Trang chủ Du Hí Can Đông Đích Du Hí Dị Giới

Can Đông Đích Du Hí Dị Giới - 肝疼的游戏异界

Kỷ Bút Sổ Xuân Thu Đang ra Du Hí

Nhìn xem trong tay nhiệm vụ nói rõ, nhân vật chính khóc không ra...

11 Yêu thích| 28155Lượt xem| 48 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

3.3

5

8đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Nhìn xem trong tay nhiệm vụ nói rõ, nhân vật chính khóc không ra nước mắt.

Ta mẹ nó mới hơn hai mươi cấp, làm sao nhận được một cái Đồ Long nhiệm vụ?

Người khác đều là khi dễ khi dễ tiểu quái vật, làm sao ta đi lên liền muốn đối mặt một con rồng?

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn