Truyện đề cử

Ta Có Một Tòa Nhà Ma (Ngã Hữu Nhất Tọa Khủng Bố Ốc)

Tác giả: Ngã Hội Tu Không Điều

Thể loại: Linh Dị

Lượt xem: 245832

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 352

Cập nhật: 21/11
Quỷ Bí Chi Chủ

Tác giả: Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 993357

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 486

Cập nhật: 21/11
Đại Tiên Quan

Tác giả: Ám Hắc Gia Tử

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 114784

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 437

Cập nhật: 21/11
Thố Tử Tất Tu Tử (Thỏ nhất định phải chết)

Tác giả: Nhất Mộng Hoàng Lương

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 114883

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 367

Cập nhật: 21/11
Ác Ma Hiền Giả

Tác giả: Mại Bàn Đích Hồ Ly

Thể loại: Kỳ Huyễn

Lượt xem: 141752

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 310

Cập nhật: 21/11
Võng Du Chi Xạ Phá Thương Khung - Reconvert

Tác giả: Long Đại Nhân

Thể loại: Du Hí

Lượt xem: 63641

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 392

Cập nhật: 21/11
Cổ Chân Nhân

Tác giả: Cổ Chân Nhân

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 1991059

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2147

Cập nhật: 21/11
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 4808556

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1642

Cập nhật: 21/11
Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 3853020

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1114

Cập nhật: 21/11
Thần Huyết Chiến Sĩ

Tác giả: Ngân Sương Kỵ Sĩ

Thể loại: Kỳ Huyễn

Lượt xem: 124237

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 204

Cập nhật: 21/11
Siêu Cấp Quỷ Thần Không Gian

Tác giả: Súng Thái

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 71546

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 319

Cập nhật: 21/11
Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

Tác giả: Phi Tước Đoạt Bôi

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 128836

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 492

Cập nhật: 18/11
Đô Thị Chi Chủ Bá Nhiêu Mệnh (Dẫn Chương Trình Tha Mạng)

Tác giả: Mưu Nghịch Vô Tội

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 40828

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 477

Cập nhật: 20/11
Ngã Tu Đích Khả Năng Thị Giả Tiên

Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 163788

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1309

Cập nhật: 21/11
Toàn Chức Pháp Sư

Tác giả: Loạn

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 769291

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2584

Cập nhật: 21/11
Tu Chân Liêu Thiên Quần

Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 1480201

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2338

Cập nhật: 21/11
Trùng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ

Tác giả: Phong Thất Nguyệt

Thể loại: Võ Hiệp

Lượt xem: 899005

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 735

Cập nhật: 21/11
Bạch Ngân Bá Chủ

Tác giả: Túy Hổ

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 237921

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 856

Cập nhật: 21/11
Quỷ Tam Quốc

Tác giả: Mã Nguyệt Hầu Niên

Thể loại: Lịch Sử

Lượt xem: 234756

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1192

Cập nhật: 21/11
Thần Cấp Ngự Thú

Tác giả: Thập Giới

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 209454

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 526

Cập nhật: 15/11
 
Trở lên đầu trang