Trang chủ Tiên Hiệp Bá Thiên Vũ Thánh

Bá Thiên Vũ Thánh

Xà Thôn Kình Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Võ đạo, đạo thuật, ai mạnh ai yếu Thế tục, tu giới, ai...

2 Yêu thích| 360672Lượt xem| 38 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Võ đạo, đạo thuật, ai mạnh ai yếu

Thế tục, tu giới, ai thắng ai bại

Tất cả đều ở Bá Thiên võ đạo!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn