tu sĩ cấp bậc trực tiếp tương quan liên, nói thí dụ như, một cái Tráng Thọ cảnh giới tu sĩ, hắn chỗ tế luyện Bảo khí chân khí liền là một kiện Tráng Thọ cấp bậc Bảo khí, chân khí. "Xem, đây là Cửu Lộc thọ luân ——" Nam Hoài Nhân là Lý Thất Dạ giới thiệu nói ra: "Sư huynh, đây là chỉ thọ luân chính là lấy một đầu ba ngàn năm Thiết Lộc thọ tinh niên luân tế luyện mà thành, nó vâng chịu Thiết Lộc thọ tinh ưu điểm, nếu là lấy này vòng uẩn dưỡng chính mình thọ luân, nhất định có thể để thọ huyết càng tinh thuần." "Đây là một kiện Phi Giao Thiên Tác." Nam Hoài Nhân thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, là Lý Thất Dạ giới thiệu một kiện khác Bảo khí, nói ra: "Cái này Bảo khí chính là lấy một đầu đạo hạnh có thể so sánh Hoa Cái cảnh giới thiên thú đạo cốt luyện hóa mà thành, nghe nói, đầu này thiên thú chính là một đầu Sáp Sí Song Đầu Giao, cái này Bảo khí tu luyện đến trình độ nhất định thời điểm , có thể thôi động Sáp Sí Song Đầu Giao đạo cốt pháp tắc." "Đây là một thanh Toái Địa Phủ, chính là lấy một khối toái tinh Thần Kim luyện hóa mà thành. . ." Nam Hoài Nhân tựa hồ đối với cái này tầng thứ ba Bảo khí chân khí rất quen thuộc, từng cái thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, là Lý Thất Dạ giới thiệu. Gặp Nam Hoài Nhân thật là hưng phấn mà nhất nhất giới thiệu nơi này Bảo khí chân khí, Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, nói ra: "Xem ra ngươi đối với nơi này rất quen thuộc nha." Bị Lý Thất Dạ như vậy vừa hỏi, Nam Hoài Nhân lúng túng cười khan vài tiếng, thấp giọng nói ra: "Sư phụ ta mỗi lần tới thời điểm, ta đều mặt dạn mày dày cùng đi theo, cho nên giải một ít. Tầng thứ tư ta cũng chỉ trải qua một lần, là sư tổ dẫn ta đi lên ." Nam Hoài Nhân mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cùng hắn sư phụ Mạc hộ pháp cùng so sánh hoàn toàn khác biệt, cho nên, hắn sư tổ sáu đại trưởng lão một trong Tôn trưởng lão đối với hắn cũng có chút yêu thương. "Phía trên mấy tầng còn có cái gì Bảo khí chân khí?" Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi. Tàng Binh Các tổng cộng có tầng chín, có điều, hiện tại hắn chỉ có thể lên tới tầng thứ ba. "Ta cũng chỉ là đi qua một lần tầng thứ tư mà thôi, tầng thứ tư tốt nhất Bảo khí chân khí, cũng chính là Vương Hầu cấp bậc, những cái khác không rõ ràng lắm." Nam Hoài Nhân lắc đầu cười khổ nói ra. "Tầng thứ chín có Tiên Đế Bảo khí sao?" Lý Thất Dạ nói ra. Minh Nhân Tiên Đế trong cả đời tế luyện ra Tiên Đế Bảo khí xa xa không chỉ một kiện, hơn nữa, hắn biết là Minh Nhân Tiên Đế về sau lưu lại được nhiều kiện Tiên Đế Bảo khí che chở Tẩy Nhan Cổ Phái. Cái lúc này, Nam Hoài Nhân nhìn quanh hai bên một lần, sau đó đem âm thanh áp đến thấp nhất, nói ra: "Nghe nói, chúng ta Tẩy Nhan Cổ Phái đã không có Tiên Đế Bảo khí, càng đừng nói là Tiên Đế chân khí." "Đã không có?" Lý Thất Dạ nghe nói như thế liền ngoài ý muốn, bởi vì Minh Nhân Tiên Đế không chỉ lưu lại một kiện Tiên Đế Bảo khí, coi như là Tẩy Nhan Cổ Phái hậu nhân lần nữa bất hiếu, lại phá sản, cũng không trở thành đem tất cả Tiên Đế Bảo khí bại quang đi. Nam Hoài Nhân lắc đầu, thấp giọng nói ra: "Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, trên thực tế, ngay cả ta sư phụ cũng không rõ ràng. Nghe nói, ba vạn năm chúng ta Tẩy Nhan Cổ Phái đánh với Thánh Thiên Giáo một trận, chúng ta không chỉ là bị mất thống trị trăm ngàn vạn năm cố quốc, trong trận chiến này, nghe nói chúng ta Tẩy Nhan Cổ Phái cuối cùng một kiện Tiên Đế Bảo khí cũng đều bị mất." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện:
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Link thảo luận bên forum
 
Trở lên đầu trang