Trang chủ Tiên Hiệp Đăng ký/Thông báo ngừng convert

Đăng ký/Thông báo ngừng convert

TTV Đang ra Tiên Hiệp

Topic này là nơi các bạn đăng ký convert 1 truyện bất kỳ trên...

0 Yêu thích| 4569Lượt xem| 0 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

0

5

0đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Topic này là nơi các bạn đăng ký convert 1 truyện bất kỳ trên forum hoặc trang web:

Đăng ký convert:
1. Đăng ký tham gia convert truyện đã có sẵn.
Mẫu như sau:
- Đăng ký tham gia convert
- Tên truyện:
- Link truyện: (Nếu muốn đăng ký convert bên web thì đưa link web, nếu muốn đăng ký bên forum thì đưa link topic.)

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn