Linh Dị

Thần Bí Sống Lại

Tác giả: Phật Tiền Hiến Hoa

Lượt xem: 5480

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 102

Mới cập nhật: 13:11 22/08
Toàn Cầu Băng Phôi (Toàn cầu sụp đổ)

Tác giả: Gian Hiết Tính Trá Thi

Lượt xem: 55429

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 305

Mới cập nhật: 08:35 22/08
Ta Có Một Tòa Nhà Ma (Ngã Hữu Nhất Tọa Khủng Bố Ốc)

Tác giả: Ngã Hội Tu Không Điều

Lượt xem: 1003645

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 754

Mới cập nhật: 23:24 21/08
Nữ Hữu Toàn Đô Thị Lệ Quỷ

Tác giả: Thất Nguyệt Tửu Tiên

Lượt xem: 66086

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 404

Mới cập nhật: 22:16 21/08
Quỷ Bí Thế Giới Chi Lữ

Tác giả: Mộng Lý Kỷ Độ Hàn Thu

Lượt xem: 20891

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 72

Mới cập nhật: 21:30 21/08
Chàng Quỷ Hậu Ngã Năng Hồi Đương

Tác giả: Dạ Hành Cẩu

Lượt xem: 39233

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 252

Mới cập nhật: 09:18 21/08
Đô Thị Âm Dương Sư

Tác giả: Vu Cửu

Lượt xem: 120858

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1799

Mới cập nhật: 13:56 20/08
Cản Thi Thế Gia

Tác giả: Tử Mộng U Long

Lượt xem: 50463

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 701

Mới cập nhật: 22:33 12/08
Thâm Dạ Thư Ốc

Tác giả: Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Lượt xem: 419419

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 935

Mới cập nhật: 17:02 07/08
Ma Quỷ Khảo Quyển

Tác giả: Hắc Sắc Hỏa Chủng

Lượt xem: 51323

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 304

Mới cập nhật: 11:14 06/08
Giá Cá Nhật Thức Vật Ngữ Bất Thái Lãnh

Tác giả: Hòa Phong Ngộ Nguyệt

Lượt xem: 688

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 10

Mới cập nhật: 09:11 02/08
Ôn Dịch Y Sinh

Tác giả: Cơ Khí Nhân Ngõa Lực

Lượt xem: 17720

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 216

Mới cập nhật: 21:04 31/07
Đạo Mộ: Tòng Hải Để Mộ Khai Thủy

Tác giả: Sát Ngư Chứng Đạo

Lượt xem: 5498

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 72

Mới cập nhật: 19:04 30/07
Thính Thuyết Ngã Tử Hậu Siêu Hung Đích

Tác giả: Lão Ma Đồng

Lượt xem: 48655

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 364

Mới cập nhật: 07:32 30/07
Đạo Mộ Bút Ký 2019

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Lượt xem: 2423

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 13

Mới cập nhật: 07:09 27/07
Quái Đàm Dị Văn

Tác giả: Khố Kỳ Kỳ

Lượt xem: 5933

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 39

Mới cập nhật: 01:05 27/07
Miêu Cương Cổ Sự

Tác giả: Nam Vô Ca Sa Lý Khoa Phật

Lượt xem: 8302

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 70

Mới cập nhật: 07:05 25/07
Đỉnh Tiêm Quỷ Yêu Hệ Thống

Tác giả: Khán Song Ngoại Đích Tuyết Hoa

Lượt xem: 693

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 10

Mới cập nhật: 16:55 24/07
Mao Sơn Di Cô

Tác giả: Hiểu V Tuấn

Lượt xem: 664

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 5

Mới cập nhật: 00:24 18/07
Đái Cá Trừng Giới Khứ Liêu Trai

Tác giả: Mộng Lý Kỷ Độ Hàn Thu

Lượt xem: 40750

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 415

Mới cập nhật: 10:17 06/07
 
Trở lên đầu trang