Truyện đã hoàn thành

Mãng Hoang Kỷ

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 24410146

Số chuơng: 1452

Cập nhật: 00:00 04/02
Bách Luyện Thành Tiên

Tác giả: Huyền Vũ

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 21913594

Số chuơng: 4980

Cập nhật: 15:58 31/05
Hoàn Mỹ Thế Giới

Tác giả: Thần Đông

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 18647168

Số chuơng: 2014

Cập nhật: 23:59 15/12
Kiếm Đạo Độc Tôn

Tác giả: Kiếm Du Thái Hư

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 16139456

Số chuơng: 1479

Cập nhật: 00:00 29/09
Vũ Cực Thiên Hạ

Tác giả: Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 14468799

Số chuơng: 2267

Cập nhật: 00:00 24/03
Vũ Động Càn Khôn

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 12283509

Số chuơng: 1314

Cập nhật: 00:00 19/08
Sát Thần

Tác giả: Nghịch Thương Thiên

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 12182499

Số chuơng: 1616

Cập nhật: 00:00 31/05
Đại Chúa Tể

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 11885846

Số chuơng: 1570

Cập nhật: 00:00 13/09
Ma Thiên Ký

Tác giả: Vong Ngữ

Thể loại: Tiên Hiệp

Lượt xem: 11797954

Số chuơng: 1554

Cập nhật: 00:00 24/02
Chúa Tể Chi Vương

Tác giả: Khoái Xan Điếm

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 11227830

Số chuơng: 1585

Cập nhật: 22:06 15/12
Thánh Vương

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 9513125

Số chuơng: 1577

Cập nhật: 00:00 21/04
Ngạo Thế Cửu Trùng Thiên

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 8656756

Số chuơng: 2439

Cập nhật: 00:00 19/07
`
 
Trở lên đầu trang