Linh Dị

Thâm Dạ Thư Ốc

Tác giả: Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Lượt xem: 292570

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 737

Mới cập nhật: 11:09 17/01
Vạn Giới Phong Nhân Viện (Bệnh viện tâm thần Vạn giới)

Tác giả: Phì Qua

Lượt xem: 5639

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 73

Mới cập nhật: 08:07 17/01
Chàng Quỷ Tựu Siêu Thần

Tác giả: Tả Đoạn Thủ

Lượt xem: 13199

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 158

Mới cập nhật: 07:07 17/01
Hư Giới Vu Sư

Tác giả: Mộc Tử Cộng

Lượt xem: 20345

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 153

Mới cập nhật: 00:32 17/01
Đô Thị Âm Dương Sư

Tác giả: Vu Cửu

Lượt xem: 62360

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1097

Mới cập nhật: 22:13 16/01
Hoàng Tuyền Tạp Hóa Phô

Tác giả: Vu Môn Lão Cửu

Lượt xem: 8725

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 345

Mới cập nhật: 19:18 16/01
Ta Có Một Tòa Nhà Ma (Ngã Hữu Nhất Tọa Khủng Bố Ốc)

Tác giả: Ngã Hội Tu Không Điều

Lượt xem: 452640

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 479

Mới cập nhật: 17:06 16/01
Trừ Ma Sứ Đồ

Tác giả: Bạch Phát Tố Y

Lượt xem: 23857

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 406

Mới cập nhật: 08:50 15/01
Ngã Đích Khủng Bố Điện Ảnh Viện

Tác giả: Minh Thiên 03

Lượt xem: 5579

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 162

Mới cập nhật: 17:39 14/01
Cản Thi Thế Gia

Tác giả: Tử Mộng U Long

Lượt xem: 35750

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 556

Mới cập nhật: 22:32 13/01
Tiền Phương Hữu Quỷ

Tác giả: Ngũ Chí

Lượt xem: 2401

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 100

Mới cập nhật: 19:03 13/01
Kiếp Thiên Vận

Tác giả: Phù Mộng Lưu Niên

Lượt xem: 29150

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 360

Mới cập nhật: 13:46 13/01
Sư Phụ Ta Là Lâm Chính Anh (Ngã Sư Phụ Thị Lâm Chính Anh )

Tác giả: Mạc Diễm

Lượt xem: 1769

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 10

Mới cập nhật: 15:28 11/01
Khủng Hoảng Thế Giới

Tác giả: Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian 0

Lượt xem: 3705

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 105

Mới cập nhật: 09:36 09/01
Mạt Thế Chi Tối Cường Tổ Chức

Tác giả: Bách Tuế Lão Đầu

Lượt xem: 10592

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 189

Mới cập nhật: 09:03 08/01
Vi Tử Giả Đại Ngôn (Nói thay người chết)

Tác giả: Tuyết Nhi Cách Cách

Lượt xem: 3254

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 80

Mới cập nhật: 15:21 04/01
Dạ Bất Ngữ Quỷ Dị Đương Án

Tác giả: Dạ Bất Ngữ

Lượt xem: 42238

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 445

Mới cập nhật: 22:17 03/01
Thánh Mẫu Thị Như Hà Luyện Thành Đích (Thánh mẫu là như thế nào luyện thành)

Tác giả: Gian Yết Tính Trá Thi

Lượt xem: 29982

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 369

Mới cập nhật: 19:18 03/01
Khủng Bố Phục Tô

Tác giả: Phật Tiền Hiến Hoa

Lượt xem: 9075

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 61

Mới cập nhật: 08:12 02/01
Ngã Bị Tang Thi Giảo Liễu (Ta bị zombie cắn)

Tác giả: Hàn Dạ Cô Đăng Nhất Thủ Lỗ

Lượt xem: 7123

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 85

Mới cập nhật: 20:03 01/01
 
Trở lên đầu trang