Võng Du Chi Thuyết Phục Thiên Hạ

Chương 322 : Thạch Đình cuộc chiến mở màn

Người đăng: ๖ۣۜⱮộ Čαッ

Ngày đăng: 12:29 14-08-2019

"Cấp báo! Trương tướng quân tại Nhai Đình bị Thục quân đánh bại, lui binh ba mươi dặm! " Thu được phần này chiến báo, Tào Duệ khí tâm muốn giết người đều đã có, cũng may xem hết phần này chiến báo sau, Tào Duệ không thừa nhận cũng không được đây cũng không phải là Trương Cáp khuyết điểm, mà là Thục Hán viện quân đến quá nhanh. "Hôm nay chi kế, chỉ có trẫm tự mình tọa trấn Trường An. " Tào Duệ lắc đầu thở dài, Tư Mã Ý đã đến Quan Trung, tiếp nhận Tào Chân đánh Tà Cốc, nhưng đã có Lưu Kiệt trước khi mang đến viện quân, Triệu Vân tuy có chút ít cố hết sức, nhưng vẫn là kéo lại Tào quân, không có lại để cho bọn hắn tìm được tập kích lương đạo cơ hội. Hiện tại Lũng Hữu đã mất, nếu như chờ Thục tặc triệt để nắm giữ Lũng Hữu, như vậy có thể trên cao nhìn xuống đánh Quan Trung, nếu là lấy thêm hạ Quan Trung, như vậy tựu là Tây Tần xu thế. "Quyết không thể khiến cái này tặc tử thực hiện được! Truyền trẫm mệnh lệnh, chiêu mộ binh lính khắp nơi quân đội nhập Quan Trung, trẫm muốn đích thân thảo phạt Thục Hán, cùng Thục đế cùng đi săn tại Lũng Hữu! " Lần đầu tiên trong đời, Tào Duệ không có lại xưng hô Thục Hán là tặc, mà là dùng Thục Hán để thay thế, tuy nhiên thoạt nhìn không có ý nghĩa, nhưng trên thực tế đã thừa nhận Thục Hán có uy hiếp được Tào Ngụy tư cách. Theo trú đóng ở biên cảnh bộ đội điều động, những người khác tâm cũng rục rịch bắt đầu. Ngay tại Tào Duệ chuẩn bị tụ binh Quan Trung thảo phạt Lũng Hữu thời điểm, mà đổi thành một bên, một hồi đã sớm chuẩn bị cho tốt tuồng cũng bắt đầu tổ chức. Đô đốc Dương Châu Đại Tư Mã Tào Hưu nhận được một phần đến từ Đông Ngô gởi thư. Mở ra phong thư, chứng kiến trong đó nội dung, Tào Hưu trong nội tâm khẽ động. Bất quá Tào Hưu cũng không có lập tức hành động, hay là gọi thám tử hỏi thăm gần đây Đông Ngô tình báo, khi biết được Chu Phường bị Tôn Quyền quở trách thậm chí bị buộc cạo đầu làm rõ ý chí tin tức, Tào Hưu lúc này cười to, sau đó lại đem phong thư cùng với đề nghị của mình lại để cho người ra roi thúc ngựa đưa đến kinh thành. "Tôn Trọng Mưu thật đúng không dung người chi lượng! Trước có Hàn Tống, lại có Chu Phường, không xuất ra mười năm, Giang Đông sợ là không tiếp tục một cước chi địa, hiền năng chi thần. " "Lang quân, đây là đã xảy ra chuyện gì, cao hứng như thế? " Tào Hưu phó tướng hiếu kỳ hỏi. "Ta được đến tin tức, Chu Phường đắc tội Ngô Vương, muốn vứt bỏ Ngô quăng ngụy, Chu Phường chính là Bà Dương Thái Thú, tại Đông Ngô có một chút hiền tên, ta dục xuất lĩnh mang binh tiến đến tiếp ứng. " Tào Hưu vịn chòm râu cười nói. "Tướng quân, cái này chỉ sợ là Đông Ngô mưu kế ah, cái này tín đến cũng quá đúng dịp một ít. " Một gã phó tướng có chút bận tâm nói. "Hôm nay bệ hạ tại phương Bắc thảo phạt Thục tặc, Giang Hoài chi địa binh lực vốn là không nhiều lắm, khẽ động không bằng yên tĩnh ah. " "Quản hắn khỉ gió là thật là giả, Giang Hoài chi địa kỵ binh, bộ binh tổng 10 vạn mấy, cho dù Đông Ngô đột kích, lại có thể làm khó dễ được ta? " Tào Hưu tràn đầy tự tin nói. Tào Ngụy thật sự cường, dù là Giang Hoài chi địa một ít bộ đội bị điều đi Quan Trung, còn lại cũng còn có hơn mười vạn, mà bất kể là Đông Ngô hay là Thục Hán có thể chiến chi binh chỉ sợ cũng chỉ có nhiều như vậy. "Huống chi, Giang Đông vốn là ta đại ngụy họa lớn trong lòng, hôm nay Thục tặc động, Giang Đông tám chín phần mười cũng sẽ động thủ, cùng hắn chờ bọn hắn động thủ bị đánh, sao không chúng ta động thủ trước? " Tào Hưu hừ lạnh nhưng, tại Giang Hoài chi địa lâu như vậy, hắn như thế nào không có phát hiện Giang Đông rục rịch, thậm chí phong thư này, nói không chừng cũng chỉ là mồi nhử, chỉ có điều Giang Đông cuối cùng lưỡi câu lên, có lẽ là một đầu có thể đem bọn hắn xé nát cá mập lớn! Lại nói Tào Duệ tại Trường An thu được Tào Hưu tin tức, tuy nhiên trong nội tâm bởi vì Lũng Hữu sự tình có chút lo lắng, nhưng vẫn là gọi mưu sĩ chăm chú đàm luận một phen. Cuối cùng nhất trí quyết định muốn ở thời điểm này cho Đông Ngô một bài học, miễn cho bị kéo vào hai mặt chiến trường tình huống. Hai mặt chiến trường, ngay cả là Tào Ngụy gia đại nghiệp đại, cuối cùng cho dù đánh thắng, cũng phải không đền mất. Tào Duệ đáp ứng Tào Hưu mang binh 10 vạn hướng An Huy huyện đi đón ứng Chu Phường, nghĩ thầm năm trước mới đánh bại Đông Ngô, Đông Ngô tổn binh hao tướng, hôm nay Tào Hưu mang 10 vạn đại quân, Đông Ngô định không dám địch. Lũng Hữu bên kia đã bị Thục Hán chiếm lĩnh, Tào Duệ không nghĩ lại lại để cho Đông Ngô tìm được cơ hội cùng Thục Hán liên thủ, cho nên quyết định xuất thủ trước châm biếm một chút Đông Ngô. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Tào Duệ còn đem việc này ủy thác cho mình tại Lạc Dương mấy vị mưu thần, Cho phép bọn hắn tuỳ cơ ứng biến, không ít mọi người nhìn ra ở trong đó vấn đề, bất quá lại nhất trí đồng ý cắn (móc) câu, đây là một cái suy yếu Giang Đông cơ hội tốt! Cuối cùng ngoại trừ Tào Hưu theo Thọ Xuân phát binh về sau, Tào Duệ lại phái Giả Quỳ đốc trước tướng quân Mãn Sủng, Đông Hoàn Thái Thú Hồ Chất chờ bốn chi quân đội do Tây Dương công kích trực tiếp Đông Quan, Uyển Thành thủ tướng lãnh binh tiến công Giang Lăng, dùng làm phối hợp tác chiến, thề phải đem Đông Ngô cướp đi An Huy thành lại lần nữa thu hồi. Lang Tà, Tào Hưu suất lĩnh quân đội vừa vặn đóng quân không sai. "Đại Tư Mã không thể một mình xâm nhập, không khỏi Ngô tặc sớm bố trí bẫy rập. " Lang Tà Thái Thú Tôn Lễ đạt được Tào Hưu Nam Hạ tin tức, vội vàng chạy đến khuyên can. "Giang Hoài chi địa, đường thủy phần đông, đại quân đi về phía trước không tiện, nếu có biến cố, sợ khó có thể nắm giữ, kính xin tướng quân chia, lẫn nhau phối hợp tác chiến, như thế cho dù Giang Đông gian trá, cũng không cách nào thực hiện được. " Tôn Lễ có thể nói là tận tâm tận lực, muốn lại để cho Tào Hưu hồi tâm chuyển ý, chỉ tiếc Tào Hưu bây giờ là sốt ruột lập công, đầy trong đầu đều là như học thái tổ Tào Tháo, một trận chiến đánh bại Đông Ngô, hoàn thành Tào Tháo vẫn chưa xong công lao sự nghiệp, UU đọc sách www.Uukanshu.Com nếu có thể làm được điểm này, diệt quốc chi công, Tào Ngụy cao thấp, ai có thể so qua được hắn? Về sau Tào Chân thấy hắn đều muốn cúi đầu! "Đông Ngô không đến thì thôi, đến tất nhiên diệt chi! " "Ta muốn cho bọn hắn nhìn xem, ta Tào Ngụy binh tướng lợi hại! " Tào Hưu đáy mắt, một tia khác thường hào quang chớp động. Xa xôi chi địa, Gia Cát Lượng hơi kinh hãi, nhìn về phía phương xa, cùng Tào Hưu cách không nhìn nhau, hai người phảng phất thấy được đối phương bình thường. Đông Ngô không biết, lúc này đây bọn hắn sắp sửa gặp phải Tào Hưu đã không phải là trước khi Tào Hưu, mà là có được Tào Hưu sở hữu tất cả khái niệm truyền thuyết cấp Tào Hưu! Dù là Tào Hưu cũng không có đem tương lai phát triển nói cho cho cái thế giới này Tào Hưu, nhưng theo thuộc về mà nói, hiện tại Tào Hưu so với trước đã cường đại rồi mấy lần. Tào Hưu đại quân đại quy mô, cơ hồ không có che dấu, Đông Ngô bên này cũng đã sớm nhận được tin tức. Nói thực ra biết rõ Tào Hưu mang theo 10 vạn binh mã, Tôn Quyền ngay từ đầu hoàn toàn chính xác lại càng hoảng sợ. Vốn thầm nghĩ lừa gạt cái mấy vạn người chơi chơi, không nghĩ tới lại dẫn tới Tào Hưu tự mình đến công, đồng thời tây quan Giang Lăng bên kia tin tức cũng truyền đến, lại để cho Giang Đông văn võ biết rõ, Tào Ngụy đây là động thật. "Xem ra Lũng Hữu bên kia Gia Cát Lượng có lẽ lấy được ưu thế, bằng không thì sẽ không đem Tào Ngụy bức đến một bước này. " Lục Tốn nhẹ nhàng cười cười, đi vào Tôn Quyền trước mặt, cung kính thi lễ một cái. "Khởi bẩm bệ hạ, mạt tướng thỉnh chiến! " Mà đối mặt Tào Hưu đại quân, Tôn Quyền tự mình đến An Huy thành, bổ nhiệm Lục Tốn là Đại đô đốc, tay cầm roi ngựa đã tiếp kiến hắn. Lại bổ nhiệm Chu Hoàn, toàn bộ tông phân biệt đảm nhiệm trái, phải đốc, tất cả lĩnh ba vạn người đón đánh Tào Hưu, nhưng trong đó Lục Tốn, Chu Hằng với tư cách phục binh ẩn tàng một bên, tạm không động thủ. Song phương đại quân lẫn nhau đối nghịch, Tào Hưu tuy có 10 vạn đại quân, nhưng Đông Ngô bên này cũng có ba vạn, hơn nữa Giang Hoài thiếu bình nguyên, kỵ binh thi triển không khai, cho nên Tào Hưu cũng không có chủ động khai chiến.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang