Mục Thần Ký

Chương 1663 : Nhất Kiếm Phòng Thân Hành Vạn Lý

Người đăng: ThấtDạ

Ngày đăng: 19:25 11-06-2019

Chương 1667: Nhất Kiếm Phòng Thân Hành Vạn Lý Lấy Thiên Đình binh lực chuẩn bị La Thiên đại tiếu rất là đơn giản, các lộ đại quân đem Thiên Đình tù binh nô lệ đưa tới, hơn một tháng sau đó, nô lệ số lượng liền đi đến Linh Quan điện chủ yêu cầu. La Thiên đại tiếu hôm nay, Linh Quan điện chủ lấy vô số nô lệ hài cốt lát thành tế đàn, leo lên tòa tế đàn này, hắn lấy nô lệ huyết nhục làm tế phẩm, tế tự quá khứ thế Tổ Đình Ngọc Kinh thành vô số Đại La thiên bên trong thành đạo thần thánh, Đạo Quân một ngàn hai trăm vị, lấy chúng sinh chi huyết mời những này Đạo Quân mượn lực cùng hắn, che chở cho hắn. La Thiên đại tiếu tiến hành đến lúc mấu chốt, nhưng thấy tế đàn trên không, Tổ Đình Ngọc Kinh thành hư ảnh hiện lên, hư ảnh trấn áp thiên địa càn khôn. Tòa thần thành này to lớn, nguy nga, tráng lệ, bên trong có mười sáu đạo Hỗn Độn trường hà, hình thành từng đạo uốn lượn quanh co vòng, trường hà cùng trường hà ở giữa, có từng tòa Ngọc Kinh thành di tích. Linh Quan điện chủ tại tế đàn bên trên làm phép, đem chúng sinh hiến tế, vô số hài cốt bên trong linh hồn rú thảm, vô cùng thê lương, hóa thành một cỗ khói đen xông về Ngọc Kinh thành. Chỉ thấy từng luồng khói đen xông vào thành bên trong, liền tại từng sợi từng đạo Hỗn Độn trường hà bên trong ngưng tụ, dần dần hiện ra từng cái thành đạo giả thân ảnh. Những này thân ảnh một ngàn hai trăm vị, mơ hồ mơ hồ, như là hai màu đen trắng. Nhưng những này thân ảnh sừng sững tại Hỗn Độn trường hà bên trong, trải qua phá diệt đại kiếp mà vạn cổ bất diệt, đây là Ngọc Kinh thành trong lịch sử thành đạo tồn tại, La Thiên đại tiếu nói đến thần bí, thực ra là cũng là dùng chất năng thay thế nguyên lý, hiến tế chúng sinh, hướng những này thành đạo giả mượn tới lực lượng. Hạo Thiên Đế, Thái Thượng Hoàng Thái Sơ dẫn đầu Thiên Đình văn võ trọng thần dự lễ, gặp tình hình này, trong lòng chính là khiếp sợ, lại là sợ hãi. "Bệ hạ, Tổ Đình Ngọc Kinh thành thế lực thực sự quá lớn, không thể không đề phòng." Thái Thượng Hoàng quá mới vào nói, nói: "Nếu như Tổ Đình Ngọc Kinh thành thành đạo giả toàn bộ giáng lâm, sợ cái vũ trụ này diệt vong không xa." Hạo Thiên Đế nhẹ nhàng gật đầu: "Thái Thượng Hoàng nói rất đúng . Bất quá, Tổ Đình Ngọc Kinh thành đạo pháp thần thông lại làm cho trẫm rất là nóng mắt, loại này La Thiên đại tiếu thông qua hiến tế, mượn dùng quá khứ thế thành đạo giả lực lượng, nhưng là lợi hại cực kỳ! Với tư cách bảy mươi hai điện điện chủ, Linh Quan thật sự là thần thông quảng đại." Thái Sơ không nói thêm gì nữa. Linh Quan điện chủ quả thực thần thông quảng đại, tinh thông các loại thần thông đạo pháp, lần này La Thiên đại tiếu để cho người ta mở rộng tầm mắt. Cùng so sánh, cho dù là hôm nay Duyên Khang biến pháp thành quả, cũng so ra kém quá khứ vũ trụ Tổ Đình Ngọc Kinh thành tích lũy. Trên tế đàn, một cỗ lực lượng kinh khủng vọt tới, gia trì tại Linh Quan điện chủ trên người, cỗ lực lượng này chấn động hư không, cho dù là Thái Sơ, Hạo Thiên Đế hai vị thành đạo giả cũng cảm giác sâu sắc hoảng sợ, còn mặt khác văn võ trọng thần, sớm đã được cái này sức mạnh mạnh mẽ rung động đến đạo tâm dao động, từng cái quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu. Linh Quan điện chủ không đầu, tại tế đàn bên trên làm phép xong xuôi, thôi thúc bản thân viên kia đạo quả, lấy bản thân đại đạo cùng đạo quả liên kết! Cái này viên đạo quả liên quan đến đầu của hắn, nếu như có thể đem đạo quả bên trong Tần Mục giấu giếm kiếm đạo thần thông xóa đi, hắn liền có thể mượn đạo quả lực lượng sinh trưởng ra một viên đầu tới. Nếu như không thể xóa đi Tần Mục kiếm đạo thần thông, hắn thậm chí có thể sẽ bị Tần Mục kiếm đạo thần thông quấy nhiễu đến trong cơ thể, xâm nhiễm mặt khác đạo quả đạo hoa! Lúc này, hắn thoả thuê mãn nguyện, bản thân đại đạo cùng đạo quả liên kết, đem đạo quả bên trong Tần Mục giấu giếm kiếm đạo thần thông dẫn động! Đột nhiên, tế đàn bên trên kiếm quang ngang dọc như quang như điện, trong nháy mắt đầy trời kiếm tiêu, nhất trọng lại nhất trọng thiên trải rộng ra! Linh Quan điện chủ vai sinh sừng trâu, ruột như Bàn Long, cột sống như rắn mãng, trong cơ thể to to nhỏ nhỏ chư thần một ngàn hai trăm tôn, cùng Tổ Đình Ngọc Kinh thành một ngàn hai trăm Đạo Quân khí tức liên kết, một thân vĩ lực vô tận! Khí thế của hắn nhất thời vô lượng, mang La Thiên đại tiếu chi thế, ngạnh hám Tần Mục kiếm đạo thần thông, đem hết khả năng, cố gắng đem Tần Mục kiếm đạo thần thông luyện hóa! Boong boong boong —— Tế đàn bên trên liên tục mười ba tiếng kiếm reo truyền đến, sau một lúc lâu, đầy trời kiếm tiêu biến mất không thấy gì nữa, kiếm quang ảm đạm, Linh Quan điện chủ đứng ở đó, trước người sau người, ba cái đạo quả cùng một đóa đạo hoa lơ lửng. Đầu vai của hắn chỗ huyết nhục nhúc nhích, rất nhanh mới đầu lâu mọc ra. "Đa tạ các vị đạo hữu giúp đỡ!" Linh Quan điện chủ khom người, hướng giữa không trung Ngọc Kinh thành hư ảnh bên trong cái kia một ngàn hai trăm Đạo Quân một bái, Ngọc Kinh thành hư ảnh bên trong, cái kia một ngàn hai trăm Đạo Quân khom người đáp lễ, thân hình dần dần tiêu tán. Tổ Đình Ngọc Kinh thành hư ảnh cũng rất nhanh biến mất, La Thiên đại tiếu kết thúc. Linh Quan điện chủ một thân nhẹ nhõm, từ tế đàn bên trên nhảy xuống, cái kia lớn như vậy bạch cốt tế đàn nhất thời sụp đổ, hóa thành bột mịn, vô số bạch cốt linh lực linh năng hao hết, vừa mới dựa vào Linh Quan điện chủ lực lượng chống đỡ, hiện tại Linh Quan điện chủ xuống, tự nhiên muốn đổ sụp nát đi. "Thiên Đế, ta nguyên bản không có ý định cùng thất công tử là địch, nhưng nào biết được thất công tử vậy mà chủ động trêu chọc ta, đem Thương Quân loại kia ác nhân chiêu mộ được dưới trướng." Linh Quan điện chủ nhanh chân đi đến, đi vào Hạo Thiên Đế phía trước, trên mặt sắc mặt giận dữ, âm thanh như sấm chấn động: "Thất công tử không nể tình, phá hư đạo hạnh của ta, hủy ta đạo thụ, xem như ác ta. Đã như vậy, ta cũng không cần cùng hắn hư tình giả ý, qua loa ứng phó! Ngươi muốn san bằng Duyên Khang, như vậy ta liền giúp ngươi một tay, san bằng Duyên Khang, huyết tế Nguyên giới!" Hạo Thiên Đế cười ha ha, từ trên bảo tọa đứng dậy, cất cao giọng nói: "Có điện chủ giúp đỡ, trẫm còn có gì lo? Người tới, bày tiệc rượu! Hôm nay trẫm cùng chư vị ái khanh cùng Linh Quan điện chủ không say không về!" Ngay sau đó, biệt cung bên trong xếp đặt buổi tiệc, Thiên Đình chư thần ăn uống linh đình, tiếng cười cười nói nói không ngừng, trến yến tiệc, có nhiều thần thánh hướng Linh Quan điện chủ mời rượu. Linh Quan điện chủ ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ uống, lại có thần thánh thừa dịp tửu kình, tiến lên khom người dò hỏi pháp thần thông, Linh Quan điện chủ sảng khoái cực kỳ, không chỗ không đáp. Trong lúc nhất thời, chủ khách đều vui vẻ, tiếng cười như sấm. Ngay tại rượu say quen tai thời khắc, Hạo Thiên Đế nghiêng người hỏi thăm, cười nói: "Điện chủ, ngươi lớn tuổi, ta gọi ngươi một tiếng đạo huynh. Xin hỏi đạo huynh, thế gian này thành đạo chi pháp có mấy loại?" Linh Quan điện chủ uống đến phía trên, nói: "Lão đệ, thành đạo pháp tổng cộng có bốn loại, loại thứ nhất chính là chính thống nhất Đạo cảnh thành đạo pháp, chính là lão sư sáng tạo. Loại thứ hai chính là Ngọc Kinh thành đạo pháp, còn gọi là lấy lực thành đạo, thuộc về mượn lực, mượn Ngọc Kinh thành lực lượng, thuộc về chênh lệch. Loại thứ ba chính là nhị công tử sáng tạo, gọi là Quy Khư thành đạo pháp. . ." Hạo Thiên Đế tâm thần chấn động mạnh, lại rất bình tĩnh, nói: "Xin hỏi cái này Quy Khư thành đạo pháp, là như thế nào thành đạo?" Linh Quan điện chủ đang muốn nói chuyện, đột nhiên sau đầu trôi nổi ba cái đạo quả bên trong, ở giữa viên kia đạo quả tạch tạch một tiếng vỡ ra! Một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, từ viên kia đạo quả bên trong bắn ra, xùy một kiếm đem Linh Quan điện chủ đầu lâu chém xuống tới! Linh Quan điện chủ ngay tại nâng một cái to lớn chén rượu, đầu liền như thế rơi vào chén rượu bên trong, phát ra ừng ực một tiếng, rượu lẫn vào đạo huyết văng khắp nơi! Kia kiếm quang sắc bén vô song, tựa như khai thiên chi kiếm, kiếm quang quét ngang bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền đem Hạo Thiên Đế biệt cung một phân thành hai! Một kiếm này quá khứ, trong điện rất nhiều thần thánh nhao nhao rụt đầu, nằm rạp trên mặt đất, tránh né kiếm quang, cũng không ít người không kịp tránh né, bị một kiếm gọt đi đầu! Hạo Thiên Đế gầm thét, đứng dậy, ngăn cản kiếm quang, hắn vừa mới chặn lại kiếm quang, liền thấy Linh Quan điện chủ trong tay nâng cái kia to lớn chén rượu bên trong, đầu bành một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh Hỗn Độn chi khí! Hỗn Độn chi khí từ cái kia khổng lồ chén rượu bên trong từ từ bay lên, mênh mông chi khí bên trong một cái thân ảnh đi ra, đem Hỗn Độn chi khí hấp thu, thân ảnh kia như là Hỗn Độn chi khí biến thành, tai tóc mai hoa râm, mặt mày cùng Tần Mục đồng dạng. Mà Linh Quan điện chủ sau lưng, bị kiếm quang vỡ ra đạo quả bên trong, lại là một đạo kiếm quang bay ra, bị cái kia Hỗn Độn chi khí biến thành Tần Mục nắm trong tay. Linh Quan điện chủ trở tay không kịp, vội vàng thôi thúc đạo quả đạo hoa, định trụ thân thể đầu vai vết thương, miễn cho bị kiếm quang quấy nhiễu đến thân thể bên trong! "Ngô thiểu đa kỳ tiết." Cái kia Tần Mục múa kiếm, kiếm quang như là dải lụa, quét ngang bốn phương tám hướng, bay lên biệt cung bên dưới, Ngũ Đế Tọa ngũ đại cao thủ xuy xuy trúng kiếm, máu tươi bắn tung tóe, năm vị Đế Tọa cường giả ngã xuống bay đi! Tần Mục trở tay một kiếm điểm tại Thái Sơ mi tâm, Thái Sơ lập tức vươn người lui về phía sau, dựng thẳng lên một đầu ngón tay ngăn tại mi tâm, địch lại kiếm quang. "Pha gia du, ngọc quan định viễn, hồ đầu tân tức." Cái kia Hỗn Độn chi khí biến thành Tần Mục ngâm nga không dứt, kiếm quang đan xen, đại náo tiệc rượu, trong lúc nhất thời từng cái Thiên Đình văn võ trọng thần nhao nhao trúng chiêu, có người bị kiếm quang xuyên thủng thân thể, bị đóng ở trên mặt đất, một đường trượt, có người nguyên thần vừa mới xuất khiếu, đang muốn thi triển thần thông công kích, liền bị một kiếm đâm xuyên! Hạo Thiên Đế bay lên không đập đến, tay áo dài bồng bềnh, hướng cái kia Hỗn Độn chi khí biến thành Tần Mục công tới. Hắn vừa ra tay, mặt khác văn võ trọng thần liền không dám lên trước vây công, chỉ thấy hai người thân hình tung bay, rất nhanh liên miên liên miên cung điện sụp đổ, văn võ quần thần nhao nhao tránh né, có nhiều không tránh kịp, có người bị Hạo Thiên Đế đánh bay, trên không trung như là như chong chóng xoay tròn, có thì bị kiếm quang xuyên thể mà qua, đổ máu ngã xuống đất. "Nhất Kiếm Phòng Thân Hành Vạn Lý, Tuyển Thậm Nam Minh Bắc Cực!" Cái kia Hỗn Độn chi khí biến thành Tần Mục tại biệt cung bên trong tới lui như quang như điện, không cùng Hạo Thiên Đế chính diện giao phong, mà là công hướng những cái kia văn võ quần thần. Thái Sơ từ một bên đánh tới, cùng Hạo Thiên Đế chặn đường cái kia Tần Mục hư ảnh, nhưng mà Tần Mục hư ảnh không cùng bọn họ chính diện chống lại, vừa chạm vào liền đi, khi thì hóa thành Hỗn Độn chi khí, khi thì hiện hình một kiếm đả thương địch thủ! "Tửu tràng thi đảm tân lai trách. Hướng tây phong, đăng cao vọng viễn, loạn sơn tà nhật. An đắc lương cung tịnh mã khoái, liêu dữ chư công giác lực." Tần Mục ca lấy vịnh chí, thừa dịp loạn đại sát tứ phương, trong lúc nhất thời, biệt cung lòng người bàng hoàng, Thiên Đình văn võ bá quan nhao nhao chạy tứ tán. Đột nhiên, Linh Quan điện chủ trấn trụ thương thế, thân hình chợt lóe, hoành thân ngăn tại cái kia Tần Mục hư ảnh trước người, một chưởng đánh ra, Tần Mục bành một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn Hỗn Độn chi khí. Cái kia Hỗn Độn chi khí đang muốn ngưng tụ, Linh Quan điện chủ vung tay áo bao trùm, đem tất cả Hỗn Độn chi khí bọc tại trong tay áo! Linh Quan điện chủ năm ngón tay mở ra, trong tay áo Hỗn Độn chi khí chảy ra, chảy vào lòng bàn tay của hắn. Linh Quan điện chủ nặng nề nắm chặt, Hỗn Độn chi khí bành một tiếng nổ tung, phía trong giấu kiếm đạo thần thông bị hắn sinh sinh bóp nát! Hắn chỗ rốn đầu rồng gầm thét, phẫn nộ dị thường: "Thất công tử —— " "Ngươi dám như thế trêu đùa ta, ta nhất định muốn để ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong!" Chung cực hư không, Tần Mục tìm đến Thái Dịch địa lý đồ đánh dấu vị trí, bốn phía nhìn lại, không khỏi có chút nghi ngờ, chỉ thấy hư không không có vật gì, nơi này không có bất kỳ vật gì. "Thậm chí liền im lặng chi phong cũng không có, đây mới là chỗ cổ quái." Hắn mi tâm mắt dọc mở ra, xung quanh nhìn quanh, đem mảnh này chung cực hư không nhìn thấu qua. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, mi tâm mắt dọc bên trong một đạo hào quang soi sáng ra, ánh mắt chỗ chiếu chỗ nhất thời chung cực hư không chậm rãi lui đi, lộ ra một mảnh nho nhỏ Đại La thiên. Cái kia Đại La thiên cực kì nhỏ, chỉ có phương trượng chi địa, một gian nhà tranh, lư sau một gốc cây già mà thôi. —— —— rút thưởng cuối cùng hai giờ, mười giờ liền kết thúc! Còn không có tham gia công chúng số rút thưởng thư hữu, xin mau sớm á! Chú ý Trạch Trư công chúng số, tham gia rút thưởng, thử một chút vận may của mình làm sao!
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Link thảo luận bên forum
 
Trở lên đầu trang