Trang chủ Tiên Hiệp Đạo Quả

Đạo Quả - 道果

Chiến Bào Nhuốm Máu Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Một hỏi: như thế nào đạo? Đáp: tính đạo là thần, mệnh...

13 Yêu thích| 253132Lượt xem| 424 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.7

5

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Một hỏi: như thế nào đạo?

Đáp: tính đạo là thần, mệnh đạo thành tiên, thành tiên là thần đều là đạo

Hai hỏi: như thế nào đại đạo?

Đáp: tánh mạng nãi đệ một đại đạo.

Ba hỏi: làm sao thấy là đại đạo.

Đáp: đánh ngươi một quyền, tánh mạng lưỡng tán, ngươi còn tu cái gì đạo?

*************

Sinh mà làm thần, hóa ba thân tánh mạng, có thể tu Vô Song đại đạo;

Mệnh săm sát, đạp đại thế giới, chỉ tranh một chú nhiên hương

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn