Trang chủ Võ Hiệp Đái Trứ Hệ Thống Sấm Võ Hiệp

Đái Trứ Hệ Thống Sấm Võ Hiệp - 带着系统闯武侠

Cái Tử Đã hoàn thành Võ Hiệp

Dám trêu chọc tiểu gia? Xem ta dùng thương tâm Tô Thanh Phong hại...

4 Yêu thích| 93967Lượt xem| 65 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

7đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Dám trêu chọc tiểu gia? Xem ta dùng thương tâm Tô Thanh Phong hại chết ngươi, bách độc bất xâm? Xem ta dùng tiểu Lý phi đao bắn chết ngươi, đao thương bất nhập? Xem ta dùng Bắc Minh thần công hấp chết ngươi.

Đây là một mang theo võ hiệp thương điếm hệ thống xông xáo giang hồ cố sự....

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn