Truyện đề cử

Quỷ Bí Chi Chủ

Tác giả: Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 310953

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 299

Cập nhật: 19/08
Cực Đạo Thiên Ma

Tác giả: Cổn Khai

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 389150

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1071

Cập nhật: 19/08
Vô Tận Võ Trang - Reconvert

Tác giả: Duyên Phận 0

Thể loại: Khoa Huyễn

Lượt xem: 132205

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 843

Cập nhật: 19/08
Cuồng Thám

Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 208303

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1321

Cập nhật: 19/08
Đạo Quân

Tác giả: Dược Thiên Sầu

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 309586

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1021

Cập nhật: 19/08
Như Ý Tiểu Lang Quân

Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

Thể loại: Lịch Sử

Lượt xem: 42007

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 194

Cập nhật: 19/08
Tam Thốn Nhân Gian

Tác giả: Nhĩ Căn

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 293612

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 169

Cập nhật: 19/08
Tiêu Dao Mộng Lộ

Tác giả: Văn Sao Công

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 279134

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 984

Cập nhật: 19/08
Phi Kiếm Vấn Đạo

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 1120555

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 497

Cập nhật: 19/08
Lôi Đình Chi Chủ

Tác giả: Tiêu Thư

Thể loại: Võ Hiệp

Lượt xem: 24884

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 153

Cập nhật: 19/08
Tối Giai Ảnh Tinh

Tác giả: Bạch Sắc Thập Tam Hào

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 120826

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1008

Cập nhật: 11/08
Tạp Thần Thế Giới

Tác giả: Vương Lộ Sinh

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 35750

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 523

Cập nhật: 19/08
Trafford Mãi Gia Câu Lạc Bộ

Tác giả: Tịch Sơn Bạch Thạch

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 75493

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1143

Cập nhật: 15/08
Nhũ Tử Xuân Thu

Tác giả: Thiên Thành Tử

Thể loại: Lịch Sử

Lượt xem: 36338

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 925

Cập nhật: 12/08
Trợ Quỷ Vi Lạc Hệ Thống

Tác giả: Tả Đoạn Thủ

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 64816

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 703

Cập nhật: 19/08
Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 2517731

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 900

Cập nhật: 19/08
Ngã Hữu Nhất Tọa Khủng Bố Ốc

Tác giả: Ngã Hội Tu Không Điều

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 29170

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 149

Cập nhật: 19/08
Tu Chân Liêu Thiên Quần

Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 985595

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2132

Cập nhật: 19/08
Thố Tử Tất Tu Tử (Thỏ nhất định phải chết)

Tác giả: Nhất Mộng Hoàng Lương

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 21571

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 139

Cập nhật: 19/08
Đô Thị Dạ Chiến Ma Pháp Thiếu Nam

Tác giả: Nguyện Tâm Bất Biến

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 45539

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 410

Cập nhật: 16/08
 
Trở lên đầu trang