Truyện Ngôn tình

Phản Diện Nữ Phụ Không Muốn Chết

Tác giả: Khuynh Bích Du Nhiên

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 11206

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 70

Cập nhật: 18:42 22/04
Ta Thê Phúc Tinh Cao Chiếu

Tác giả: Hôi Lam

Thể loại: Chủng Điền

Lượt xem: 7170

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 29

Cập nhật: 18:36 22/04
Bảo Diêu

Tác giả: Tuyết Yêu Tinh 01

Thể loại: Chủng Điền

Lượt xem: 1100

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 293

Cập nhật: 18:29 22/04
Hoàng Tử Phi Phấn Đấu Sử

Tác giả: Tú Mộc Thành Lâm

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 58307

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 137

Cập nhật: 18:25 22/04
Thần Giới Tu Luyện Nhật Thường

Tác giả: Sơn Thủy Họa Trung Du

Thể loại: Huyền Huyễn

Lượt xem: 92

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 90

Cập nhật: 18:08 22/04
Cái Này Ác Độc Nữ Phụ Ta Đương Định Rồi [ Khoái Xuyên ]

Tác giả: Lạc Thập Ý

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 2603

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 55

Cập nhật: 16:23 22/04
Vương Phủ Di Châu

Tác giả: Nghiên Nghiên Hạ Nhật

Thể loại: Trùng Sinh

Lượt xem: 5977

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 77

Cập nhật: 16:18 22/04
Xuyên Tới Đại Lão Hắc Hóa Trước

Tác giả: Cẩm Chanh

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 8527

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 101

Cập nhật: 16:10 22/04
Nông Gia Ác Phụ

Tác giả: Nam Đảo Anh Đào

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 7650

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 87

Cập nhật: 16:06 22/04
Ta Tuổi Còn Trẻ Tưởng Thủ Sống Quả [ Xuyên Thư ]

Tác giả: Công Tử Văn Tranh

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 5235

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 63

Cập nhật: 16:03 22/04
Ta Cùng Ta Sa Điêu Lão Công [ 70 Niên Đại ]

Tác giả: Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 13673

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 169

Cập nhật: 15:55 22/04
Ta Gia Thật Sự Có Mỏ Vàng

Tác giả: Đồ Dạng Tiên Sâm

Thể loại: Hiện Đại

Lượt xem: 1811

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 32

Cập nhật: 15:42 22/04
70 Chi Bưu Hãn Nữ Thanh Niên Trí Thức

Tác giả: Đào Hoa Lộ

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 17887

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 81

Cập nhật: 15:28 22/04
Trường Mệnh Nữ

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục

Thể loại: Cổ Đại

Lượt xem: 9416

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 106

Cập nhật: 15:10 22/04
Nhân Vật Phản Diện Mẹ Kế [ 70 ]

Tác giả: Hoán Nhược Quân

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 28553

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 231

Cập nhật: 14:59 22/04
Nhất Sinh Nhất Thế, Giang Nam Lão

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Thể loại: Hiện Đại

Lượt xem: 6956

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 28

Cập nhật: 11:57 22/04
Khoái Xuyên: Mỗi Lần Đều Là Ta Nằm Thương

Tác giả: Vượng Tài Thị Chích Miêu

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 102952

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 1670

Cập nhật: 11:47 22/04
Gả Hoàn Khố

Tác giả: Mặc Thư Bạch

Thể loại: Cổ Đại

Lượt xem: 4927

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 43

Cập nhật: 11:44 22/04
Gia Gia Của Ta Là Nhà Giàu Nhất [Xuyên Sách]

Tác giả: Lê Hoa Sơ Ảnh

Thể loại: Xuyên Việt

Lượt xem: 4308

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 55

Cập nhật: 11:41 22/04
Ngày Trước Vẹn Toàn

Tác giả: Minh Nguyệt Đang

Thể loại: Hiện Đại

Lượt xem: 5857

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Chương 48

Cập nhật: 11:41 22/04
 
Trở lên đầu trang