Trang chủ Huyền Huyễn Thần Hoàng

Thần Hoàng - 神煌

Khai Hoang Đã hoàn thành Huyền Huyễn

Cái gì gọi là Thần Hoàng? Vũ nội lục hợp bát hoang vô địch,...

6 Yêu thích| 980302Lượt xem| 657 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Cái gì gọi là Thần Hoàng? Vũ nội lục hợp bát hoang vô địch, thập phương trăm vạn thế giới đứng đầu.

Tông Thủ nhất mộng, xuyên qua đến vạn năm phía trước, sở gặp phải chính là thời đại Thần Hoàng sắp xuất thế này. Lấy thân thể suy nhược, tại cái thế giới anh kiệt xuất hiện lớp lớp, huyết tinh vô tình, giãy dụa chìm nổi để rồi ngạo thị chúng sinh!

[ Quân Lâm ] 400 vạn tự hoàn bản,[ Nộ Đãng Thiên Quân ] 200 vạn tự hoàn bản,[ Bát Hoang Tru Ma Lục ] 200 vạn tự hoàn bản. Tác giả hứa hẹn ổn định đổi mới, tuyệt không thái giám.

Võ Tu: Võ Sĩ, Võ Sư, Bí Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư, Võ Tông, Huyền Vũ Tông, Thiên Vị Võ Tông, Võ Tôn, Linh Võ Tôn

Linh Sư: Định Thần, Quan Hồn, Dưỡng Linh, Xuất Khiếu, Dạ Du, Hoàn Dương, Nhật Du, Tố Thể, Chân Hình

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn