Đại Võ Hiệp Phụ Trợ Hệ Thống

Chương 276 : Đánh cờ

Người đăng: Kẹo Ngọt IE

Chương 276: Đánh cờ Gặp Hiên Viên Cảnh như vậy, Thượng Quan Thu Vũ lại là không tốt lại tiếp tục, dù sao, Hiên Viên Cảnh làm Đại Võ thái tử. Mà lại, bây giờ rất Hoàng Đế Hiên Viên Thăng sủng ái, từ Hoàng Đế Hiên Viên Thăng cho Hiên Viên Cảnh toàn quyền phụ trách Nam Cương Hộ Long Vệ chỗ cùng Tập Bộ sở sự tình liền có thể nhìn ra. Nếu là Hiên Viên Cảnh quả thực là không đáp ứng, hắn trực tiếp vượt qua hắn Thượng Quan Thu Vũ, tiến đến cầu nhà mình cái kia tiện nghi gia gia. Như vậy, có khả năng rất lớn, bản thân cái kia tiện nghi gia gia vì bận tâm Hiên Viên Cảnh thái tử thân phận cùng Hoàng Đế Hiên Viên Thăng mặt mũi, hắn tất nhiên sẽ thuận thế đáp ứng. Đến lúc đó, coi như mình phản đối, chỉ sợ sự thật cũng sẽ không có thay đổi, đương nhiên, như thế Thượng Quan gia ra bao nhiêu lực liền không được biết. Hiên Viên Cảnh sở dĩ đối Thượng Quan Thu Vũ một khiêm nhượng nữa, không có bày ra hắn thái tử thân phận, hắn chủ yếu nhất vẫn là nhìn tại Thượng Quan Thu Vũ không xa Norman đến đây cứu tình cảm của hắn. Đồng thời, vả lại liền là hắn lúc này cần phải mượn Thượng Quan gia thế lực, giúp hắn tiêu trừ hắn bởi vì lỗ mãng cho Hộ Long Vệ chỗ cùng Tập Bộ sở mang tới tổn thất. Đủ loại nguyên nhân, khiến cho Hiên Viên Cảnh khó dùng thân phận tới cứng ép Thượng Quan Thu Vũ. Mà lại, hắn cũng nhìn ra, Thượng Quan Thu Vũ nói rõ liền là một cái Lăng đầu thanh, hắn căn bản liền sẽ không lo lắng hắn thái tử thân phận. Bất luận hắn Thượng Quan Thu Vũ là giả sững sờ, vẫn là thật sững sờ, hắn đều rõ ràng Thượng Quan Thu Vũ không sẽ bởi vì chính mình thái tử thân phận liền nhượng bộ nửa phần. Vì làm Thượng Quan gia thế lực toàn lực bang trợ bản thân, Hiên Viên Cảnh thẳng đành phải từ bỏ đi tìm Trấn Quốc Công Thượng Quan Hùng dự định. Đại chiến tới lúc gấp rút, Trấn Quốc Công đằng không xuất thủ đến, coi như đáp ứng bang trợ bản thân, cuối cùng ra mặt giúp hắn như trước vẫn là Thượng Quan Thu Vũ. Cho nên, thà rằng như vậy còn không bằng cùng Thượng Quan Thu Vũ trực tiếp đem sự tình nói ra, dạng này cũng có thể không cần bạch bạch chậm trễ thời gian. Không lời nào để nói, Hiên Viên Cảnh cũng sẽ không tiếp tục cùng Thượng Quan Thu Vũ giả bộ ngớ ngẩn, hắn nói thẳng: "Thu Vũ, bản thái tử liền cùng ngươi nói thẳng đi, Nam Cương Tập Bộ sở quyền lực, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không toàn quyền giao cho ngươi hoặc là Thượng Quan gia. Đây là không thể nghi ngờ, coi như ta đáp ứng, ta cái kia phụ hoàng cũng tất nhiên sẽ không đáp ứng." "Như vậy rất xin lỗi thái tử điện hạ, mời chuộc Thu Vũ vô năng, tha thứ Thượng Quan gia bất lực bang thái tử điện hạ bận bịu." Hiên Viên Cảnh trực tiếp, Thượng Quan Thu Vũ so với càng thêm trực tiếp, hoàn toàn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, khí tràng mười phần, một chút cũng không có như xe bị tuột xích, trực tiếp đỗi trở về. Ngạch Hiên Viên Cảnh bị thượng thiên Thượng Quan Thu Vũ trực tiếp, nghẹn gần chết, trả lời trợn mắt trừng một cái, nói tiếp: "Ba cái, bản thái tử cho ngươi ba cái châu bộ sứ gọi tên ngạch, châu bộ sứ phía dưới quận bộ sứ mấy chức vụ, chỉ cần ngươi có người, tùy ngươi an bài, như thế nào?" Nam Cương năm châu, Tĩnh Châu, Bành Châu, Nam Châu Hoang Châu, Tề Châu. Bây giờ Hiên Viên Cảnh chỉ nguyện ý cho mình ba cái danh ngạch, rất hiển nhiên trong đó nhà mình đất phong chỗ Tề Châu, Tề Châu châu bộ sứ vị trí, Hiên Viên Cảnh rất hiển nhiên cũng không nguyện ý nhường lại. Đồng thời, cũng sẽ không để Thượng Quan Thu Vũ cùng Thượng Quan gia nhân nhúng tay vào đi, bây giờ Nam Cương năm châu Tập Bộ sở, duy nhất còn có thể vận chuyển bình thường liền chỉ có Tề Châu Tập Bộ sở. Mà Tĩnh Châu châu bộ sứ, bây giờ chính là nhà mình trên danh nghĩa nhạc phụ Nam Cung Vũ Liệt, rất hiển nhiên Hiên Viên Cảnh đoán được bản thân không có khả năng đi cùng nhạc phụ mình tranh , đồng dạng cũng không cần đi tranh. Bất quá, ba cái châu bộ sứ danh ngạch, rất hiển nhiên, Thượng Quan Thu Vũ cũng không phải là rất hài lòng, bởi vì, Kinh Đô Tập Bộ sở tổng nha môn tổng bộ sở có quy định. Mỗi châu Tập Bộ sở trên danh nghĩa có thể có được bốn tên châu bộ sứ, mỗi vị châu bộ sứ quyền lợi đồng dạng lớn, châu quận sự vật toàn quyền do bốn tên châu bộ sứ tự hành giải quyết. Nếu là bốn người ý kiến không đồng nhất, như vậy liền thiểu số phục tùng đa số, như quy định này khiến cho mỗi châu Tập Bộ sở châu bộ sứ quyền lợi mặc dù lớn, nhưng lại khó mà một tay che trời. Đương nhiên, bây giờ Tập Bộ sở lại là sớm đã không còn ban sơ như vậy uy thế. Đại Võ tổng cộng có 35 châu, trừ trung nguyên mấy châu thế lực phức tạp, tông môn thế lực cường đại mấy châu ngoài, cái khác các châu Tập Bộ sở châu bộ sứ đều là có rất lớn trống chỗ. Có một ít châu quận Tập Bộ sở, hắn thường thường chỉ có một tên châu bộ sứ, tựa như trước đây không lâu cùng bây giờ Tĩnh Châu. Bởi vì nó vị trí địa lý không trọng yếu, ít có ngoại địch cùng châu quận bên trong không có cái gì ra dáng tông môn thế lực. Cho nên, hắn chỉ có một tên châu bộ sứ quản lý toàn bộ Tĩnh Châu Tập Bộ sở sự vật, cùng mệnh lệnh nhân sự. Bây giờ Hiên Viên Cảnh chỉ nguyện ý cho mình ba cái danh ngạch, liền xem như hắn Thượng Quan Thu Vũ không đi đánh Tề Châu cùng Tĩnh Châu hai châu châu bộ sứ vị trí chủ ý. Tam châu chi địa, ba cái danh ngạch, mỗi châu chỉ có một cái, như thế đến lúc đó trung ương tổng bộ sở chỉ cần phái mấy người xuống tới. Bản thân một phen vất vả, liền sẽ vô cớ làm lợi cấp, vì người khác làm quần áo cưới, mà tổng bộ sở nha môn cái gì đều không cần làm, liền tuỳ tiện hái quả đào. Đương nhiên, mặc dù hắn không cho rằng triều đình cùng tổng bộ sở người sẽ làm như vậy quá phận, nhưng là, phái người xuống tới kiềm chế bản thân là nhất định. Có thể dạng này hắn Thượng Quan Thu Vũ liền không vui, cái này khiến hắn có loại bản thân ra người xuất lực, đến cuối cùng còn phải xem đừng sắc mặt người cảm giác. Đồng thời, còn phải thời khắc cẩn thận phòng bị người khác tới làm tiền hái quả đào. Người có thất thủ, ngựa có thất đề, phòng bị cho dù tốt, luôn có bị người lợi dụng sơ hở thời điểm. "Thái tử điện hạ, xin thứ cho thần bất lực." Nói, Thượng Quan Thu Vũ liền quay người hướng Tề Bất Tu phân phó nói: "Ngươi đi tìm mấy thớt ngựa đến, gia gia nơi đó ta có chút không yên lòng, ta nhìn ta vẫn là trở về bang lão nhân gia ông ta ra nghĩ kế tốt." "Vâng, thuộc hạ tuân mệnh." Nói, Tề Bất Tu liền biến mất ở trước mặt mọi người, tiến đến chung quanh tìm ngựa đi. Lúc này, Hiên Viên Cảnh gặp Thượng Quan Thu Vũ nói cái gì lo lắng hắn gia gia, trong lòng có chút im lặng Thượng Quan Thu Vũ tìm cái gì nát lấy cớ. Thầm nghĩ: Trấn Quốc Công lão tướng quân người thế nào? Còn cần ngươi một cái làm người cháu lo lắng sao? Có vẻ như hắn vừa mới còn nói Nam Man bại cục đã định, đây là ngay cả kiếm cớ cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều nhân a. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc không nói gì, Thượng Quan Thu Vũ gặp Hiên Viên Cảnh như thế nhịn được, không có muốn lại ý lên tiếng. Sợ qua thôn này không có tiệm này Thượng Quan Thu Vũ không khỏi hướng trầm mặc không nói Hiên Viên Cảnh hỏi: "Đúng, thái tử điện hạ, không biết Tam hoàng tử điện hạ là cái hạng người gì?" Ân? "Nhàn rỗi nhàm chán, nghe Thiết Tam bọn hắn trò chuyện lên Tam hoàng tử điện hạ, nghe nói Tam hoàng tử điện hạ từng tại Bắc Cương lập xuống chiến công hiển hách, cuối cùng bởi vì công thụ phong Chiến Vương. Thái tử điện hạ cũng biết, Thu Vũ thống hận nhất ngoại tộc người, đối hướng Tam hoàng tử như vậy nhân vật, tất nhiên là ngưỡng mộ đến cực điểm. Thái tử điện hạ làm hắn huynh trưởng, trả lời hẳn là giải quá sâu, không biết điện hạ có thể nguyện một giải Thu Vũ chi ngứa?" Theo sinh hoạt Thu Vũ từng câu đâm tâm chi ngôn, thái tử Hiên Viên Cảnh sắc mặt, dần dần trở nên càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng khó coi. Thượng Quan Thu Vũ, phảng phất một cây gai đồng dạng, hung hăng đâm ở đáy lòng hắn. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến, nhà mình tam đệ tại Bắc Cương lập xuống chiến công hiển hách. Mà hắn cái này làm đại ca, phụng mệnh đi vào Nam Cương chỉnh đốn Hộ Long Vệ chỗ cùng Tập Bộ sở sự tình. Hắn không chỉ có không làm tốt, ngược lại để hai đại cơ cấu tổn thất nặng nề, cùng hắn bắt đầu so sánh, ai ưu ai kém, ngoại nhân thấy một lần liền biết. . . .
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang