Trang chủ Đô Thị Bất Kháo Phổ Đại Hiệp

Bất Kháo Phổ Đại Hiệp - 不靠谱大侠

Điền Thập Đã hoàn thành Đô Thị

Đây là một bộ truyện đô thị không có bàn tay vàng, không...

10 Yêu thích| 40727Lượt xem| 325 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.2

5

5đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Đây là một bộ truyện đô thị không có bàn tay vàng, không harem, không quan trường. Truyện nói về một người tốt giữa xã hội hiện đại.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn