Trang chủ Tiên Hiệp Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp

Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp - 天罡三十六法

Thanh Đạo Phu L Đang ra Tiên Hiệp

.Thiên Cương vì pháp, Địa Sát vì thuật. Tại Tây Du thế...

4 Yêu thích| 21409Lượt xem| 17 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.8

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

.Thiên Cương vì pháp, Địa Sát vì thuật.

Tại Tây Du thế giới tái diễn Thiên Cương ba mươi sáu biến hóa, lấy thần thông làm cánh, vạn pháp làm áo, cầu cái trường sinh bất lão, cầu cái nhân đạo vĩnh xương!

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn