Trang chủ Khoa Huyễn Bách Vạn Khả Năng

Bách Vạn Khả Năng - 百万可能

Phiên Thước Đang ra Khoa Huyễn

Đã từng có một cái nút đặt ở Trình Lâm trước mặt, hắn...

1 Yêu thích| 3790Lượt xem| 10 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Đã từng có một cái nút đặt ở Trình Lâm trước mặt, hắn quả quyết đè xuống.

Kết quả, Địa Cầu hủy diệt.

Hết thảy quy về số không, sau đó diễn hóa bước phát triển mới văn minh.

Hắn vốn cho rằng đây là văn minh tiến hóa máy mô phỏng, lại ngoài ý muốn phát hiện cố sự cũng không phải là như thế...

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn