Truyện đề cử

Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 1520543

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 716

Cập nhật: 20/05
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 1530892

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1222

Cập nhật: 20/05
Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới

Tác giả: Thiên Đố Di Kế

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 120429

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 962

Cập nhật: 15/05
Vạn Cổ Chi Vương

Tác giả: Khoái Xan Điếm

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 48069

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 234

Cập nhật: 20/05
Ngã Hữu Nhất Bả Zanpakutō

Tác giả: Đao Kiêm

Thể loại: Khoa Huyễn

Lượt xem: 81390

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 776

Cập nhật: 20/05
Siêu Huyền Không Gian

Tác giả: Thao Thiết Cư Sĩ

Thể loại: Khoa Huyễn

Lượt xem: 9255

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 312

Cập nhật: 20/05
[Dịch] Quỷ Hô Bắt Quỷ

Tác giả: Ba Ngày Ngủ Hai

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 310175

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 319

Cập nhật: 20/05
Đại Kiếp Chủ

Tác giả: Hắc Sơn Lão Quỷ

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 180731

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 360

Cập nhật: 20/05
Tối Giai Ảnh Tinh

Tác giả: Bạch Sắc Thập Tam Hào

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 70108

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 840

Cập nhật: 20/05
Hiến Tế Chi Quang

Tác giả: Tâm Trì Thần Vãng Chi

Thể loại: Kỳ Huyễn

Lượt xem: 52332

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 216

Cập nhật: 19/05
Khắc Tư Mã Đế Quốc

Tác giả: Tam Cước Giá Động

Thể loại: Kỳ Huyễn

Lượt xem: 34074

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 232

Cập nhật: 20/05
Cực Đạo Thiên Ma

Tác giả: Cổn Khai

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 212392

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 889

Cập nhật: 20/05
Tu Chân Liêu Thiên Quần

Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 724956

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1941

Cập nhật: 20/05
Thần Thoại Cấm Khu

Tác giả: Hà Xử Bất Nhiễm Trần

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 32607

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 228

Cập nhật: 20/05
Đạo Quân

Tác giả: Dược Thiên Sầu

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 168512

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 858

Cập nhật: 20/05
Đao Trấn Tinh Hà

Tác giả: Khai Hoang

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 86630

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 887

Cập nhật: 20/05
Giá Lý Hữu Yêu Khí (Nơi Này Có Yêu Khí)

Tác giả: Giảo Hỏa

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 5901

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 124

Cập nhật: 20/05
Trafford Mãi Gia Câu Lạc Bộ

Tác giả: Tịch Sơn Bạch Thạch

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 48146

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1045

Cập nhật: 17/05
Tiêu Dao Mộng Lộ

Tác giả: Văn Sao Công

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 167469

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 802

Cập nhật: 20/05
Vĩnh Hằng Quốc Độ

Tác giả: Cô Độc Phiêu Lưu

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 150017

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1129

Cập nhật: 20/05
 
Trở lên đầu trang