Đại Võ Hiệp Phụ Trợ Hệ Thống

Chương 74 : Chỉnh đốn đội ngũ

Người đăng: Kẹo Ngọt IE

Chương 74: Chỉnh đốn đội ngũ Hắn là từ đáy lòng yêu thích, loại này đùa nghịch, đào mệnh, truy địch làm một thể Tuyệt đỉnh khinh công, càng là yêu thích đến si mê trình độ. Bất quá, hắn nhất thích nhất vẫn là phong vân Hùng Bá Thiên Hạ bên trong, Niếp Phong từ Hùng Bá chỗ nào học được Phong Thần Thối. Phong Thần Thối loại này có thể đánh có thể chạy còn vô địch đẹp trai khinh công, có thể nói là khinh công bên trong cực phẩm trong cực phẩm. Bất quá tại không có đạt được Phong Thần Thối trước đó, hắn vẫn là đến ngoan ngoãn luyện tập Loa Toàn Cửu Ảnh. Còn tốt hệ thống có nhiệm vụ rút thưởng khâu, bằng không, Thượng Quan Thu Vũ hiện tại bằng vào giết địch thu hoạch sát phạt giá trị, lúc này ngay cả kém nhất Hoàng cấp công pháp đều hối đoái không dậy nổi. Hệ thống minh xác quy định công pháp chế độ đẳng cấp cùng hối đoái chế độ, công pháp, vũ khí, đan dược đều chia bốn đẳng cấp, Thiên Địa Huyền Hoàng. Hoàng cấp: 1 vạn sát phạt giá trị cất bước. Huyền cấp: 10 vạn sát phạt giá trị cất bước. Địa cấp: Ngàn vạn sát phạt giá trị cất bước. Thiên cấp: 1 ức sát phạt giá trị cất bước. Đồng thời , nhiệm vụ càng đi về phía sau càng ít, theo Thượng Quan Thu Vũ võ công từng bước xách độ khó cao. Cho nên, Thượng Quan Thu Vũ mới lại bởi vì rút đến Cửu Âm Chân Kinh mà cao hứng đến cái dạng kia. Loại này tập Bách gia võ công làm một thể bí tịch võ công có thể nói là ít càng thêm ít, chỉ có chút ít mấy quyển mà thôi. Bây giờ, mình đã có Cửu Dương Thần Công, như vậy cái này Cửu Âm Chân Kinh nội công tâm pháp chính tốt có thể giảng dạy cho Thượng Quan Thiên cùng Cái Thiên Bá mấy người bọn họ. Về sau chỉ cần là đạt tới Luyện Cốt cảnh, lại đối với mình độ trung thành max trị số người, như vậy cái này Cửu Âm Chân Kinh nội công tâm pháp đều có thể truyền cho bọn hắn. Mà lại, Cửu Âm Chân Kinh có vẻ như cũng không hạn chế người tư chất, chỉ cần chăm chỉ luyện tập liền có thể ngày càng tinh tiến, cái kia Quách Tĩnh Quách đại hiệp chính là chứng cứ rõ ràng. Bất quá, bây giờ lại là không thể tùy ý truyền thụ, dù sao thứ này nếu là lưu truyền ra đi, bản thân không có thực lực Protect, như vậy chết như thế nào cũng không biết. Huyền cấp công pháp còn dễ nói một chút, hắn có thể lắc lư một cái, nói phía sau mình ta có cái ngưu bức sư phụ, nhưng đất này cấp công pháp, loại này Nhất lưu thế lực, thậm chí Hoàng tộc đều sẽ tâm động. Trừ phi Thượng Quan Thu Vũ thật có thể tìm tới một cái đại Tông Sư cảnh giới sư phụ đi ra gánh trách nhiệm, không phải, không có người ngăn trở lòng người tham niệm. Trừ loại kia trung tâm max trị số người, tử trung mình người, hắn là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, dù sao võ công loại vật này, đối với môn phái gia tộc tới nói đều là cực kỳ trọng yếu, đây là truyền thừa, gia tộc môn phái kéo dài trọng yếu bảo hộ. Cho nên, Địa cấp công pháp hắn sẽ chỉ khẩu thuật, sẽ không chép lại, càng sẽ không cho phép có người tự mình sao chép truyền bá. Mà ngăn chặn võ công tiết lộ biện pháp, chính là học tập nhân hắn tuyệt đối trung thành với ngươi, hắn sẽ không phản đối ngươi bất kỳ quyết định gì, cùng trái với lời của ngươi nói. Bất quá, có được hệ thống hắn, lại là không cần thăm dò cùng suy đoán thủ hạ phải chăng trung thành cùng mình, hệ thống chức năng này có thể nói là cường đại đến bạo. Nghĩ đến bản thân ngoại công vẫn là Luyện Thể cảnh, cũng không có đột phá đến Hậu Thiên, thế là, Thượng Quan Thu Vũ liền bắt đầu tu luyện lên Dịch Kinh Đoán Cốt quyển sách tới. Tuy nói, Hậu Thiên cảnh cũng có thể luyện, nhưng Luyện Thể cảnh thời điểm luyện càng thêm có hiệu quả một chút. Mà lại, còn có tỷ lệ nhất định có thể tăng lên tư chất, mặc dù hắn tăng lên khả năng cơ hồ là không, nhưng Thượng Quan Địa bốn người lại là có khả năng rất lớn đạt được tăng lên. Thế là, đường về trên đường, Thượng Quan Thu Vũ đem lên Thiên huyền cùng Cái Thiên Bá ba người từng cái gọi tiến đến, đem Cửu Âm Chân Kinh nội công tâm pháp cùng Dịch Kinh Đoán Cốt quyển sách dạy cho ba người. Về phần, lưu thủ ở nhà Thượng Quan Thiên cùng Thượng Quan Địa, lại là muốn về đến Thủy Trại sau mới có thể đang truyền thụ cho bọn hắn. Loại chuyện này lại là không thể để cho người đại lao, mặc dù bọn hắn đã tử trung với mình, nhưng có thể làm chút để bọn hắn càng thêm trung tâm chính mình sự tình, hắn làm gì không làm. Đồng thời, lại đem Dịch Kinh Đoán Cốt quyển sách truyền cho hộ vệ đội một đám thủ hạ, trong đó những cái kia độ trung thành không có đạt tới tử trung, đều bị hắn điều đến phía dưới dẫn đội ngũ đi, cái này Dịch Kinh Đoán Cốt quyển sách lại là không có phần của bọn hắn. Mà, hộ vệ đội bởi vì cảnh cáo của hắn, cả đám đều đem miệng bế nghiêm nghiêm thật thật, càng là phát hạ thề độc cam đoan sẽ không nói ra đi. Đương nhiên, những cái kia trung thành bản thân nhưng lại không có đạt tới tử trung Luyện Cốt cảnh thủ hạ, Thượng Quan Thu Vũ lại là đem Toàn Chân tâm pháp truyền thụ cho bọn hắn. Mà những cái kia độ trung thành không cao, mới gia nhập Luyện Cốt cảnh thủy khấu thống lĩnh, Thượng Quan Thu Vũ đem Cái Thiên Bá quyển kia Hoàng cấp nội công công pháp truyền xuống, để bọn hắn làm thủ hạ các đại đội trưởng phụ tá. Trở lại Thủy Trại ba ngày thời gian bên trong, Thượng Quan Thu Vũ vẫn bận chỉnh lý đội ngũ, một lần nữa sửa sang một chút bản thân tứ vệ nhân mã. Hộ vệ đội: 165 người, (tử trung) Hắc Y Vệ: 860 người, Luyện Kinh kỳ tu vi (độ trung thành 85 trở lên) Huyết Y vệ: 3000 người, Luyện Bì cảnh (độ trung thành bảy mươi lăm trở lên) Đội dự bị: Một vạn người (độ trung thành 50 trở lên) Sở hữu độ trung thành nói nhỏ 50, không có tu luyện qua hắn truyền xuống công pháp, hắn toàn bộ đem bọn hắn thả, lại là không có phát rồ đem bọn hắn toàn giết. Bất quá Luyện Kinh kỳ trở lên, đều cống hiến ra sinh mệnh mình một điểm cuối cùng lực lượng, cho Thượng Quan Thu Vũ gia tăng một chút sát phạt giá trị Cái Thiên Bá Tuổi tác: 30 Tư chất: Ưu tú Tu vi: Tam lưu sơ kỳ Công pháp: Cửu Âm Thần Công (Địa cấp thượng phẩm), Dịch Kinh Đoán Cốt quyển sách (Địa cấp hạ phẩm), Thái Tổ Trường Quyền (Huyền cấp trung phẩm quyền pháp), Huyết Chiến Thập Thức (Huyền cấp thượng phẩm đao pháp). Trạng thái: Khỏe mạnh Gia tộc: Thượng Quan gia tộc Thân phận: Đội dự bị thống lĩnh Trung thành: 100 (max trị số) Thượng Quan Thiên Tuổi tác: 35 Tư chất: Ưu tú Tu vi: Luyện Thể cảnh đỉnh phong Công pháp: Cửu Âm Thần Công (Địa cấp thượng phẩm), Dịch Kinh Đoán Cốt quyển sách (Địa cấp hạ phẩm), Thái Tổ Trường Quyền (Huyền cấp trung phẩm quyền pháp), Huyết Chiến Thập Thức (Huyền cấp thượng phẩm đao pháp) Trạng thái: Khỏe mạnh Gia tộc: Thượng Quan gia tộc Thân phận: Hắc Y Vệ thống lĩnh Trung thành: 100 (max trị số) Thượng Quan Địa Tuổi tác: 30 Tư chất: Ưu tú Tu vi: Luyện Thể cảnh đỉnh phong Công pháp: Cửu Âm Thần Công (Địa cấp thượng phẩm), Dịch Kinh Đoán Cốt quyển sách (Địa cấp hạ phẩm), Thái Tổ Trường Quyền (Huyền cấp trung phẩm quyền pháp), Huyết Chiến Thập Thức (Huyền cấp thượng phẩm đao pháp) Trạng thái: Khỏe mạnh Gia tộc: Thượng Quan gia tộc Thân phận: Hộ vệ đội đội trưởng Trung thành: 100 (max trị số) Thượng Quan Huyền Tuổi tác: 33 Tư chất: Ưu tú Tu vi: Luyện Thể cảnh đỉnh phong Công pháp: Cửu Âm Thần Công (Địa cấp thượng phẩm), Dịch Kinh Đoán Cốt quyển sách (Địa cấp hạ phẩm), Thái Tổ Trường Quyền (Huyền cấp trung phẩm quyền pháp), Huyết Chiến Thập Thức (Huyền cấp thượng phẩm đao pháp) Trạng thái: Khỏe mạnh Gia tộc: Thượng Quan gia tộc Thân phận: Huyết Y Vệ thống lĩnh Trung thành: 100 (max trị số) Thượng Quan Hoàng Tuổi tác: 19 Tư chất: Ưu tú Tu vi: Luyện Thể cảnh đỉnh phong Công pháp: Cửu Âm Thần Công (Địa cấp thượng phẩm), Dịch Kinh Đoán Cốt quyển sách (Địa cấp hạ phẩm), Thái Tổ Trường Quyền (Huyền cấp trung phẩm quyền pháp), Huyết Chiến Thập Thức (Huyền cấp thượng phẩm đao pháp) Trạng thái: Khỏe mạnh Gia tộc: Thượng Quan gia tộc Thân phận: Huyết Y Vệ thống lĩnh Trung thành: 100 (max trị số) Túc chủ: Thượng Quan Thu Vũ Tuổi tác: 17 Tư chất: Thiên tài (phổ thông, trung đẳng, cao cấp, ưu tú, thiên tài, yêu nghiệt, tuyệt thế) Tu vi: Hậu Thiên cảnh Tam lưu hậu kỳ (ngoại công: Luyện Thể Tán đỉnh phong) Công pháp: Cửu Dương Chân Kinh (Địa cấp thượng phẩm) Cửu Âm Chân Kinh (Địa cấp thượng phẩm), Thái Tổ Trường Quyền (Huyền cấp trung phẩm quyền pháp luyện thể công pháp) Huyết Chiến Thập Thức (Huyền cấp thượng phẩm đao pháp) Trạng thái: Khỏe mạnh Gia tộc: Thượng Quan gia tộc, gia chủ. Thủ hạ: Hộ vệ đội, Hắc Y Vệ, Huyết Y vệ, đội dự bị. 《 Cửu Âm Chân Kinh chỉ là bao quát bên trong Cửu Âm Thần Trảo cùng Dịch Kinh Đoán Cốt quyển sách cái gì các loại. Mà Cửu Âm Thần Công, đơn chỉ Cửu Âm Chân Kinh bên trong nội công tâm pháp. 》 . . .
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang