Trang chủ Tiên Hiệp Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

Ân Tứ Giải Thoát Đang ra Tiên Hiệp

Từ trên cao rơi xuống trở thành một tên thấp kém gia nô La...

10 Yêu thích| 22936Lượt xem| 185 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.5

6đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Từ trên cao rơi xuống trở thành một tên thấp kém gia nô La Chinh, trong lúc vô tình đem mình luyện thành một món binh khí

Một đạo chống lại mở màn, liền như vậy ầm ầm kéo dài

Dựa vào có thể so với thần binh lợi khí thân thể, dựa vào vĩnh viễn không thỏa hiệp kiên cường niềm tin, hướng về đỉnh phong từng bước bước vào

Ngang ngược tranh hùng, các tộc tranh bá, gió nổi lên mây di chuyển

Lấy pháp bảo thân thể, khắc thế gian chi địch, đương La Chinh mở mắt ra nháy mắt, truyền thuyết liền như vậy bắt đầu.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

0 Hà NguyễnBá Tánh Bình Dân

mong add cải thiện chế độ off để ae tải truyện :))

Mar 13, 2017 10:46 am

Thêm đánh giá

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn