Truyện đề cử

Vô Hạn Tiến Giai

Tác giả: Vạn Tượng Chân Tàng

Thể loại: Khoa Huyễn

Lượt xem: 83193

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 1099

Cập nhật: 17/02
Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 569921

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 527

Cập nhật: 24/02
 Tha Tòng Địa Ngục Lai

Tác giả: Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Thể loại: Linh Dị

Lượt xem: 29940

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 110

Cập nhật: 07/02
Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới

Tác giả: Thiên Đố Di Kế

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 58120

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 813

Cập nhật: 24/02
Kiếm Lai

Tác giả: Phong Hoả Hí Chư Hầu

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 29789

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 234

Cập nhật: 23/02
Tiêu Dao Mộng Lộ

Tác giả: Văn Sao Công

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 68574

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 616

Cập nhật: 24/02
Cuồng Thám

Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 57790

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 913

Cập nhật: 21/02
Đao Trấn Tinh Hà

Tác giả: Khai Hoang

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 47002

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 797

Cập nhật: 24/02
Tối Giai Ảnh Tinh

Tác giả: Bạch Sắc Thập Tam Hào

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 29032

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 670

Cập nhật: 24/02
Tu Chân Liêu Thiên Quần

Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 512215

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1766

Cập nhật: 23/02
Ngã Thị Tiên Phàm

Tác giả: Bách Lí Tỉ

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 51981

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 236

Cập nhật: 24/02
Long Hoàng Võ Thần

Tác giả: Bộ Chinh

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 33329

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1254

Cập nhật: 23/02
Harry Potter cùng Kho báu bí mật

Tác giả: Miêu Tinh Nhân

Thể loại: Đồng Nhân

Lượt xem: 14697

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1533

Cập nhật: 24/02
Trafford Mãi Gia Câu Lạc Bộ

Tác giả: Tịch Sơn Bạch Thạch

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 17308

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 964

Cập nhật: 23/02
Vạn Đạo Kiếm Tôn

Tác giả: Đả Tử Đô Yếu Tiễn

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 403801

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 3054

Cập nhật: 24/02
Thiên Tài Ma Pháp Sư Dữ Thiên Nhiên Ngốc Dũng Giả

Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu

Thể loại: Kỳ Huyễn

Lượt xem: 16792

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 623

Cập nhật: 22/02
Phi Kiếm Vấn Đạo

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 303958

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 285

Cập nhật: 24/02
Cực Đạo Thiên Ma

Tác giả: Cổn Khai

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 78202

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 719

Cập nhật: 24/02
Du Hí Tứ Vạn Niên

Tác giả: Vũ Dân

Thể loại: Du Hí

Lượt xem: 26973

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 721

Cập nhật: 22/02
Ác Ma Tù Lung

Tác giả: Đồi Phế Long

Thể loại: Du Hí

Lượt xem: 20604

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1344

Cập nhật: 24/02
 
Trở lên đầu trang