Trang chủ Đô Thị Đạo Môn Chấn Hưng Hệ Thống

Đạo Môn Chấn Hưng Hệ Thống

Ngôn Nhược Diệp Trứ Đang ra Đô Thị

Phật đạo chi tranh, từ xưa cũng có. Nhưng Phật môn đại...

0 Yêu thích| 7115Lượt xem| 5 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Phật đạo chi tranh, từ xưa cũng có.

Nhưng Phật môn đại hưng, đạo môn suy bại.

Một tòa rách nát đạo quán, một vị lấy chấn hưng đạo môn làm nhiệm vụ của mình tuổi trẻ đạo sĩ.

"Vô thượng thiên tôn, vị này cư sĩ có nguyện nhập ta đạo môn?"

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn