Trang chủ Tiên Hiệp Thần Đạo Xương Thịnh

Thần Đạo Xương Thịnh

Cơ Thiên Dịch Đã hoàn thành Tiên Hiệp

Đây là một cái tu tiên thế giới, cái thế giới này không có...

0 Yêu thích| 3847Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Đây là một cái tu tiên thế giới, cái thế giới này không có Thần Đạo, càng không có Thần Linh .
Cái thế giới này thiên đạo không được đầy đủ, không có Âm Ty thưởng phạt, cũng không có Thần Đình quản lý . Xem Phan Hạo như thế nào khai sáng Thần Đạo, lập nhiều Thần Đình ! Hoàn thiện thiên đạo nhất mạch !

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn