Linh Dị

Thánh Mẫu Thị Như Hà Luyện Thành Đích (Thánh mẫu là như thế nào luyện thành)

Tác giả: Gian Yết Tính Trá Thi

Lượt xem: 20878

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 329

Mới cập nhật: 21:30 21/11
Hư Giới Vu Sư

Tác giả: Mộc Tử Cộng

Lượt xem: 2802

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 52

Mới cập nhật: 20:52 21/11
Đô Thị Âm Dương Sư

Tác giả: Vu Cửu

Lượt xem: 45071

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 918

Mới cập nhật: 18:42 21/11
Ta Có Một Tòa Nhà Ma (Ngã Hữu Nhất Tọa Khủng Bố Ốc)

Tác giả: Ngã Hội Tu Không Điều

Lượt xem: 245623

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 352

Mới cập nhật: 16:49 21/11
Thính Thuyết Ngã Tử Hậu Siêu Hung Đích

Tác giả: Lão Ma Đồng

Lượt xem: 10550

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 175

Mới cập nhật: 10:33 21/11
Tỷ Tỷ Hữu Yêu Khí

Tác giả: Nại Hà Tiếu Vong Xuyên

Lượt xem: 13573

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 127

Mới cập nhật: 10:31 21/11
Trừ Ma Sứ Đồ

Tác giả: Bạch Phát Tố Y

Lượt xem: 8795

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 147

Mới cập nhật: 09:00 21/11
Ngã Thành Liễu Minh Giới Thủ Phú

Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư

Lượt xem: 9332

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 112

Mới cập nhật: 22:04 20/11
Thâm Dạ Thư Ốc

Tác giả: Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Lượt xem: 203941

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 600

Mới cập nhật: 09:18 20/11
Địa Ngục Công Ngụ [Reconvert]

Tác giả: Hắc Sắc Hỏa Chủng

Lượt xem: 20480

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 118

Mới cập nhật: 15:30 19/11
Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

Tác giả: Vũ Trần

Lượt xem: 55323

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1671

Mới cập nhật: 20:33 18/11
Thần Cấp Đạo Mộ Hệ Thống

Tác giả: Tiểu Quan Tài Bản Nhi

Lượt xem: 2709

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 42

Mới cập nhật: 22:38 15/11
Dạ Bất Ngữ Quỷ Dị Đương Án

Tác giả: Dạ Bất Ngữ

Lượt xem: 35577

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 396

Mới cập nhật: 18:40 15/11
Cản Thi Thế Gia

Tác giả: Tử Mộng U Long

Lượt xem: 29327

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 454

Mới cập nhật: 19:27 14/11
Ngự Quỷ Giả Truyền Kỳ

Tác giả: Sa Chi Ngu Giả

Lượt xem: 10462

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 133

Mới cập nhật: 17:24 14/11
Kiếp Thiên Vận

Tác giả: Phù Mộng Lưu Niên

Lượt xem: 22042

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 269

Mới cập nhật: 22:49 09/11
Ma Quỷ Khảo Quyển

Tác giả: Hắc Sắc Hỏa Chủng

Lượt xem: 32264

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 230

Mới cập nhật: 00:44 08/11
Địa Phủ Thăng Chức Hệ Thống

Tác giả: Phong Trung Lăng Loạn Đích Dương

Lượt xem: 5668

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 156

Mới cập nhật: 20:26 07/11
Khủng Bố Phục Tô

Tác giả: Phật Tiền Hiến Hoa

Lượt xem: 5111

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 35

Mới cập nhật: 07:00 01/11
Trợ Quỷ Vi Lạc Hệ Thống

Tác giả: Tả Đoạn Thủ

Lượt xem: 109653

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 894

Mới cập nhật: 12:41 30/10
 
Trở lên đầu trang