Thục Hán Phục Hưng

Chương 237 : Bắc phạt tiến hành (6)

Người đăng: Hiếu Vũ

Ngày đăng: 23:18 14-09-2018

Nước Tấn đương nhiệm Ung Châu thứ sử, Trấn Tây tướng quân Hồ Phấn, từ nhỏ vẫn tại đông tuyến lăn lộn. Đối tây tuyến hiểu rõ như vậy đều là từ công báo mặt trên biết được. Mấy chục năm qua, Hồ Phấn đối Thục Hán cùng Khương Duy đã hình thành rồi nhất định tư duy quán tính: Một, Thục Hán nước nhỏ lực yếu, không thể cùng tại hơn đường bộ tiến tới công. Vì lẽ đó hoặc là Lũng Tây, hoặc là Quan Trung. Hai, nếu hiện tại Khương Duy xuất hiện ở Lũng Tây, hơn nữa là trước nay chưa từng có bảy, tám vạn người. Cái kia Quan Trung nhất định là bình tĩnh. Ba, nếu Quan Trung bình tĩnh, cái kia phía ta bên này sách lược chính là tìm kiếm kiên thành cố thủ, sau đó phái ra người đưa tin thông báo Quan Trung Tư Mã Vọng. Sau toàn bộ Ung Lương quân đoàn hoàn thành hợp thể. Sẽ cùng Khương Duy tiến hành dã chiến. Bốn, vẫn là Thục Hán nước nhỏ lực yếu, xuất binh càng nhiều, lương thảo liền càng là cung ứng không được. Lần này Khương Duy dẫn theo nhiều người như vậy đến, chỉ cần ta thủ vững thời gian đầy đủ trường. Nói không chắc Tư Mã Vọng viện quân còn chưa tới, Khương Duy liền rút đi. Nói chung một câu nói: Ngươi muốn vây lên khuê ngươi liền đi, ta kế tục rùa rụt cổ tại Ký Thành không để ý tới ngươi. Chờ thêm hơn nửa tháng, Quan Trung viện quân đến, mà ngươi lương thực cũng có thể bắt đầu có chút sốt sắng. Khi đó, mới là ta xuất kích thời khắc. Nhưng là Hồ Phấn như thế mộng đẹp cũng không có làm bao lâu. Ngày mùng 8 tháng 10, Thượng Khuê Đoàn Chước mang đến cho hắn một cái tin tức xấu. "Ngươi là nói, Khương Duy tại Tinh Hà thượng du xây dựng đập nước, chuẩn bị đối đầu khuê thành tiến hành thủy công?" "Đúng đấy, Trấn Tây tướng quân. Cái kia đập nước cách ta Thượng Khuê thành lại không xa, chúng ta tại đầu tường thấy rất rõ ràng." "Tê, nhưng là cản hà đập, sau đó thông qua phá huỷ đê điều thả ra dòng nước đến xông vỡ tường thành. Này đê điều đến tu cao bao nhiêu? Cái kia Khương Duy nơi nào đến nhiều người như vậy lực?" "Cái này thuộc hạ liền không rõ ràng lắm. Đoàn tướng quân phái ra thuộc hạ tới đây, một là nói cho Trấn Tây tướng quân Thục tặc hướng đi. Thứ yếu chính là hy vọng tướng quân có thể mau chóng phái ra viện quân!" "Hừm, ngươi từ Thượng Khuê thành đi ra, không có được đến bất kỳ ngăn trở nào?" "Không có. Thục tặc đối đầu khuê thành nội ngoại giao thông cũng chưa hề hoàn toàn ngăn cách. Chỉ cần không tới gần xây dựng đập nước công trường, tại Thượng Khuê thành nội ra vào cũng sẽ không chịu đến làm khó dễ." "Chà chà, cái này Khương Bá Ước, là nói rõ muốn bản tướng đi Thượng Khuê ngoài thành cùng hắn đánh dã chiến a!" Từ ngày mùng 5 tháng 10 nhận được Khương Duy quy mô lớn xâm lược bắt đầu, Hồ Phấn liền khẩn cấp triệu hoán phân tán khắp nơi Lũng Tây quân đoàn hướng Ký Thành áp sát. Đồng thời phái ra người đưa tin đi tới Quan Trung cầu viện. Nhưng là này sẽ mới ngày mùng 8 tháng 10, phái đi Quan Trung sứ giả này sẽ còn ở trên đường. Mà bản phương quân đoàn, khoảng cách bản bộ xa nhất, bị phái đến An Định quận bình định địa phương người Khương phản loạn Văn Ương bộ này sẽ phỏng chừng vẫn không có nhận được rút quân về mệnh lệnh đi. Này Thục tặc, làm đến quá đột nhiên rồi! Không phải nói tốt sang năm xuân canh sau mới xuất binh sao? Vào lúc này xuất binh, trời đông giá rét liền không nói. Những tùy quân dân phu nhưng là không tham ngộ thêm sang năm xuân canh a. Các ngươi loại này lại cùng lại nhỏ bé quốc gia, một năm xuân canh đều không chăm chú làm, là không muốn sống sao? Nhưng là Thục Hán nội chính, cũng không cần hắn Hồ Phấn bận tâm. Vào lúc này việc cấp bách là như thế nào giải quyết Thượng Khuê vòng vây. "Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Bản tướng cần phải cố gắng suy nghĩ một chút nên bất kỳ ứng đối Khương Bá Ước này một chiêu." "Vâng! Thuộc hạ tại dịch quán chờ đợi tướng quân mệnh lệnh." Vẫy lui Đoàn Chước sứ giả, Hồ Phấn chỉ cảm thấy một trận trán đau: "Người đến a, đi đem huyền tư cùng quý uy mời tới." Quý uy, chính là Văn Ương đệ đệ Văn Hổ. Hai huynh đệ vận mệnh nhấp nhô, giúp đỡ lẫn nhau. Thời điểm chiến đấu, Văn Ương phụ trách xung trận, Văn Hổ phụ trách thống soái tiếp sau binh sĩ ăn ý. Vì lẽ đó, vị này vũ tên tuy rằng không kịp huynh trưởng, nhưng trên thực tế là rất tốt phó tướng. Huyền tư đây, chính là Vương Sưởng con thứ Vương Thâm. Anh trai trường chính là hiện tại Tấn đế quốc Kinh Châu quân đoàn thực tế người chưởng khống Vương Hồn Vương Huyền Xung. Làm con thứ, Vương Thâm quân lược không cùng với huynh, nhưng chính lược nhưng muốn cao hơn một đoạn dài. Tại lịch sử bản vị diện, vị này Vương Thâm sau đó làm được Tây Tấn Ký Châu thứ sử. Tại vị diện này, hắn tùy tùng Hồ Phấn đi tới Lũng Tây sau, tại dân chính phương diện, trợ giúp Hồ Phấn làm rất nhiều chuyện. Hữu hiệu làm yên lòng nơi này rục rà rục rịch các dị tộc. "Hai vị, hiện nay Thượng Khuê tiền tuyến cơ bản tình huống chính là như thế. Hiện nay ta Lũng Tây quân năm vạn người, Hưu Nhiên nơi đó có một vạn người, Ký Thành bên này hiện nay chỉ tụ lại hơn ba vạn người, còn có sắp tới hơn một vạn người, phân biệt từ Thứ Khiên cùng thế nguyên (Hồ Uyên) suất lĩnh ở bên ngoài bình định, phỏng chừng ít nhất phải nửa tháng mới có thể trở về. Quân ta hiện tại nên ứng đối ra sao? Kính xin hai vị vui lòng chỉ giáo." Làm Thái Nguyên Vương thị con cháu, Vương Thâm đương nhiên cũng là xuất thân từ thế gia đại tộc. phiệt lịch khắp nơi tọa trong ba người là cao nhất. Nhưng mà Thái Nguyên Vương gia gia giáo rất tốt (Vương Sưởng tác phẩm tiêu biểu một trong chính là gia giới), vì lẽ đó biết rõ chính mình quân lược cũng không am hiểu Vương Thâm, hướng về Văn Hổ nhấc lên tay. Anh em nhà họ Văn tại Lạc Dương làm nhiều năm ghẻ lạnh, một thân ngạo khí sớm đã bị cọ rửa đến sạch sành sanh. Nhìn thấy Vương Thâm hướng chính mình giơ tay, Văn Hổ tranh thủ thời gian đứng dậy, quay về hai người được rồi lễ mới mở miệng nói: "Trấn Tây tướng quân, trưởng sử, mạt tướng cho rằng, cản hà đập, tốn thời gian lâu dài. Không phải mười ngày trong vòng nửa tháng có thể hoàn thành. Hơn nữa hiện nay đã là tháng mười, Tinh Hà mức nước vốn là tiểu, tiến vào mùa đông chỉ có thể càng nhỏ hơn. Vì lẽ đó coi như Khương Duy muốn lấy nước phá thành, chí ít cũng cần một tháng trở lên. Khi đó, Quan Trung viện quân làm sao cũng nên đến. Vì lẽ đó, quân ta hiện tại lại lấy án binh bất động là tốt nhất. Mạt tướng một chút thiển chưa ngu kiến, thỉnh hai vị thượng quan góp ý." "Hừm, tướng quân, thâm cho rằng quý uy nói cho là lẽ phải. Ngoài ra, chúng ta trừ ra giục Thứ Khiên cùng thế nguyên bộ đội mau mau quy kiến ở ngoài, còn cần phải phái ra sứ giả cấu kết người Khương. Tốt nhất là để bọn họ phái ra bộ đội đến đây chi viện." "Nói đến đây cái, ai. . ." Hồ Phấn thở dài một hơi: "Huyền tư, ngươi đến Lũng Tây cũng có mấy năm. Hẳn phải biết năm năm trước Đặng Sĩ Tái phạt Thục, trưng dụng phụ cận Khương tộc bộ lạc rất nhiều trâu ngựa. Kết quả những thứ đồ này tất cả cũng không có trả về đến không nói, còn mất 5,000 người Khương thanh niên trai tráng. Tuy nói những thứ đồ này lúc trước Đặng Sĩ Tái đều là cầm tiền mua. Nhưng mà người Khương có thể sẽ không như thế nghĩ. Bọn họ chỉ sẽ cảm giác mình cho thuê đi đồ vật chỉ lấy đến một lần tiền thuê liền tất cả cũng không có." "Hơn nữa những năm này, cái kia Mã Siêu tôn tử, gọi Mã Kiệt. Cùng cái kia Thiên Thủy phản bội gọi Long Vũ, mỗi ngày đều ở phụ cận người Khương trong bộ lạc loanh quanh. Ta chỉ lo lắng, Khương lòng của người ta đã không ở chúng ta nơi này." "Ha ha ha, tướng quân, cái này cũng không hẳn vậy. Người Khương mà, không ngớt văn đức, chỉ lãi nặng ích. Không phục giáo hóa, chỉ trùng vũ lực. Chúng ta tại Ký Thành tồn lương không ít, chỉ muốn xuất ra đầy đủ lương thực, đồng thời mệnh lệnh Thứ Khiên rút quân về trên đường đi viếng thăm một thoáng người Khương đại bộ phận, cần phải vẫn có thể tìm được không ít viện quân." "Hừm, huyền tư nói rất có lý. Cái kia huyền tư có cụ thể mục tiêu sao?" "Có, hơn nữa là mục tiêu duy nhất: Hiện tại du mục tại Lũng Tây, Tây Bình, Kim Thành ba quận người Khương đại tù Diêu Kha Hồi!" "Diêu Kha Hồi? Không được! Huyền tư, ngươi khi biết, kẻ này chính là một con giảo hoạt sài lang! Nói đến, này liêu đảm nhiệm thủ lĩnh bộ tộc hơn hai mươi năm, vẫn luôn trước đây nước Ngụy cùng Tây Thục trong đó lắc lư không ngừng. Hai bên tiền hắn đều thu, hai bên khó khăn hắn đều bang. Thậm chí là chịu Tây Thục tiền còn giúp nước Ngụy đánh Tây Thục, hay hoặc là thu rồi nước Ngụy tiền lập tức trở mặt giết nước Ngụy người. . . Hơn nữa tại đây xoay trái xoay phải cục diện, hắn không ngừng dựa vào Ngụy, Thục tay tiêu diệt quanh thân những Khương đó tộc bộ lạc. Mấy chục năm hạ xuống, cũng đã ủng chúng hơn mười vạn rồi! Người này lòng lang dạ sói, một lòng nghĩ tới đều là thành lập độc lập người Khương quốc gia. Vì đạt thành cái mục tiêu này, mặc kệ chuyện gì đều làm được đi ra. Người như thế, không hề tín nghĩa có thể nói! Thật muốn là đem viện quân hy vọng ký thác tại trên người hắn, ta thà rằng để Thứ Khiên đi chỗ đó một ít bộ tộc, mấy chục người, mấy trăm người, từng điểm từng điểm tích cát thành tháp." "Nhưng là tướng quân, chúng ta không có bao nhiêu thời gian a. Coi như Chinh Tây đại tướng quân toàn sư tiến vào Lũng Tây, hai nhà chúng ta hợp binh đồng thời, cũng không có tại dã chiến trung tướng Khương Duy chiến thắng hoàn toàn chắc chắn a. Hơn nữa, năm năm trước phạt Thục cuộc chiến, Diêu Kha Hồi nhưng là triệt để lượng sáng tỏ thái độ, chém giết Tây Thục phái đi sứ giả. Kém nhất, chúng ta nhất định phải để đứa kia duy trì trung lập!" ". . . Ai, Lũng Tây bên này là Diêu Kha Hồi, Quan Trung phương bắc có Thốc Phát Thụ Cơ Năng, Trường An bên cạnh có Lý Mộ, lại hướng về bắc còn có Hung Nô Hữu Hiền vương Lưu Mãnh. . . Tất cả đều ủng chúng 10 vạn trở lên. Lúc nào đám này ngoại tộc đều trở nên cường đại? Vậy thì phiền phức huyền tư tranh thủ thời gian đi một chuyến đi. Ân, tuy nói chúng ta không hy vọng đứa kia vì chúng ta thật sự cống hiến, nhưng trong lời nói hay là muốn thở mạnh một chút. Bằng không để đứa kia nhìn ra chúng ta quẫn cảnh liền không tốt." "Vâng! Thuộc hạ bây giờ liền xuống sắp xếp." . . . "Bá Ước, đê điều kiến thiết rất thuận lợi, có Tử Phong cung cấp xi măng làm thành dự chế bản, chúng ta rất thuận tiện liền tại Tinh Hà thượng dựng lên hà kè." "Thiện, tiếp xuống chính là chờ đợi Tinh Hà mực nước dâng lên tới trình độ nhất định. Ai, đáng tiếc đây là mùa đông, Tinh Hà mức nước quá nhỏ, xem ra chúng ta đến các cái bảy, tám ngày." "Ha ha ha, không sao. Tuy nói trong lòng ta vẫn đối với Nhai Đình nhớ mãi không quên, nhưng này chút thời gian vẫn là trì hoãn nổi. Đúng là có một việc, Bá Ước, ngươi phái ra Vương Thừa Tông trưởng tử đi bái kiến Diêu Kha Hồi, ân, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, Diêu Kha Hồi người này, giảo hoạt như hồ, tuyệt đối không thể dễ tin!" "Ừm! Năm đó nếu không phải Diêu Kha Hồi làm phản, cái kia Trần Thái đã sớm thành ta giai hạ chi tù. Năm năm trước ngụy Ngụy xâm nhập biên giới, này Diêu Kha Hồi càng là triệt để nói rõ lập trường cùng ta Đại Hán đối địch. Đối người như vậy, ta làm sao sẽ tin tưởng đây? Nói không chừng, vào lúc này chỉ là cần hắn duy trì trung lập là tốt rồi. Chờ cho chúng ta bình định xong Ung Lương, ta có thể phải cố gắng cùng kẻ này tính toán tính toán mấy chục năm qua ân oán!"
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang