Bạo Quân Lưu Chương

Chương 67 : Là chiến là thủ

Người đăng: Vân Tiên Khách

Chương 67: Là chiến là thủ Ngô Ban dùng sức rút ra bảo kiếm, Bàng Minh máu tươi tuôn trào ra, không thể tin nhìn Ngô Ban. "Cho ta. . . Giết hắn." Bàng Minh liều mạng sau cùng khí lực gọi một tiếng. Hai cái múa kiếm kiếm khách lập tức xông về phía trước, Ngô Ban phía sau thật là lợi hại lập tức nhảy ra ngoài, a kêu to một tiếng, hai cái trăm cân búa lớn khẽ đóng kẽ mở trong lúc đó, hai tên kiếm khách đầu đã bị gõ bay, trung gian Bàng Minh đang ngã xuống, thật là lợi hại so với hắn thấp nhiều lắm, búa lớn hợp nơi, chính là Bàng Minh đầu. Ở Bàng Minh sợ hãi trong ánh mắt của, đầu bị hai cái búa lớn mạnh mẽ đập trúng, như bóng cao su bình thường bị sụp đổ, dưa hấu bình thường nổ tung, thoáng chốc toàn bộ đại sảnh huyết tràn đầy, vàng bạc đồ vật tán phát tanh hôi tràn ngập mỗi một góc. Thảm thiết tình cảnh liền Ngô Ban đều sửng sốt một chút, cái khác võ tướng còn không có từ Bàng Minh bị giết bên trong phản ứng lại, lúc này càng là hoàn toàn giật mình. Ngô Ban đi tới soái án, nhìn xuống chúng tướng, giơ hổ đầu bài lớn tiếng nói: "Bàng Hi cấu kết Trương Lỗ, ý đồ mưu phản, Châu Mục suất lĩnh 60 ngàn đại quân thân đòi lại, đã đến Ba Lăng quan ngoại, Ba Lăng chư tướng bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng lại phản kháng, Bàng Minh liền là kết cục của các ngươi." Chúng tướng hoặc là cúi đầu, hoặc là nhìn Ngô Ban dưới không được quyết tâm, dẫn đầu một thành viên tướng lĩnh một mặt không ăn vào sắc, vừa muốn đứng ra nói cái gì, Ngô Ban đối với thật là lợi hại khiến một cái màu sắc, thật là lợi hại lập tức nhảy dựng lên Hướng Vũ đem ném tới, võ tướng hừ cũng chưa kịp rên một tiếng, liền ngã xuống trong vũng máu, đầu máu thịt be bét. Ngay khi chúng tướng do dự bất định thời gian, một tên binh lính xông tới, đang muốn mở miệng, đột ngột nhìn thấy đại sảnh máu tươi ròng ròng, mặt sợ hãi đến trắng bệch. "Có chuyện gì, nói." Ngô Ban quát lên. "Ở ngoài, bên ngoài, có, có đại quân gọi quan, đánh Châu Mục đại kỳ, cờ xí phấp phới, không phân biệt số lượng." Chúng tướng tất cả giật mình, Ngô Ban lạnh giọng đối với cả sảnh đường võ tướng nói: "Các ngươi nghĩ được chưa?" Võ tướng nhóm liếc nhìn nhau, đối phương 60 ngàn đại quân, Ba Lăng quan năm ngàn, hơn nữa chủ soái đã chết, còn ai dám cùng triều đình khâm phong Ích Châu mục đối kháng, đồng loạt bái nói: "Chúng ta nguyện ý nghe Châu Mục hiệu lệnh, thảo phạt Bàng Hi nghịch tặc." Ngô Ban gật gật đầu, trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ngô Ban mang theo Ba Lăng quan tướng lĩnh tới gặp Lưu Chương, Lưu Chương liếc mắt nhìn thật là lợi hại còn chảy xuống huyết búa lớn, tầm mắt đảo qua lo sợ tát mét mặt mày quỳ phục đầy đất Ba Lăng tướng lĩnh, đối với Ngụy Duyên nói: "Ngô Ban không đánh mà thắng lấy Ba Lăng, đã là bình định Ba Tây công đầu, ngươi có dám mang theo Ba Lăng hàng binh, bôn tập Gia Manh quan?" Lưu Chương chỉ có 10 ngàn binh mã, giao cho Hoàng Nguyệt chuyện rất rõ ràng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phải nhanh chóng bình định Bàng Hi, này 10 ngàn binh mã đã giật gấu vá vai, không thể chia, thế nhưng chỉ huy mới vừa quy hàng hàng binh, tuyệt đối là một hạng gian khổ hơn nữa nhiệm vụ nguy hiểm, huống hồ còn muốn mang theo những binh mã này bắt Gia Manh quan, sau khi còn muốn chống đối Trương Lỗ mấy vạn đại quân tiến công, không phải suất tài không thể hoàn thành. Ngụy Duyên nghe xong Lưu Chương mệnh lệnh, nhưng là vui vẻ, lớn tiếng nói: "Có gì không dám, chúa công chỉ để ý bình định Ba Tây sau khi đến Gia Manh quan uống trà." "Được, nếu có thể gỡ xuống Gia Manh quan, cũng chống đối Trương Lỗ mãi đến tận bản quan đến, ngươi chính là bình định Hán Trung công đầu, đến lúc đó bản quan 60 ngàn đại quân, Nghiêm Nhan 20 ngàn đại quân tụ hội Gia Manh, một lần san bằng Hán Trung." Lưu Chương cất cao giọng nói, âm thanh truyền vào Ba Lăng chúng tướng trong tai, đều là cả kinh. "Dạ." Lưu Chương chuyển đối với Ba Lăng hàng tướng nói: "Các ngươi có thể nguyện tuỳ tùng Ngụy tướng quân?" Chúng tướng âm thầm tính toán, hiện tại Ba Tây Bàng Hi chỉ có hơn một vạn quân đội, mà Lưu Chương 60 ngàn đại quân, cằm tây còn không phải mấy ngày sự việc của nhau, mà mấy ngày bên trong, Trương Lỗ căn bản không đến được Gia Manh quan, lần đi Gia Manh quan có thể nói có công không hiểm, có cái gì không đi được, hơn nữa còn có thể hướng về Lưu Chương biểu đạt trung tâm. Tính toán thật về sau, đông hàng tướng đồng thời bái nói: "Mạt tướng nguyện đi." Lưu Chương cùng Trương Nhậm tiến vào Ba Lăng quan, chỉ huy Đông Châu Binh tiếp nhận Ba Lăng phòng thủ thành phố, Pháp Chính đem đang muốn đi chỉnh đốn hàng binh Ngụy Duyên gọi vào một bên, hỏi: "Ngụy tướng quân cũng biết chuyến này hung hiểm? Trong lòng có thể có kế sách ứng đối?" Ngụy Duyên nói: "Mạt tướng tự nhiên biết, chuyến này có ba khó, một là Gia Manh hiểm yếu. Hai vì là Trương Lỗ quân nhiều. Ba vì là Ba Lăng hàng tướng tâm chí bất định, chờ chực chúa công không đến, hoặc phát hiện chúa công Binh ít, Nhưng có thể quân tâm rung chuyển. Bất quá Ngụy mỗ trận không căm ghét, Binh không nề hiểm, Gia Manh quan có những này hàng tốt hàng tướng, có tám phần mười nắm không đánh mà thắng. Nếu như những kia hàng tốt Ngụy mỗ đều thu phục không được, mặt mũi nào mà chống đỡ chúa công tín nhiệm , còn Trương Lỗ, ta còn không có kiến thức quá Hán Trung Binh, chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ ứng biến, bất quá hiểm quan nơi tay, mạt tướng nhưng cũng không sợ Trương Lỗ cái kia mười vạn gà đất ngói khuyển, pháp tiên sinh đều có thể yên tâm." Pháp Chính thầm than chúa công quản lý thộc hạ khả năng, Ngụy Duyên tuy rằng hào khí không giảm, trong lời nói thái độ nhưng cung kính rất nhiều, cười nói: "Trận không căm ghét, Binh không nề hiểm, Ngụy tướng quân có khí phách lắm, bất quá chúa công suất 10 ngàn quân đội công Ba Tây, không có khí giới công thành, Nhưng có thể trong thời gian ngắn không bắt được, thậm chí có thể phải đợi được Nghiêm Nhan suất đại quân từ Thành Đô tới rồi, trong thời gian này ngày rộng lâu dài, Trương Lỗ 100 ngàn đại quân lâm quan, cắt không thể bất cẩn. Ta có một sách, có thể đến giúp Ngụy tướng quân, tướng quân thí dâng chi, Ngụy tướng quân tiếp thu Gia Manh quan sau đó, thủ hạ tất cả đều là Bàng Hi hàng tướng, không nên đánh ra Châu Mục kỳ, kế tục lấy Bàng Hi bộ khúc thân phận đối với Trương Lỗ giả vờ giả vịt, có thể kéo dài Trương Lỗ công thành thời gian." "Tiên sinh nói như vậy, Ngụy mỗ ghi nhớ." Ngụy Duyên đem hàng binh toàn bộ đánh tan, một lần nữa chỉnh biên, suất năm ngàn hàng binh bôn tập Gia Manh quan, mà Lưu Chương rốt cục không cần che giấu nữa hành tích, suất 10 ngàn Đông Châu Binh gióng trống khua chiêng hướng về Ba Tây xuất phát, cùng lúc đó, Nghiêm Nhan cũng từ Thành Đô suất lĩnh 30 ngàn quân đội hướng về Ba Tây ra. Lưu Chương đột nhiên nguy cấp, Ba Tây nhiệt độ chợt hạ, Bàng Hi cùng các thế tộc đều như lâm đại địch, từ khi quyết định tạo phản sau đó, Bàng Hi dùng thế tộc tiền chiêu binh mãi mã, hiện tại Ba Tây trong thành đã không phải là đối ngoại hơn vạn quân đội, có tới 30 ngàn số lượng. Nhưng là cho dù có như thế nhiều đích quân đội, trong thành Ba Tây văn võ hay là đối với chiến cùng không chiến tranh luận không ngớt. "Chúa công, Lưu Chương được xưng 60 ngàn đại quân, Nhưng theo thám mã báo lại, Lưu Chương quân đội tuyệt không đủ 20 ngàn, thậm chí chỉ có 10 ngàn số lượng, huống hồ 60 ngàn đại quân hành quân, làm sao có khả năng lặng yên không một tiếng động từ Thành Đô đến Ba Lăng? Chúa công, lấy mạt tướng xem, Lưu Chương gian trá, 60 ngàn quân đội chính là đe dọa nói như vậy, chính là Lưu Chương che giấu hư, hại sợ chúng ta đi công đùa giỡn đích thủ đoạn, chúng ta khi (làm) suất bộ xuất chiến, một lần đem tiêu diệt, nếu có thể giết chết Lưu Chương, Tây Xuyên trong nháy mắt nhất định." Một tên hào phóng tướng lĩnh mặt đỏ lừ lừ, hận không thể lập tức liền mang giết ra, hùng hồn phân trần sau khi, dẫn tới rất nhiều tướng lĩnh nói phụ họa. Lại một tên tuổi trẻ trắng noãn tướng quân đứng lên, lắc lắc đầu nói: "Xà lang tướng quân nói như vậy Đặng Chi không dám gật bừa, đã biết Lưu Chương gian trá, ngươi yên tĩnh có thể biết không phải cố ý đem 20 ngàn bộ đội bại lộ ở chúng ta thám báo trước mắt? Huống hồ coi như là 20 ngàn, Đông Châu Binh chính là Lưu Yên chiêu mộ ba phụ dân chạy nạn, sức chiến đấu cường hãn. Trái lại ba chúng ta vạn quân đội phần lớn là lính mới, chính diện đối chiến, cũng chưa hẳn là Đông Châu Binh đối thủ, mạt tướng cho rằng, chúng ta vẫn là bế thành kiên thủ được, đợi được Trương Lỗ đại quân đến, Lưu Chương chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ." Đặng Chi lời nói cũng gây nên một trận phụ họa, nhưng phần lớn là quan văn, những này quan văn đại diện cho thế tộc lợi ích, bọn họ tuy rằng hận Lưu Chương, nhưng cũng sợ Lưu Chương, nếu như Lưu Chương thật sự đánh bại Bàng Hi tấn công vào thành, đối mặt Quân Đao bọn họ không có biện pháp chút nào. Chỉ hy vọng đứng ở thế bất bại, quân đội công thành với ở ngoài, bọn họ vơ vét của cải với bên trong. "Đặng tướng quân kế sách có thể bảo vệ vẹn toàn, xin mời chúa công cân nhắc." Đông quan văn đồng loạt hạ bái. Bàng Hi ngồi cao chủ vị, mắt thấy tranh chấp không xuống, phất tay một cái nói: "Chờ Bổn tướng quân về đi suy nghĩ một chút, là chiến là thủ, ngày mai lại nói." Cầu phiếu, Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện:
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang