Cự Long Vương Tọa

Chương 14 : Phát hiện phó bản

Người đăng: bakanekosb

Chương 14: Phát hiện phó bản Đổi mới thời gian 2013-5-17 13:48:19 số lượng từ: 2849 Ly tiến vào cự long online đệ 44 thiên, Aedelas đại lục, nhân tộc lãnh địa, Lincoln đế quốc, quỷ vụ hạp cốc. Một cái thân mặc hắc sắc khôi giáp, lưng vác song nhận trường bính cự phủ đích thanh niên ở chỗ này chầm chậm địa đi tới. Triệu Nam đã lạc mất ở chỗ này siêu quá 10 thiên, cự long online không có thể lực trị vừa nói, cho nên này mười ngày tới, Triệu Nam không ăn không uống cũng không có quan hệ. Trước kia đến Poźnia trong nhà quẹt cơm chẳng qua là thỏa mãn miệng lưỡi chi dục cùng che giấu mà thôi. Tại Piee trấn nhỏ mấy ngày này lí, hắn thẳng đến mê mang trung, kinh qua buổi tối hôm đó đích biến cố sau, hắn tuy nhiên đối Poźnia đích sự lòng mang khiểm ý, nhưng lại chân chính làm rõ ràng chính mình đích tiến tới phương hướng. Nơi này là cự long online, một cái tuyến thượng du hí, tận quản tái chân thực, đều là một cái du hí. Cái kia kêu Gruda đích GM nói qua, giết quái, đề thăng đẳng cấp, đánh ngã du hí đích chung cực BOSS mới là nơi này đích đường ra duy nhất. Mà hắn không nên trầm mê tại cái này hư ảo đích trong thế giới. Trước tại Piee trong trấn nhỏ như thế hưu nhàn sống qua, thực tại lãng phí không ít thời gian. Cho nên ly khai Piee trấn nhỏ sau, Triệu Nam lần nữa bước lên giết quái luyện cấp chi lộ. Hắn từ Versele ma vật rừng rậm một tầng giết tiến vào, ngày đêm luyện cấp, đương đạt tới 20 cấp sau này, liền vào nhập ma vật rừng rậm hai tầng. Ở nơi nào, ma vật đều là LV20~LV29 đích 3 giai ma vật, chẳng những thực lực tăng nhiều, mà lại có được nhất định trí năng, nhượng Triệu Nam đích luyện cấp chi lộ tạo thành nhất định phiền toái. Bất hạnh nhất đích là, Triệu Nam cùng một chỗ đại vụ trung lạc mất phương hướng, đi tiến cái này quỷ vụ hạp cốc. Ở chỗ này, Triệu Nam ngộ đến vài chủng tân loại hình đích quái. Lạc lạc lạc. Liền một chuỗi cốt đầu đích va chạm thanh, một chích toàn thân là xám trắng cốt đầu tổ thành đích khô lâu binh xuất hiện tại Triệu Nam trước mặt, khô lâu binh cùng trước kia một ít truyền thống võng du đích kinh điển quái chủng thiết kế một dạng, toàn thân cốt đầu, chỉ có đầu lâu đích hai cái trống rỗng có hai luồng sâu kín đích lục quang. Cầm kiếm đích khô lâu binh: LV21, vong linh sinh vật, HP: 876/876, MP: 100/100. Khô lâu binh xách theo rỉ sắt đích thiết kiếm, một quải một quải địa hướng Triệu Nam đi tới, trong miệng phát ra két két đích thanh âm. "Thật ẩu tâm!" Triệu Nam bịt lấy cái mũi, hắn ẩn ước còn có thể nghe thấy khô lâu binh trên thân tán phát đích xú vị, loại này vong linh sinh vật bất đồng trước tại ma vật rừng rậm giết đích goblin, thị huyết lang chi loại đích quái vật, những...này vong linh sinh vật tại trước kia cách lên máy tính màn hình ngoạn đích lúc hoàn hảo, nhưng hiện tại sống sờ sờ địa đứng tại trước mặt, Triệu Nam đều không cấm có chút mao cốt tủng nhiên (sởn tóc gáy) đích cảm giác. Triệu Nam cũng không rút ra sau lưng đích cự phủ, trực tiếp giơ lên nắm tay, mang theo một trận xích hồng sắc đích hỏa diễm oanh tại khô lâu binh trên thân. Kỹ năng phát động: Xích viêm chi chùy. -924, một cái cự đại đích thương hại bạo ra, khô lâu binh trực tiếp bị giây điệu. Đối với hiện tại đẳng cấp 29 đích Triệu Nam mà nói, dùng cái này mạnh nhất kỹ năng xích viêm chi chùy giây điệu loại này huyết bì siêu bạc đích khô lâu binh mà nói, giản trực nhẹ nhàng chi cực. Xích viêm chi chùy: Do kỹ năng dẫn mà không phát cùng [ hỏa cầu thuật ] hợp bính sản sinh đích biến dị kỹ năng, LV3, tạo thành mục tiêu 230% vật lý thương hại cùng 230% ma pháp thương hại, tiêu hao MP55 điểm, làm lạnh 5 giây. Trừ MP tiêu hao lợi hại ở ngoài, cái này kỹ năng quả thực là thần kỹ. Mà cái này kỹ năng đích do lai, lại khiến Triệu Nam có chút cảm khái. Kia một buổi tối, Triệu Nam giết chết cự hình đích thực nhân thụ quái sau, tựu ly khai Piee trấn nhỏ, nguyên bản, đương hắn kiểm tra vật phẩm lan ba lô đích lúc, phát hiện cư nhiên không có cái gì thu hoạch, hắn chính là nhớ được thụ quái ngã xuống sau, liên tục điểm kích hai cái đối thoại khung, tuy nhiên đương thời không có nhìn rõ ràng, nhưng theo đạo lý kia hai cái đối thoại khung hẳn nên là đánh chết thưởng lệ đích nhắc nhở mới đúng. Thế là, Triệu Nam mở ra hệ thống tra tìm đương thời đích chiến đấu ghi chép, kết quả, hắn đã minh bạch. Hệ thống: Ngươi đối cự hình đích thực nhân thụ quái tạo thành -323 đích thương hại. Hệ thống: Ngươi sử dụng kỹ năng [ hỏa cầu thuật ] chỉ dẫn sai lầm, tập được mới đích kỹ năng, dẫn mà không phát, LV1, nhượng có ngâm xướng hiệu quả đích kỹ năng sản sinh súc lực hiệu quả, súc lực 5 giây, tăng thêm kỹ năng công kích 50%. Hệ thống: Ngươi sử dụng kỹ năng [ hỏa cầu thuật ] chỉ dẫn sai lầm, sản sinh dị thường, ngoạn gia tự động lĩnh ngộ biến dị kỹ năng, chờ lệnh danh. . . . Mấy cái hệ thống ghi chép nhượng Triệu Nam rất đỗi kinh hỉ, tuy nhiên cùng cảnh vệ đội một đám binh sĩ hợp lực đánh chết tinh anh quái cự hình đích thực nhân thụ quái không có cái gì thưởng lệ. Nhưng ngoài ý sản sinh hai cái không được đích kỹ năng. Dẫn mà không phát tựu không nói, tuy nhiên muốn súc lực 5 giây, nhưng kỹ năng thương hại tăng thêm 50% chính là không đơn giản. Còn về, cái kia biến dị kỹ năng, tắc cần phải chính mình mệnh danh sau mới nhìn đến thuyết minh. Điểm khai kỹ năng lan, quả nhiên nhìn thấy một cái đánh dấu "Chưa mệnh danh" đích kỹ năng. Điểm kích mệnh danh. Tại hệ thống đánh chữ có thể ngữ âm đưa vào, cho nên Triệu Nam trực tiếp kêu nói: "Xích viêm chi chùy." Hệ thống: Biến dị kỹ năng xích viêm chi chùy mệnh danh thành công, xích viêm chi chùy, do kỹ năng dẫn mà không phát cùng [ hỏa cầu thuật ] hợp bính sản sinh đích biến dị kỹ năng, LV1, tạo thành mục tiêu 200% vật lý thương hại cùng 200% ma pháp thương hại, tiêu hao MP45 điểm, làm lạnh 5 giây. "Lợi hại a!" Xem hết kỹ năng giới thiệu sau, Triệu Nam không cấm tán thán đạo, hắn đích vật lý công kích là 84, ma pháp công kích là 64, như quả sử dụng xích viêm chi chùy đích lời, bất kể đối phương đích phòng ngự, thương hại liền có thể cao đạt 350 trở lên, nguyên lai đối thụ quái đích sau cùng một kích cũng không phải bạo kích, mà là tân kỹ năng xích viêm chi chùy tạo thành. Vật lý cùng ma pháp thương hại cùng tồn. Mãn ý địa nhìn vào cái này kỹ năng, Triệu Nam tâm lý cũng đối sau này đích chức nghiệp phát triển có sơ bộ cách nghĩ. Thế là, tiếp xuống tới đích ngày lí, dựa vào này lưỡng hạng tân kỹ năng, Triệu Nam tựu bắt đầu ma vật trong rừng rậm đích luyện cấp chi lộ, cấp bậc cũng bay nhanh dâng lên, tại hắn lạc mất phương hướng tiến vào quỷ vụ hạp cốc trước, hắn cũng đã lên tới 29 cấp, ly 30 cấp chỉ thừa lại 8% tả hữu đích kinh nghiệm, còn về, trang bị đồng dạng đổi một thân. Chẳng qua, tại tiến vào quỷ vụ hạp cốc sau, Triệu Nam tựu bắt đầu buồn bực, những kia vong linh loại quái vật ẩu tâm coi như xong, chúng nó đích đẳng cấp cư nhiên phổ biến đều là 25 cấp trở xuống, cấp bậc sai nhau siêu quá 5 cấp là không có cái gì kinh nghiệm đáng đích, cho nên vừa mới Triệu Nam tuy nhiên tiêu sái địa giây rơi khô lâu binh, nhưng lại là một điểm kinh nghiệm, một cái tiền đồng cũng không có. Triệu Nam tiếp tục tại cái này hạp cốc nội du đãng, hi vọng tìm đến ly khai nơi này đích biện pháp. Đi tới đi tới, bất tri bất giác đi tới một cái sơn động trước mặt. Triệu Nam vốn là tính toán tiến vào nghỉ ngơi một cái đích, nhưng nhìn thấy cửa động đích lưỡng chích khô lâu binh sau, liền dừng lại bước chân. Này lưỡng chích khô lâu binh cùng trước một cái giây điệu rác rưởi có chút bất đồng, chúng nó vóc người cao lớn, mà lại khoác lên một thân cũ nát hắc sắc đích khôi giáp, trong tay xách theo đích vũ khí không phải kia thanh rỉ sắt đích thiết kiếm, mà là hai thanh sắc bén đích loan đao. Chiến tranh khô lâu binh? Một loại quái vật đều là tứ xứ du đãng, nhưng này lưỡng chích lại vẫn không nhúc nhích giữ lấy cửa động, chẳng lẽ cái này sơn động có không thể cáo nhân chi nơi? Triệu Nam nhìn vào lưỡng chích quái vật trên đỉnh đầu đích danh tự, tâm lý lặng lẽ tính toán. Vì chứng thực điểm này, Triệu Nam chầm chậm đi qua đi, tính toán tại chính mình có thể công kích đích phạm vi nội quan sát. Nhưng không nghĩ đến đích là, ly chúng nó còn có 20 thước tả hữu đích lúc, lưỡng chích chiến tranh khô lâu binh đích vành mắt nơi chớp qua một đạo hãi nhân đích hồng quang, chúng nó trên đỉnh đầu đích danh tự nháy mắt biến hồng, bắn ra huyết điều cùng tin tức, hiển nhiên đồng thời tiến vào chiến đấu trạng thái. Chiến tranh khô lâu binh (tinh anh): LV25, HP: 6800/6800, MP: 1300/1300. "Ta dựa, là lưỡng chích tinh anh quái?" Triệu Nam dọa nhảy dựng, nghĩ cũng không nghĩ tựu quay đầu chạy trốn, hắn hiện tại thực lực so với tiền đề thăng một đoạn lớn, nhưng tự hỏi còn không có đồng thời khiêu chiến lưỡng chích 25 cấp tinh anh quái đích thực lực. Cho nên rất ô quy địa tuyển chọn chạy trốn. Đại khái chạy ra vài trăm thước, lưỡng chích tinh anh quái tài vứt bỏ đuổi giết. "Chúng nó đích cảnh giới phạm vi so phổ thông quái đại, ly 20 thước tựu xúc phát, chẳng lẽ cái kia sơn động là một cái phó bản?" Triệu Nam lãnh tĩnh quá sau, nghĩ như vậy đến. Phó bản, là một ít như là địa hạ thành mô thức tràn đầy tinh anh quái cùng BOSS đích địa đồ, bên trong đích quái vật đẳng cấp có lẽ cùng phổ thông quái kém không nhiều, nhưng lực công kích, phòng ngự, HP trị đẳng đẳng thuộc tính lại cao mấy lần, thậm chí gấp mười không ngừng, còn về BOSS, càng không phải chỉ dựa vào một cái ngoạn gia liền có thể đẩy ngã đích quái vật. Phó bản, tất yếu phải trang bị đẳng cấp cũng không thể quá kém đích nhân, tịnh lẫn nhau phối hợp chức nghiệp, như thịt thuẫn, chuyển ra, phụ trợ, nãi mụ đẳng đẳng, tổ mãn một chi đội ngũ tài năng công lược đích địa đồ. Triệu Nam hiện tại đích thuộc tính, có lẽ muốn đơn độc đánh ngã vừa mới trong đó một chích tinh anh quái không vấn đề, nhưng gặp phải lưỡng chích trở lên hoặc giả đơn độc đối phó BOSS, vậy lại không thể nào. "Như quả có thể tìm đến đội hữu là tốt rồi." Triệu Nam một bộ đáng tiếc đích biểu tình, rốt cuộc khai hoang phó bản đích thưởng lệ chính là phi thường phong phú, này trên cơ bản là mỗi cái võng du nội, có thể hay không toàn thu đến đệ nhất thùng kim đích thủ yếu con đường. Nói đến, cùng hắn một dạng bị kéo vào cự long online đích tinh anh nội trắc ngoạn gia tổng cộng 99 cái, nhưng cho tới hôm nay đã siêu quá một cái nửa tháng đích thời gian, Triệu Nam còn chưa thấy qua cái gì một cái cùng hắn một dạng đích ngoạn gia, thậm chí liền một tia đích tin tức cũng không có, cái thế giới này, trừ những kia chân nhân một loại đích NPC ngoại, thật giống như thừa lại hắn một cái tựa đích. Chính đáng Triệu Nam còn tại tự hỏi hay không muốn xoát cái này phó bản đích lúc, một cái hắn chưa từng gặp qua đích lục sắc đối thoại khung đạn đi ra. Đô! Hệ thống: Ngoạn gia Hoắc Ninh cho ngươi phát tới một phong bưu kiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện:
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang