Mục Thần Ký

Chương 1661 : Linh Quan điện, Thương Quân đao

Người đăng: ThấtDạ

Ngày đăng: 19:19 10-06-2019

Chương 1665: Linh Quan điện, Thương Quân đao Thương Quân quả thực cùn, không chỉ có đao cùn, đạo tâm của hắn cũng cùn. Nhưng mà nghe được Tần Mục nói chém giết tiền sử khách tới, đạo tâm của hắn lại lần nữa sắc bén! Tần Mục cảm nhận được bản thân trong bóng tối cái kia sắc bén vô song đao mang cùng sát ý, không chỉ có lộ ra vẻ tươi cười. Thương Quân bởi vì chính mình thành đạo đè sập chung cực hư không mà áy náy tự trách mình, rơi vào bản thân chối bỏ bên trong, hắn hận bản thân, hận đến cực sâu. Nhưng mà hắn càng hận tiền sử thành đạo giả! Không có kẻ địch thời điểm, đao của hắn tổn thương mình, từng đao từng đao cắt đạo tâm của mình. Nhưng khi địch nhân đến thời điểm, đao của hắn liền sẽ đối ngoại, hắn thương bản thân có bao nhiêu hung ác, đả thương địch thủ người liền sẽ càng ác hơn! Chung cực hư không. Linh Quan điện chủ lấy bản thân đại đạo cưỡng ép lạc ấn hư không, hắn Đại La thiên ngay tại hình thành bên trong. Cái gọi là Đại La thiên, nhưng thật ra là lấy bản thân đại đạo đi tìm hiểu thiên địa, tạo nên thiên địa, từ đó hóa thành chư thiên. Đại La thiên, là đạo hình dáng. Bất luận một loại nào đại đạo, đều là đối vũ trụ giải thích, đối đạo lĩnh ngộ càng nhiều, càng sâu, dùng đạo diễn hóa thiên địa liền càng là hoàn chỉnh, càng là chân thực. Chẳng hạn như kiếm đạo, Khai Hoàng kiếm đạo tu luyện tới thứ ba mươi sáu trọng thiên cảnh giới lúc, lấy kiếm đạo tới diễn hóa Kiếm Đạo Đại La thiên, Đại La thiên bên trong có sơn thủy cây cối chim thú sâu cá nhật nguyệt tinh thần, tựa như một cái thế giới chân thật. Nhưng mà Khai Hoàng tại thế giới chân thật thi triển ra kiếm đạo của hắn Đại La thiên lúc, Kiếm Đạo Đại La thiên chỉ là một loại thần thông, sử dụng sau đó liền sẽ tiêu tán. Nhưng mà chung cực hư không đặc tính khác biệt, nơi này có thể lạc ấn bản thân đại đạo, đem chung cực hư không tạo thành đạo hình dáng, sẽ không tiêu tán. Loại này lạc ấn, không cần cưỡng ép thôi thúc đại đạo đi thay đổi chung cực hư không kết cấu, chỉ cần ở đây in dấu lên chính mình đạo, chung cực hư không liền sẽ một cách tự nhiên phát sinh thay đổi, hóa thành Đại La thiên. Linh Quan điện chủ thành đạo chi lộ là hai con đường, một con đường là Đạo cảnh thành đạo, con đường này là Di La cung chính thống chi lộ, tìm hiểu Đạo cảnh mà thành đạo, Đại La thiên hoàn mỹ nhất. Hắn có thể trở thành bảy mươi hai điện điện chủ một trong, dựa vào là chính là Đạo cảnh thành đạo. Hắn đã làm được bốn lần Đạo cảnh thành đạo, tu thành ba cái đạo quả cùng một đóa đạo hoa, tu vi không gì sánh được hùng hậu. Hắn mỗi cái vũ trụ kỷ tu luyện một loại đại đạo, hiện nay đã tu thành bốn loại đại đạo, bốn loại Đại La thiên cảnh, chỉ là loại thứ tư lúc, thời gian quá ngắn, hắn chưa tu luyện ra đạo quả thứ mười sáu kỷ vũ trụ liền phá hủy. Một con đường khác còn lại là lấy lực thành đạo. Lấy lực thành đạo con đường tu hành là Ngọc Kinh thành hệ thống. Tu luyện Ngọc Kinh thành bảy mươi hai điện, tìm hiểu bảy vị công tử thành đạo pháp cùng Di La cung chủ nhân thành đạo pháp, mượn Tổ Đình Ngọc Kinh thành cùng Di La cung lực lượng đến tăng lên bản thân thực lực tu vi, dùng cái này lạc ấn chung cực hư không. Lấy lực thành đạo tốc thành, so Đạo cảnh thành đạo muốn lại càng dễ tu luyện, nhưng cũng không phải là chính tông, có tai hoạ ngầm, dễ dàng bị Di La cung bảy vị công tử chỗ kìm hãm. Nhưng mà đối Di La cung điện chủ mà nói, tai hoạ ngầm cũng không tồn tại. Dù sao bọn họ đều là bảy vị công tử bộ hạ, Di La cung chủ nhân không xuất hiện thời điểm, bọn họ cần nghe theo bảy vị công tử điều khiển. Đương nhiên, với tư cách thất công tử Tần Mục, tại Di La cung bên trong thật ra thì cũng không có bao nhiêu thế lực, tu luyện hắn Hỗn Độn điện điện chủ một cái cũng không có. Linh Quan điện chủ hai loại thành đạo pháp cùng sử dụng, bởi vậy thành tựu cực cao. Hắn Đại La thiên dần dần thành hình, tốc độ rất nhanh, so sánh dần dần từng bước tu luyện mới đại đạo, trực tiếp dùng bản thân đại đạo lạc ấn hư không đơn giản nhất, chẳng qua Linh Quan điện chủ tương đối lòng tham, lựa chọn bốn loại đại đạo cùng một chỗ lạc ấn. Bốn loại đại đạo tạo thành luyện Đại La thiên tinh xảo vô cùng, không thể phá vỡ, chỉ cần lạc ấn thành công, gieo vào bản thân đạo thụ, hắn liền coi như là tại đây cái vũ trụ đứng vững bước chân. Nếu như lạc ấn hoàn thành, đạo thụ trồng được, hắn cho dù là bị người giết chết, thân tử đạo bất diệt, còn có thể từ đạo quả bên trong phục sinh, chỉ là thân thể muốn so lúc trước thân thể yếu đi rất nhiều! Duy nhất khó khăn chính là, hắn đạo thụ là đi qua vũ trụ đạo thụ, trồng ở cái vũ trụ này chung cực hư không bên trong sẽ có chút phiền phức, sẽ dẫn tới chung cực hư không chống cự, nhưng đối với hắn mà nói không phải việc lớn. Rốt cục, hắn Đại La thiên hoàn thành! Nhưng thấy toà này Đại La thiên hồng vàng xanh đen tứ sắc, đỏ như liệt hỏa, vàng như hoàng kim, lam sắc như trời, màu đen như mực! Cái này tứ sắc, đại biểu cho hắn Hỏa, Kim, Thiên, U bốn loại đại đạo thành tựu! Linh Quan điện chủ tâm niệm khẽ động, Linh Quan Bảo điện bay ra, tòa đại điện này chính là hắn tìm hiểu Di La cung chủ nhân Hồng Mông phù văn sở ngộ ra đại đạo thành tựu, tuy là không bằng bảy vị công tử Bảo điện, nhưng cũng không thể coi thường. "Trồng đạo thụ, lấy ta Bảo điện tới trấn áp chung cực hư không phản kháng, cũng đủ rồi." Hắn đem Bảo điện tế lên, treo tại bản thân Đại La thiên phía trên, ngay sau đó đạo thụ hiện lên, vô số cành sợi rễ bay lượn, trong hư không bơi lội, hướng Đại La thiên hạ xuống! Nhưng vào lúc này, hư không bạo động, từng loại đạo quang từ hư không bên trong bắn ra, hướng hắn đạo thụ cùng Đại La thiên đánh tới! Linh Quan điện chủ thôi thúc Bảo điện, ngăn cản hư không bên trong đại đạo xâm nhập, từng cái nhìn lại, cười nói: "Nguyên lai là thần thức chi đạo. Thần thức chi đạo là Thái Sơ chi đạo phân tách mà thành, hẳn là có người tu thành Thần Thức Đại La thiên, lạc ấn tại chung cực hư không bên trong. Ta cưỡng ép trồng đạo thụ, bởi vậy dẫn tới chung cực hư không bạo động, dẫn thần thức chi đạo đến đánh đánh ta!" Đột nhiên, lại có một loại đại đạo quang mang phá không mà đến, rung chuyển hắn Bảo điện, nhưng bị Linh Quan Bảo điện ngăn lại. Linh Quan điện chủ nhìn lại, mỉm cười: "Nhất Khí Đại La thiên, đây là Thái Sơ chi đạo bên trong nhất khí chi đạo, không coi là chân chính Thái Sơ chi đạo, đối ta cũng không có uy hiếp. Hai loại Tiên Thiên Nhất Khí, chứng minh cái vũ trụ này có hai người tu luyện Tiên Thiên Nhất Khí thành đạo, nhưng đạo vận không sâu, hẳn là lấy lực thành đạo. Hơn phân nửa là Hạo Thiên Đế cùng cái vũ trụ này Thái Sơ." Xùy —— Một đạo kiếm quang phá không mà đến, chém về phía hắn đạo thụ, Linh Quan điện chủ tâm niệm vừa động, Bảo điện bên trong đạo làm rạng rỡ để, chặn lại đòn đánh này, cười nói: "Đây là Hậu Thiên chi đạo kiếm đạo. Chậc chậc, không nghĩ tới cái vũ trụ này như vậy nguyên thủy, cũng đã có sinh linh bắt đầu tự sáng tạo đại đạo, hơn nữa tu luyện tới Đại La thiên cảnh! Hiếm thấy, thật sự là hiếm thấy! Đáng tiếc lạc ấn Đại La thiên kiếm đạo người, pháp lực không mạnh, không có tu thành đạo quả. Chỉ là bốn tòa Đại La thiên, không làm gì được ta mảy may!" Hắn yên lòng. Chung cực hư không không có lực lượng, đối với hắn trồng đạo thụ chống cự chỉ là điều động lạc ấn chung cực hư không Đại La thiên đại đạo lực lượng, hiển nhiên thứ mười bảy kỷ vũ trụ tuy là phát triển sáu tỷ năm lâu, nhưng mà đạo pháp thần thông còn rất rớt lại phía sau. Cái vũ trụ này sinh linh mạnh nhất cũng chỉ vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến thành đạo, chỉ có bốn người thành đạo, hơn nữa chỉ tu luyện đến Đại La thiên cảnh bên trong đạo hoa cảnh giới, uy hiếp không được hắn. Hắn vừa mới thở phào một cái, đột nhiên lại là một cỗ đại đạo chấn động tấn công tới, Linh Quan điện chủ sắc mặt kịch biến, vội vàng bay lên trời, tung người rơi vào Linh Quan Bảo điện phía trước! Hắn gầm thét liên tục, toàn lực thôi thúc Bảo điện, nhưng thấy tia sáng kia cuộn trào mãnh liệt, lại là không gì sánh được mạnh mẽ, không gì sánh được kinh khủng, một đợt xung kích tới, hắn Linh Quan Bảo điện mặt ngoài nhất thời phát ra đùng đùng nổ, một tiếng ầm vang từ Đại La thiên trên không rơi hướng đại địa! Ầm! Đại La thiên bị Bảo điện va chạm, đất rung núi chuyển, đại địa vỡ ra, quần sơn đổ rạp, kinh khủng xung kích nhấc lên cuồng phong, đem vừa mới cắm rễ xuống đạo thụ nhổ tận gốc! Đại La thiên không trung, mặt trời trực tiếp dập tắt, rơi vào đại địa, đập đến Đại La thiên rơi xuống xiêu vẹo, mà trên bầu trời trăng sáng thẳng chia năm xẻ bảy, bị cái kia cỗ đại đạo xung kích, không còn sót lại chút gì! Hắn Bảo điện thậm chí phát ra kẽo kẹt kẽo kẹt tiếng vang, không ngừng có đạo thạch nổ tung, khó có thể chịu đựng cái kia vô cùng kinh khủng áp lực, cho dù là điện phía trước Linh Quan điện chủ cũng bị ép tới thân thể không ngừng thu nhỏ, khó mà ổn định thân hình! "Thái Dịch chi đạo! Ta quên mất người kia!" Linh Quan điện chủ thật dài hấp khí, thân thể mấy trăm khối xương cốt, ngũ tạng lục phủ, đại tràng ruột non, mấy trăm khối cơ bắp, thậm chí tóc da, toàn bộ hóa thành từng tôn Cổ Thần! Hắn quá cổ xưa, thân thể từng cái vị trí đã thành Thần, giờ phút này pháp lực toàn bộ điều động, thật là mạnh mẽ cực kỳ! "Là người kia Đại La thiên! Cái kia cùng lão sư tranh đấu vô danh cường giả!" Linh Quan điện chủ thân thể điên cuồng bành trướng, quát chói tai liên tục, mạnh mẽ gánh lấy cỗ này kinh khủng Thái Dịch chi đạo nghiền ép, Thái Dịch chi đạo bên trong xen lẫn Tiên Thiên Nhất Khí cùng thần thức chi đạo, cùng với kiếm đạo, ở trên người hắn tạo thành từng đạo vết thương! Linh Quan điện chủ phảng phất giống như không phát hiện, thân thể theo phá theo tụ, những này tổn thương còn không làm gì được hắn, chỉ có thần thức chi đạo đánh vào trong đầu của hắn, sẽ cho hắn tạo thành quấy nhiễu không nhỏ. Nhưng hắn bốn cái vũ trụ kỷ thành đạo, đạo tâm chi củng cố, liền xem như tu thành Thần Thức Đại La thiên tồn tại đích thân tới, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương. "Là cái kia vượt qua mười sáu đầu Hỗn Độn trường hà, đi Di La cung thấy lão sư vị cường giả kia! Hắn bị lão sư đánh vào kỷ thứ tư, đại công tử một mực tại tìm kiếm hắn, từ đầu đến cuối không có tìm tới, thứ mười sáu thế kỷ, mới tìm đến hắn, đem hắn trấn áp!" Linh Quan điện chủ thân thể tiếp tục bành trướng, thân thể càng ngày càng mạnh, sau đầu từng sợi đại đạo bay lượn, thân hình dần dần từ Bảo điện trước bay lên, Bảo điện thì bị hắn đại đạo quấn quanh, Bảo điện uy năng thôi phát đến cực hạn, hoàng chung đại lữ giống như đạo âm chấn động không dứt! "Ta quên mất, hắn là tại thứ mười bảy kỷ thành đạo, kém chút liền ăn thiệt thòi lớn!" Đạo thụ bên trên, ba cái đạo quả bay lên, đạo hoa nở rộ, để Linh Quan điện chủ khí tức càng thêm tăng vọt! Hắn ngạnh hám Thái Dịch chi đạo, đứng vững thân hình, cả người trôi nổi lên, lơ lửng ở bản thân đạo thụ trên không, ha ha cười nói: "Nếu như là Thái Dịch còn ở lại chỗ này cái vũ trụ, như vậy ta nhượng bộ lui binh, không lạc ấn chung cực hư không, không trồng đạo thụ. Nhưng mà hắn đã bị đại công tử trấn áp, chỉ dựa vào hắn Đại La thiên lạc ấn Thái Dịch chi đạo, cũng không làm gì được ta!" Hắn lực gánh năm loại Đại La thiên đại đạo xung kích, đạo thụ lần nữa cắm rễ xuống, nhất thời hắn Đại La thiên không hề sụp đổ, rơi xuống đập vào Đại La thiên lục địa bên trong mặt trời lần nữa thiêu đốt, từ từ bay lên. Nắng gắt thắng lửa, mặt trời mọc lúc, Đại La thiên đại địa một áng lửa, đại địa lưu vàng. Nhưng vào lúc này, kim sắc đại địa cái trước bóng người chậm rãi đi tới, đi tại mặt trời lưu hỏa bên trong. "Thất công tử!" Linh Quan điện chủ sắc mặt đại biến, đạo tâm rốt cục dao động, ngay tại hắn đạo tâm dao động trong nháy mắt, Tần Mục sau lưng thật dài bóng ma bên trong sát khí sôi trào, trong chớp mắt xông đến Linh Quan điện chủ trong óc! Sau một khắc, hắn nhìn thấy một cái khác thân ảnh đã đến bên cạnh mình, doanh tiêu sát khí cùng hắn trong đầu sát khí liên kết, hóa thành trong tay người kia đao. Cái thân ảnh kia xoay người, cõng đao, đao quang kết nối lấy hắn mi tâm chỗ sâu đại não, hướng lên trên gảy lên! Linh Quan điện chủ mi tâm vỡ ra, lạnh lùng nói: "Thương Quân —— " Thanh niên kia sát khí như vậy nồng đậm, bước chân xê dịch, xoay quanh hắn trước trước sau sau đi lại, tốc độ cực nhanh, mỗi một bước hạ xuống chính là chém ra một đao! Đao quang như lụa, xoay quanh Linh Quan điện chủ xoay tròn không ngừng. Đột nhiên, một dải lụa giống như ánh đao lướt qua, từ bên trên hướng phía dưới bổ tới, tạch tạch một tiếng vang thật lớn, Linh Quan điện chủ đạo thụ từ trung ương tách ra, hướng hai bên ngã xuống! Bành! Linh Quan điện chủ chia năm xẻ bảy, ngay sau đó bị năm loại đến từ hư không bên trong đại đạo nghiền ép xuống, Bảo điện một tiếng ầm vang đập ở đổ rạp xuống đạo thụ bên trên! Thương Quân tán đi sát ý, lui về phía sau một bước, tránh đi giáng xuống Linh Quan Bảo điện, tiềm phục tại Tần Mục sau lưng bóng ma bên trong.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Link thảo luận bên forum
 
Trở lên đầu trang