Trang chủ Kỳ Huyễn Ác Ma Hiền Giả

Ác Ma Hiền Giả - 恶魔贤者

Mại Bàn Đích Hồ Ly Đang ra Kỳ Huyễn

Tín ngưỡng thời đại ngàn năm xoay chuyển, khi tất cả mọi...

36 Yêu thích| 91181Lượt xem| 154 Theo dõi| 30Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.3

18đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tín ngưỡng thời đại ngàn năm xoay chuyển, khi tất cả mọi người cho rằng nó sẽ vĩnh viễn kéo dài lúc, thời đại mới ở cơ khí tiếng nổ vang trong đến.

Máy chạy bằng hơi nước, cơ giới nhà xưởng, súng ống, hỏa pháo, sắt thép chiến thuyền!

Ngày xưa tín ngưỡng đang thức tỉnh nhân tính bên trong lảo đà lảo đảo, trong tinh không các thần đặt chân thế gian.

Phàm trần bên trong sinh linh giác tỉnh bổn nguyên, ưỡn ngực, nghênh tiếp kỷ nguyên mới.

Ai có thể ở vạn chúng tiếng hô to bên trong leo lên thời đại mới thần tọa?

Ta ứng cấm kỵ lực lượng triệu hoán mà đến, viết một đoạn ác ma hiền giả văn chương. . .


.

Hệ Thống: Thiên Phú
người có thiên phú đến từ
+ Di truyền : do cha mẹ di truyền cho thiên phú càng cao thức tỉnh càng sớm
+ Chế thuốc : dựa vào nghiên cứu chế tạo thuốc thiên phú - tuy nói thiên phú không phân cao thấp dựa vào người từng cái tìm hiểu khai thác mà khác nhau nhưng vật liệu càng cao cấp thiên phú sẽ càng tốt
+ Thần hay Ác ma ban tặng tín đồ

Mỗi người có thể có 1 hay nhiều thiên phú
Mỗi thiên phú có thể tùy người mà phát triển theo rất nhiều hướng đi khác nhau
mỗi hướng đi sẽ sinh ra nhiều skill tương xứng
Mỗi skill dựa vào uy lực và độ thực dụng lại phân cấp độ

+++ Nhóm tinh thần thiên phú ( hay còn gọi là Vu Sư) : là nhóm hiện tại có để lại cho hậu thế nhiều skill nhất - các loại sách phép thuật ...

Mỗi loại thiên phú sẽ có rất nhiều khảm, đột phá qua là tới 1 cảnh giới mới
đây là các cảnh giới :

cấp Dị Năng
cấp Quyền Năng
cấp Giác Tỉnh
cấp Chi Phối
.................

( có người có rất nhiều thiên phú nhưng chỉ đầu tư phát triển 1 thiên phú cho lên cấp còn các thiên phú khác không lên cấp nổi cũng là chuyện bình thường)

Giáo Phái
Vu sư học đồ, Vu sư, truyền đạo Vu sư ...
dự bị quân dịch Sứ Đồ, Sứ Đồ, Thần tứ Sứ Đồ ...

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Top công thần

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn