Trang chủ Đô Thị Đại Họa Sĩ

Đại Họa Sĩ - 大畫家

Thuyên Thạch Đã hoàn thành Đô Thị

Van Gogh: Ta mơ ước hội họa, ta vẽ lấy giấc mộng của...

3 Yêu thích| 44033Lượt xem| 215 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Van Gogh: Ta mơ ước hội họa, ta vẽ lấy giấc mộng của ta.

Phương Dật: Ta mơ ước hội họa, nhưng là của ngài kinh nghiệm quá dọa người rồi. Ta không vẽ giấc mộng của ta, chỉ miêu tả ta bên trong kích động trong lòng lập tức.

Mã Đế Tư: Ta sớm đã đạt tới kỹ tinh nghệ thục, thế nhưng mà hôm nay ta đang nghiên cứu biểu hiện của mình thủ đoạn lúc, tựa hồ cảm thấy chính mình vừa mới bắt đầu học tập.

Phương Dật: Ta đem tài nghệ bát cao đến người bên ngoài khó có thể với tới độ cao, nhiều khi, ta nhịn không được đi biểu hiện loại này tài nghệ, thậm chí khoe khoang nó. Đến nỗi biểu hiện thủ đoạn? Đối với ta mà nói hội họa liền là thủ đoạn.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn