Truyện Ngôn tình

Liền Ta Không Có Bàn Tay Vàng

Tác giả: Huyên Thảo Yêu Hoa

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 5556

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 28

Cập nhật: 19:20 13/12
Pháo Hôi Mới Là Thật Đại Lão [ Chậm Xuyên ]

Tác giả: Tuyết Gia

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 3289

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 105

Cập nhật: 18:19 13/12
Ta Hoài Nam Chủ Hài Tử [ Xuyên Thư ]

Tác giả: Mạn Bộ Trường An

Thể loại: Trùng Sinh

Lượt xem: 2616

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 59

Cập nhật: 16:30 13/12
Liễm Tài Nhân Sinh.

Tác giả: Lâm Mộc Nhi

Thể loại: Cổ Đại

Lượt xem: 14252

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 75

Cập nhật: 15:08 13/12
Khoái Xuyên: Ngã Chỉ Tưởng Chủng Điền

Tác giả: Thương Lan Chỉ Qua

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 5996

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 270

Cập nhật: 14:49 13/12
Đạo Trưởng Tiên Sinh [ Cổ Xuyên Kim ]

Tác giả: Miêu Tể Yếu Cật Thảo

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 1689

Tình trạng: Hoàn thành

Chương 142

Cập nhật: 14:18 13/12
70 Chi Người Đàn Bà Đanh Đá Đương Gia

Tác giả: Đào Hoa Lộ

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 6010

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 125

Cập nhật: 13:57 13/12
Tận Thế Nhạc Viên

Tác giả: Tu Vĩ Câu Toàn

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 4805

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 240

Cập nhật: 13:37 13/12
Ta Gia Mỗi Cái Là Hoàng Đế

Tác giả: Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 7590

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 77

Cập nhật: 13:24 13/12
Ta Mang Thai Nhân Vật Phản Diện Đứa Bé

Tác giả: Công Tử Văn Tranh

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 29685

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 92

Cập nhật: 11:55 13/12
Cặn Bã Nam Tẩy Trắng Sổ Tay [Khoái Xuyên]

Tác giả: Đường Trung Miêu

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 79183

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 287

Cập nhật: 11:50 13/12
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Có Chút Cháy!

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 51733

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 283

Cập nhật: 11:25 13/12
Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Tác giả: Lục Nguyệt Hạo Tuyết

Thể loại: Trùng Sinh

Lượt xem: 41453

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 316

Cập nhật: 11:24 13/12
Vô Hạn Cầu Sinh

Tác giả: Khinh Vân Đạm

Thể loại: Tương Lai

Lượt xem: 24276

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 91

Cập nhật: 11:19 13/12
Bệnh Trạng Sủng Ái

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Trùng Sinh

Lượt xem: 7263

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 61

Cập nhật: 11:18 13/12
Luận Thánh Phụ Sụp Đổ Mất [Xuyên Nhanh]

Tác giả: Đả Tự Cơ N Hào

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 3904

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 46

Cập nhật: 11:17 13/12
Ta Xuyên Việt Về Tới

Tác giả: Mộng La

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 19878

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 119

Cập nhật: 11:06 13/12
Toán Học Vương Miện

Tác giả: Tam Phân Lưu Hỏa

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 14211

Tình trạng: Hoàn thành

Chương 242

Cập nhật: 11:04 13/12
Xuyên Thành Hào Môn Sủng Văn So Sánh Tổ

Tác giả: Thanh Việt Lưu Ca

Thể loại: Hiện Đại

Lượt xem: 13635

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 89

Cập nhật: 11:02 13/12
Nữ Phụ Đều Ở Biến Đẹp [Xuyên Sách]

Tác giả: Thanh Gia Quan Lưu

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 19497

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 115

Cập nhật: 11:00 13/12
 
Trở lên đầu trang