Trang chủ Đô Thị Ngã Đích Đẩu Âm Thông Thiên Giới (TikTok của ta thông Thiên giới)

Ngã Đích Đẩu Âm Thông Thiên Giới (TikTok của ta thông Thiên giới) - 我的抖音通天界

Thác Bạc Trần Đang ra Đô Thị

Của Ta Đẩu Âm Thông tiên Giới #vodichluu #dothi #huyenhuyen...

2 Yêu thích| 3755Lượt xem| 3 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Của Ta Đẩu Âm Thông tiên Giới
#vodichluu #dothi #huyenhuyen #hethong
Huề Thiên giới run âm, quét ngang bát phương vũ trụ.
Trần hải biết, từ hắn được đến Thiên giới run âm kia một khắc, toàn thế giới đem chú định thần phục ở chính mình dưới chân.
Địch nhân, cấp lão tử quỳ.
Nữ nhân, cấp lão tử nằm.
Thế giới này có thả chỉ có một chúa tể, đó chính là ta……‘ tà thần ’.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn