Trang chủ Tiên Hiệp Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống

Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống - 极品阎罗系统

Kiếm Như Giao Đang ra Tiên Hiệp

"Đích! Dung hợp hoàn thành! Chúc mừng Kí chủ thu hoạch được...

7 Yêu thích| 18693Lượt xem| 21 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.3

5

6đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

"Đích! Dung hợp hoàn thành! Chúc mừng Kí chủ thu hoạch được Vô Đạo Diêm La xưng hô!"

"Đích! Phát động nhiệm vụ chính tuyến: Truyền kỳ bắt đầu."

"Nhiệm vụ giới thiệu: Làm một tân tấn Diêm La, có được một cái thuộc về mình Địa Phủ quả thực cấp bách! Đi thôi! Đi kiến tạo một cái thuộc về ngươi Địa Phủ, mà truyền kỳ mới cũng đem từ một khắc này bắt đầu!"

Từ đây, Tiết Vô Toán tung hoành ngàn vạn vị diện, thần công dị pháp muốn gì cứ lấy.

Tiết Vô Toán: Bổn quân muốn đồ vật, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn