Trang chủ Kỳ Huyễn Ác Ma Pháp Điển

Ác Ma Pháp Điển - 恶魔法典

Mộng Huyễn Thiên Tâm Đang ra Kỳ Huyễn

Xuyên việt qua dị giới, đạt được ác ma pháp điển, phân tích...

2 Yêu thích| 5505Lượt xem| 18 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Xuyên việt qua dị giới, đạt được ác ma pháp điển, phân tích dung luyện đủ loại ác ma huyết mạch, đúc thành mạnh nhất Ma Thần!

Hư! Nhỏ giọng một chút, nhìn ta phát hiện cái gì? Chỗ đó có một cái hoang dại Mị Ma! Huyết mạch của nó cường độ là ngang nhau khiếp ma gấp ba! Chỉ cần chúng ta từ phía sau bắt lấy nó, bỏ đi đầu liền có thể tinh luyện ác ma huyết mạch. Nếu có thời gian tỉ mỉ phân tích, hẳn là có thể tạo ra một cái mê người tiểu nữ bộc, thân nhẹ thể mềm dễ đẩy ngã!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn