Linh Dị

Quỷ Bất Hủ

Tác giả: Bút Danh Vương Thập Nhị

Lượt xem: 606

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 22

Mới cập nhật: 20:58 20/03
Toàn Thế Giới Trừ Liễu Ngã Đô Thị Quỷ (Toàn thế giới trừ ta ra đều là quỷ)

Tác giả: Phát Phát Tương

Lượt xem: 11896

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 55

Mới cập nhật: 18:09 20/03
Đô Thị Âm Dương Sư

Tác giả: Vu Cửu

Lượt xem: 79666

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1332

Mới cập nhật: 17:07 20/03
Đái Cá Trừng Giới Khứ Liêu Trai

Tác giả: Mộng Lý Kỷ Độ Hàn Thu

Lượt xem: 1703

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 66

Mới cập nhật: 09:39 20/03
Toàn Cầu Băng Phôi (Toàn cầu sụp đổ)

Tác giả: Gian Hiết Tính Trá Thi

Lượt xem: 9665

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 114

Mới cập nhật: 09:28 20/03
Ta Có Một Tòa Nhà Ma (Ngã Hữu Nhất Tọa Khủng Bố Ốc)

Tác giả: Ngã Hội Tu Không Điều

Lượt xem: 599723

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 572

Mới cập nhật: 22:44 19/03
Cực Phẩm Tróc Quỷ Hệ Thống

Tác giả: Giải Tam Thiên

Lượt xem: 16765

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 537

Mới cập nhật: 11:01 19/03
Chàng Quỷ Tựu Siêu Thần

Tác giả: Tả Đoạn Thủ

Lượt xem: 22537

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 231

Mới cập nhật: 08:30 19/03
Thời Dữ Không Dữ Tha Lạp Cơ (Thủ Vọng Thời Không Trán Phóng Thời)

Tác giả: Hồ Tuyết

Lượt xem: 352

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 25

Mới cập nhật: 08:21 19/03
Thính Thuyết Ngã Tử Hậu Siêu Hung Đích

Tác giả: Lão Ma Đồng

Lượt xem: 28902

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 307

Mới cập nhật: 07:50 19/03
Cản Thi Thế Gia

Tác giả: Tử Mộng U Long

Lượt xem: 40502

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 641

Mới cập nhật: 14:52 18/03
Khủng Bố Sân Bay (Khủng Bố Cơ Trường)

Tác giả: Bắc Cực Liệp Thủ

Lượt xem: 1511

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 44

Mới cập nhật: 15:57 17/03
Yêu Đô An Hồn Thư

Tác giả: Đại Trường Tự Tri Lộc

Lượt xem: 44

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 10

Mới cập nhật: 08:02 17/03
Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

Tác giả: Vũ Trần

Lượt xem: 68942

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1927

Mới cập nhật: 17:35 16/03
Thâm Dạ Thư Ốc

Tác giả: Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Lượt xem: 358383

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 847

Mới cập nhật: 22:00 13/03
Giá Lý Hảo Khủng Bố (Nơi này thật là khủng khiếp)

Tác giả: Ngã Thị Tiểu Lang Quân

Lượt xem: 2897

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 50

Mới cập nhật: 08:59 11/03
Sử Thượng Tối Ngưu Đạo Quán

Tác giả: Chư Dương Hoàng Hôn

Lượt xem: 3542

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 30

Mới cập nhật: 22:47 03/03
Khủng Hoảng Thế Giới

Tác giả: Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian 0

Lượt xem: 16416

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 448

Mới cập nhật: 10:06 01/03
Vạn Giới Phong Nhân Viện (Bệnh viện tâm thần Vạn giới)

Tác giả: Phì Qua

Lượt xem: 12770

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 150

Mới cập nhật: 10:01 01/03
Hồ Sơ  Linh Dị (Linh Dị Đương Án)

Tác giả: Lục Thính Nam

Lượt xem: 14744

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 269

Mới cập nhật: 07:16 25/02
 
Trở lên đầu trang