Trang chủ Tiên Hiệp Chớ Chọc Cái Kia Tửu Tiên

Chớ Chọc Cái Kia Tửu Tiên - 别惹那个酒仙

Trung Hoa Bài Hương Yên Đang ra Tiên Hiệp

Tu Chân giới người mạnh nhất là ai, không ai biết. Tu Chân...

4 Yêu thích| 9730Lượt xem| 9 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tu Chân giới người mạnh nhất là ai, không ai biết.

Tu Chân giới yêu nhất rượu người là ai, chính là Tửu Tiên Đường Túy.

Nếu có người không phục, ta khuyên ngươi: Chớ chọc cái kia tửu tiên!

Cầm kiếm hồng trần đã là điên, có rượu bình bộ thượng thanh thiên.

Du tinh hí đấu lộng nhật nguyệt, say nằm đám mây tiếu nhân gian.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn