Truyện Ngôn tình

Đan Dương Huyện Chủ

Tác giả: Văn Đàn

Thể loại: Trùng Sinh

Lượt xem: 18666

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 73

Cập nhật: 05:34 26/09
Gian Thần Sủng Thê Thường Ngày

Tác giả: Hoãn Quy Hĩ

Thể loại: Cổ Đại

Lượt xem: 8030

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 71

Cập nhật: 05:23 26/09
Xuyên Thành Vai Ác Mẹ Nó [Tinh Tế Xuyên Thư]

Tác giả: A Mục Khảo Thí Nguyệt

Thể loại: Cổ Đại

Lượt xem: 480

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 3

Cập nhật: 04:29 26/09
Tổng Giám Đốc Trở Về: Truy Ái Tiểu Kiều Thê

Tác giả: Thiên Mạch Ngạo Tuyết

Thể loại: Võng Du

Lượt xem: 438

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 36

Cập nhật: 04:21 26/09
Trùng Sinh Mạnh Nhất Nữ Đế

Tác giả: Dạ Bắc

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 615

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 122

Cập nhật: 04:15 26/09
Kế Thất

Tác giả: Khải Phu Vi An

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 38191

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 133

Cập nhật: 00:38 26/09
Bệ Hạ Hắn Luôn Luôn Giả Đứng Đắn

Tác giả: Sơ Vân Chi Sơ

Thể loại: Cổ Đại

Lượt xem: 2828

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 21

Cập nhật: 00:32 26/09
Khoái Xuyên: Mỗi Lần Đều Là Ta Nằm Thương

Tác giả: Vượng Tài Thị Chích Miêu

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 41848

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 1263

Cập nhật: 23:29 25/09
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Có Chút Cháy!

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 10732

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 68

Cập nhật: 23:23 25/09
Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Tác giả: Lục Nguyệt Hạo Tuyết

Thể loại: Trùng Sinh

Lượt xem: 9579

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 113

Cập nhật: 23:22 25/09
Bảo Vệ Quốc Sư Đại Nhân

Tác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 23721

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 378

Cập nhật: 23:19 25/09
Trời Tối Thỉnh Hôn Ta

Tác giả: Quy Ngư

Thể loại: Hiện Đại

Lượt xem: 918

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 29

Cập nhật: 23:18 25/09
Nhiệm Vụ Nhân Vật Chính Lại Treo

Tác giả: Na Thì Yên Hoa

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 27912

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 427

Cập nhật: 23:17 25/09
Ba Ba Mụ Mụ Trùng Sinh

Tác giả: Ý Tri

Thể loại: Trùng Sinh

Lượt xem: 5588

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 78

Cập nhật: 23:15 25/09
Ta Cùng Nhân Vật Phản Diện Nam Chủ Hai Ba Sự

Tác giả: Tống Gia Đào Hoa

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 3419

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 22

Cập nhật: 23:14 25/09
Xuyên Thành Tổng Tài Bạch Nguyệt Quang

Tác giả: Cửu Tử

Thể loại: Trùng Sinh

Lượt xem: 14140

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 100

Cập nhật: 23:13 25/09
Ngược Sai Nam Chủ Sau, Ta Bi Kịch

Tác giả: Lục Khu

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 3692

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 13

Cập nhật: 23:12 25/09
Gả Cho Thầm Mến Ta Người Qua Đường

Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê

Thể loại: Hiện Đại

Lượt xem: 6963

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 31

Cập nhật: 23:11 25/09
Hết Lòng Vì Non Sông

Tác giả: Thối Qua

Thể loại: Cổ Đại

Lượt xem: 4874

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 60

Cập nhật: 23:10 25/09
Ở Bạo Tuyết Thời Gian

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Thể loại: Hiện Đại

Lượt xem: 6958

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 37

Cập nhật: 23:09 25/09
 
Trở lên đầu trang