Truyện Ngôn tình

Sáng Mai Sẽ Còn Yêu Ngươi

Tác giả: Mộng Tiểu Nhị

Thể loại: Hiện Đại

Lượt xem: 10867

Tình trạng: Hoàn thành

Chương 92

Cập nhật: 18:10 21/02
Hảo Ba Ba Hệ Thống [Khoái Xuyên]

Tác giả: Tam Hoa Tịch Thập

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 8278

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 85

Cập nhật: 17:11 21/02
Đặc Công Trùng Sinh: Khoái Xuyên Toàn Năng Nữ Thần

Tác giả: Nhất Lộ Phiền Hoa

Thể loại: Trùng Sinh

Lượt xem: 2476

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 279

Cập nhật: 16:54 21/02
70 Chi Bưu Hãn Nữ Thanh Niên Trí Thức

Tác giả: Đào Hoa Lộ

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 1245

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 14

Cập nhật: 16:19 21/02
Nhân Vật Phản Diện Mẹ Kế [ 70 ]

Tác giả: Hoán Nhược Quân

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 12333

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 109

Cập nhật: 16:12 21/02
Gả Cho Nam Chủ Thực Vật Nhân Ca Ca

Tác giả: Điềm Tức Chính Nghĩa

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 4751

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 33

Cập nhật: 15:56 21/02
Xuyên Thư Sau Ta Bội Tình Bạc Nghĩa Nam Chủ

Tác giả: Mặc Tây Kha

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 9795

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 71

Cập nhật: 15:38 21/02
[Tổng Danh] Không Giống Nhau Jane

Tác giả: Bố Lạp Đức Chi Huyết

Thể loại: Đồng Nhân

Lượt xem: 3031

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 96

Cập nhật: 15:38 21/02
Thần Y Hoàng Hậu

Tác giả: Tô Tiểu Noãn

Thể loại: Khác

Lượt xem: 2584

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 510

Cập nhật: 13:16 21/02
Hoàng Cưới

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Cổ Đại

Lượt xem: 7099

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 16

Cập nhật: 11:41 21/02
Khoái Xuyên: Mỗi Lần Đều Là Ta Nằm Thương

Tác giả: Vượng Tài Thị Chích Miêu

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 80862

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 1550

Cập nhật: 11:38 21/02
Luận Thánh Phụ Sụp Đổ Mất [Xuyên Nhanh]

Tác giả: Đả Tự Cơ N Hào

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 31843

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 200

Cập nhật: 11:36 21/02
Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Tác giả: Lục Nguyệt Hạo Tuyết

Thể loại: Trùng Sinh

Lượt xem: 78499

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 563

Cập nhật: 11:27 21/02
Tinh Hà Xán Lạn, May Mắn Quá Thay

Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 12404

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 82

Cập nhật: 11:22 21/02
Xuyên Nhanh: Luận Phản Công Chính Xác Tư Thế

Tác giả: Đông Trùng Hạ Uyển

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 833

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 13

Cập nhật: 11:20 21/02
Lẫm Đông Nữ Vương [Xuyên Nhanh]

Tác giả: Tam Phân Lưu Hỏa

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 2479

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 18

Cập nhật: 11:18 21/02
Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Tác giả: Du Bạo Hương Cô

Thể loại: Tương Lai

Lượt xem: 3894

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 83

Cập nhật: 11:16 21/02
Nữ Phụ Không Lẫn Vào (Khoái Xuyên)

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 225610

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 463

Cập nhật: 11:09 21/02
Hoa Đào Xán Lạn Lúc

Tác giả: Tụ Trắc

Thể loại: Hiện Đại

Lượt xem: 9368

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 129

Cập nhật: 06:56 21/02
Ngày Trước Vẹn Toàn

Tác giả: Minh Nguyệt Đang

Thể loại: Hiện Đại

Lượt xem: 1517

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 10

Cập nhật: 00:07 21/02
 
Trở lên đầu trang