Trang chủ Lịch Sử Đại Đường Hảo Tướng Công

Đại Đường Hảo Tướng Công - 大唐好相公

Cổ Mộc Ngư Đang ra Lịch Sử

Võ Đức năm thứ 6, Đại Đường sơ định, trăm phế đợi hưng....

23 Yêu thích| 109260Lượt xem| 100 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.5

5

7đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Võ Đức năm thứ 6, Đại Đường sơ định, trăm phế đợi hưng. Thái tử ngồi vững đông cung, Lý Thế Dân dã tâm bừng bừng. Võ tướng đặt giang sơn, văn thần tư Trì Quốc.

Tần Thiên chuyển kiếp tới chỉ muốn làm một cái tốt tướng công, để cho người nhà mình được sống cuộc sống tốt.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn