Trang chủ Huyền Huyễn Trần Cốt

Trần Cốt - 尘骨

Lâm Như Uyên Đang ra Huyền Huyễn

Cái gọi là thiên mệnh, bất quá là có lẽ có trói buộc. Nếu...

2 Yêu thích| 6796Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Cái gọi là thiên mệnh, bất quá là có lẽ có trói buộc.

Nếu muốn đạp phá Tinh Hà, lập chí đi về phía trước, chưa bao giờ muộn.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn