Truyện Ngôn tình

Dự Khuyết Vương Phi: Xấu Xa Nương Tử Hí Ngốc Vương

Tác giả: Tiểu Tội Phạm Mộc Thất

Thể loại: Cổ Đại

Lượt xem: 1050

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 14:21 26/05
Bạo Tiếu Tu Tiên: Sư Tỷ, Mau Biến Thân

Tác giả: Vân Thủ

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 11390

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 13:29 26/05
Quán Mì Nhỏ Của Thẩm Thu Nương

Tác giả: Hà Nhi Bái Nhân

Thể loại: Cổ Đại

Lượt xem: 2835

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 13:01 26/05
Ảnh Đế Lão Bà Là Đại Trù

Tác giả: An Nhiên Nhất Thế

Thể loại: Hiện Đại

Lượt xem: 2870

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 12:58 26/05
Kiều Sủng Tiểu Phúc Thê

Tác giả: Tưởng Niệm Giang Nam

Thể loại: Cổ Đại

Lượt xem: 2200

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 12:51 26/05
Không An Phận Chi Tưởng

Tác giả: Tiết Thiền

Thể loại: Hiện Đại

Lượt xem: 1791

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 12:50 26/05
Nhuyễn Kiều Mỹ Nhân

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Trùng Sinh

Lượt xem: 1736

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 12:47 26/05
Ta Cấp Tình Địch Khiên Tơ Hồng

Tác giả: Tất Đăng Mặc Vũ

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 3472

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 12:42 26/05
Nữ Phụ Lại Gọi Điện Thoại Đến Uy Hiếp Tác Giả!

Tác giả: Hoài Oa

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 3749

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 12:40 26/05
Thủ Phụ Dưỡng Thê Hằng Ngày

Tác giả: Nhược Bàn

Thể loại: Cổ Đại

Lượt xem: 2168

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 12:39 26/05
Bệnh Tướng Công Cùng Kiều Tức Phụ

Tác giả: Sí Phượng

Thể loại: Cổ Đại

Lượt xem: 3357

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 12:36 26/05
Lãng Đãng Công Tử Sủng Thê Chi Lộ

Tác giả: Đàm Đào

Thể loại: Cổ Đại

Lượt xem: 1927

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 12:35 26/05
Chồng Trước Ở Cách Vách

Tác giả: Nhất Oản Ma Lạt Năng

Thể loại: Hiện Đại

Lượt xem: 2572

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 12:33 26/05
Thủ Tịch Quan, Không Làm Ruộng

Tác giả: Cốt Mễ Đấu Bắc

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 2302

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 12:29 26/05
Cẩm Đường Hương Sự

Tác giả: Hoán Nhược Quân

Thể loại: Trùng Sinh

Lượt xem: 3764

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 12:23 26/05
Ta Là Đại Nhân Vật Phản Diện [ Khoái Xuyên ]

Tác giả: Đả Tự Cơ N Hào

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 35793

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 12:15 26/05
Thiên Tài Cuồng Phi

Tác giả: Băng Y Khả Khả

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 231

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 12:07 26/05
Khoái Xuyên: Mỗi Lần Đều Là Ta Nằm Thương

Tác giả: Vượng Tài Thị Chích Miêu

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 5925

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 11:33 26/05
Chỉ Là Đối Với Ngươi Nhận Thật

Tác giả: Thanh Phong Ngữ

Thể loại: Hiện Đại

Lượt xem: 3030

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 11:16 26/05
Xinh Đẹp Nàng [ Xuyên Nhanh ]

Tác giả: Cảnh Xán Xán

Thể loại: Khác

Lượt xem: 13923

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Cập nhật: 11:11 26/05
 
Trở lên đầu trang