Truyện đề cử

Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 5205600

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1446

Cập nhật: 23/02
Triệu Hoán Mộng Yểm

Tác giả: Cổn Khai

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 98270

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 135

Cập nhật: 23/02
Toàn Cầu Cao Vũ

Tác giả: Lão Ưng Cật Tiểu Kê

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 175552

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1087

Cập nhật: 24/02
Siêu Thần Chế Tạp Sư

Tác giả: Linh Hạ Cửu Thập Độ

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 129873

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 265

Cập nhật: 23/02
Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế

Tác giả: Trầm Mặc Đích Cao Điểm

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 297418

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 376

Cập nhật: 24/02
Thần Huyết Chiến Sĩ

Tác giả: Ngân Sương Kỵ Sĩ

Thể loại: Kỳ Huyễn

Lượt xem: 313114

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 392

Cập nhật: 23/02
Toàn Chức Pháp Sư

Tác giả: Loạn

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 1089621

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2698

Cập nhật: 23/02
Trafford Mãi Gia Câu Lạc Bộ

Tác giả: Tịch Sơn Bạch Thạch

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 154663

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1356

Cập nhật: 16/02
Tối Giai Ngu Nhạc Thời Đại

Tác giả: Bạch Sắc Thập Tam Hào

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 41042

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 307

Cập nhật: 22/02
Quỷ Tam Quốc

Tác giả: Mã Nguyệt Hầu Niên

Thể loại: Lịch Sử

Lượt xem: 302458

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1288

Cập nhật: 23/02
Trùng Sinh Conan Làm Thám Tử (Trùng Sinh Kha Nam Đương Trinh Thám)

Tác giả: Miêu Sắc

Thể loại: Đồng Nhân

Lượt xem: 10375

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 219

Cập nhật: 20/01
Khai Trứ Ngoại Quải Sấm Tam Quốc

Tác giả: Nhất Thoa Yên Vũ dj

Thể loại: Lịch Sử

Lượt xem: 1580

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 26

Cập nhật: 23/02
Quỷ Bí Chi Chủ

Tác giả: Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 1678409

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 653

Cập nhật: 23/02
Hệ Thống Nhượng Ngã Khứ Toán Mệnh

Tác giả: Mục Tam Hà

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 56016

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 586

Cập nhật: 23/02
Vấn Đạo Chương

Tác giả: Văn Sao Công

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 135556

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 234

Cập nhật: 24/02
Giá Cá Du Hí Bất Giản Đơn (Trò Chơi Này Không Đơn Giản)

Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng

Thể loại: Du Hí

Lượt xem: 155556

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1385

Cập nhật: 24/02
Tuyệt Thế Dược Thần

Tác giả: Phong Nhất Sắc

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 825461

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2853

Cập nhật: 22/02
Thiên A Giáng Lâm

Tác giả: Yên Vũ Giang Nam

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 40078

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 161

Cập nhật: 21/02
Vĩnh Hằng Quốc Độ

Tác giả: Cô Độc Phiêu Lưu

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 601801

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1541

Cập nhật: 24/02
Tu Chân Liêu Thiên Quần

Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết

Thể loại: Đô Thị

Lượt xem: 1885372

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2522

Cập nhật: 23/02
 
Trở lên đầu trang