Trang chủ Huyền Huyễn Quần Tinh Chi Tử Đào Hôn Lục

Quần Tinh Chi Tử Đào Hôn Lục - 群星之子逃婚录

Phì Diện Bao Đang ra Huyền Huyễn

Đầu tiên, truyện này đã có người convert...

2 Yêu thích| 4611Lượt xem| 4 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Đầu tiên, truyện này đã có người convert http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=135965

Nhưng than ôi, đôi mắt nị ràn rụa nước mắt khi đọc. Tất nhiên vẫn hiểu nhưng sao phải khổ dâm thế
Vậy nên nị convert lại cho dễ đọc. Mod thấy vi phạm nội quy thì xóa nhé

Giới thiệu (cóp từ bên kia qua, run sợ đi phàm nhân )

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn